Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Chiên Biết Tiếng Người Chăn Của Mình

Ngày 08 – Chiên Biết Tiếng Người Chăn Của Mình

by SU Việt Nam
30 đọc

Do chiên biết tiếng người chăn của mình, chúng không theo kẻ trộm hoặc kẻ cướp, nhưng chỉ theo người chăn của mình. Do vậy, một con chiên biết tiếng người chăn của mình sẽ được cứu và có được đồng cỏ tốt.

Giăng 10:1-10

1 “Thật, Ta bảo thật các ngươi, người nào không do cửa mà vào chuồng chiên, lại trèo vào bằng lối khác thì người ấy là kẻ trộm cướp. 2 Nhưng ai do cửa mà vào là người chăn chiên. 3 Người canh gác mở cửa và chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn gọi tên chiên mình và dẫn ra ngoài. 4 Khi đã đem chiên ra hết thì người chăn đi trước, chiên theo sau vì chiên quen tiếng người chăn. 5 Chiên không theo người lạ, trái lại, chúng bỏ chạy vì chiên không quen tiếng người lạ.” 6 Đức Chúa Jêsus kể ẩn dụ nầy cho họ, nhưng họ không hiểu Ngài muốn nói gì.

7 Vì vậy, Đức Chúa Jêsus lại nói: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, Ta là cửa của chiên. 8 Tất cả những người đến trước Ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng. 9 Ta là cái cửa, nếu ai do Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. 10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn.

Suy ngẫm và hiểu

Chiên biết tiếng người chăn của mình và đi theo người. Cho dù có nhiều chiên trong một chuồng chiên, nếu người chăn gọi chúng từng con theo tên, chiên sẽ nhận ra tiếng và đi theo. Chiên không đi theo tiếng của kẻ lạ. Trong ẩn dụ này, “chiên” là hình ảnh dân sự của Đức Chúa Trời, “quân trộm cướp” – những lãnh đạo tôn giáo, và “người chăn chiên” – Đức Chúa Jêsus. Thông qua ẩn dụ này, Đức Chúa Jêsus tỏ ra chính mình Ngài là người chăn chiên thực sự (Đấng Mê-si-a), Đấng đã đến vì chiên của Ngài, và đã dạy về lý do tại sao người Pha-ri-si không thể tin Ngài (c.1-10).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.7-10 Đức Chúa Jêsus là cái cửa duy nhất, qua đó chiên có thể đến với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus là con đường duy nhất đến với Cha (14:6) và là cái thang (các bậc) nối liền trời với đất (1:51). Chỉ qua Đức Chúa Jêsus chúng ta mới có thể được phục hồi làm con cái của Đức Chúa Trời và vui hưởng mối thông công với Đức Chúa Trời. Không sự thành công, sự giàu có hoặc vinh dự nào đạt được mà bỏ qua việc này, lại có thể cứu được chúng ta. Thay vào đó, những việc đó sẽ dẫn chúng ta đến sự hủy diệt.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-5 Chiên đi theo tiếng của người chăn của mình, bởi vì chúng nghe thấy nó thường xuyên và quen với nó. Chúng cũng đi theo tiếng đó bởi vì chúng đã có kinh nghiệm về kết quả đến từ việc đi theo người chăn của mình. Chúng ta quen với tiếng (giọng nói) của ai và chúng ta đáp ứng tốt với tiếng nào? Chúng ta phải trở nên quen với tiếng của Chúa qua việc suy ngẫm một cách sâu sắc và bền bỉ.

Tham khảo   

10:8 Tất cả những người đến trước Ta có thể ngụ ý về những đấng Mê-si-a giả, những người hứa hẹn với những người đi theo sự tự do, nhưng thay vào đó đã dẫn họ đến sự xung đột có vũ trang và sự chết (so sánh với Công Vụ Các Sứ Đồ 5:36-37; 21:38). quân trộm cướp. Xem Ê-xê-chi-ên. 34:2-4 về những người chăn của Y-sơ-ra-ên, những người chỉ cho mình ăn, chứ không cho chiên ăn.

10:9 cái cửa. Chỗ khác trong Tân Ước nói đến “việc vào” vương quốc Đức Chúa Trời như qua một cái cửa (ví dụ, Ma-thi-ơ 7:7, 13; 18:8–9;  đặc biệt 25:10; Công Vụ Các Sứ Đồ 14:22). Ngôn ngữ của Đức Chúa Jêsus, sẽ đi vào và đi ra, lặp lại những từ ngữ của giao ước, đặc biệt là các phước lành đối với sự vâng lời trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:6 (so sánh với Dân Số Ký 27:16–17; Thi Thiên 121:8). Gặp đồng cỏ diễn tả sự đảm bảo về sự cung ứng của Đức Chúa Trời (so sánh với I Sử Ký 4:40; Thi Thiên 23:2; Ê-sai 49:9-10; Ê-xê-chi-ên. 34:12-15).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con nhận biết tiếng của Đức Chúa Jêsus, Đấng Chăn Chiên của chúng con, và đi theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 8-10

Bình Luận:

You may also like