Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Hãy Thờ Phượng Bằng Tâm Linh Và Chân Lý

Ngày 12 – Hãy Thờ Phượng Bằng Tâm Linh Và Chân Lý

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus tiến hành cuộc trò chuyện bắt đầu từ nước uống đến một cấp độ sâu sắc hơn, với việc nói chuyện về những người chồng.

Giăng 4:15-26 

15 Người phụ nữ nói: “Thưa ông, xin cho tôi nước ấy, để tôi không còn khát và khỏi đến đây múc nước nữa.”

16 Ngài bảo: “Hãy đi gọi chồng chị, rồi trở lại đây.” 17 Người phụ nữ thưa: “Tôi không có chồng.” Đức Chúa Jêsus nói: “Chị bảo rằng chị không có chồng là phải, 18 vì chị đã có năm đời chồng, còn người mà chị hiện có không phải là chồng chị; điều nầy chị đã nói thật.” 19 Người phụ nữ nói: “Thưa ông, tôi nhận biết ông là một nhà tiên tri. 20 Tổ phụ chúng tôi thờ phượng trên núi nầy, còn các ông thì nói rằng thành Giê-ru-sa-lem mới là chỗ đáng thờ phượng.” 21 Đức Chúa Jêsus đáp: “Nầy, người phụ nữ kia, hãy tin Ta, giờ sắp đến, các ngươi không còn thờ phượng Cha trên núi nầy hay tại thành Giê-ru-sa-lem nữa. 22 Các ngươi thờ phượng Đấng các ngươi không biết, còn chúng ta thờ phượng Đấng chúng ta biết, vì sự cứu rỗi đến từ người Do Thái. 23 Giờ sắp đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý; ấy là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. 24 Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý.” 25 Người phụ nữ thưa: “Tôi biết rằng Đấng Mê-si-a (nghĩa là Đấng Christ) sẽ đến. Khi Ngài đến, Ngài sẽ công bố cho chúng tôi mọi điều.” 26 Đức Chúa Jêsus phán: “Ta, người đang nói với chị đây, chính là Đấng đó.”

Suy ngẫm và hiểu

Trong khi Đức Chúa Jêsus nói chuyện với người phụ nữ về những nhu cầu thuộc linh, người phụ nữ này lại tiếp tục nói về những nhu cầu thuộc thể. Để giúp chị hiểu, Đức Chúa Jêsus đã đề cập đến vấn đề về tội lỗi của người phụ nữ này bằng cách bảo chị “đi gọi chồng [chị]”, và tiếp tục bày tỏ rằng Ngài biết hoàn cảnh hiện tại của chị. Đến lúc đó người phụ nữ mới nhận ra Đức Chúa Jêsus là một tiên tri và chuyển sự chú ý của mình sang những mối quan tâm thuộc linh. Chị hỏi Đức Chúa Jêsus về địa điểm phù hợp để thờ phượng, từ điểm đó, Ngài trả lời rằng chị sẽ không thờ phượng Cha bằng địa điểm thuộc thể mà bằng tâm linh và chân lý. Khi nghe đến câu trả lời có vẻ khiếm nhã này, người phụ nữ quả quyết điều này chỉ có thể xảy ra khi Đấng Mê-si-a đến. Đó cũng là lúc Đức Chúa Jêsus công bố Ngài chính là Đấng Mê-si-a (c.15-26).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.16-19 Đức Chúa Jêsus nhẹ nhàng bày tỏ tội lỗi căn bản của người phụ nữ, người chỉ mong muốn giải quyết những vấn đề mà chị có thể nhìn thấy được. Việc xưng ra tất cả tội lỗi của chúng ta với Đức Chúa Jêsus, Đấng mà chẳng có gì có thể che giấu được, là cần thiết nếu chúng ta muốn gặp Đức Chúa Jêsus. Chúng ta đừng che giấu nhưng thay vào đó hãy đứng trước Đức Chúa Jêsus một cách khiêm nhường và công chính, đừng giả vờ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.24 Thời đại ngày nay lan tràn những nỗ lực lạ kỳ để thấy, rờ chạm và cảm thấy Đức Chúa Trời đầy thiêng liêng. Nhưng sự thờ phượng thật là kinh nghiệm được sự tha thứ của Đức Chúa Jêsus và đi theo Ngài, Đấng được bày tỏ cho chúng ta qua Lời chân lý bởi sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, với hết cả tâm linh của chúng ta.

Tham khảo  

4:15 Người phụ nữ đã hiểu Đức Chúa Jêsus theo nghĩa đen và hiểu nhầm Ngài, giống như Ni-cô-đem đã hiểu (xem 3:4). Trong sách Phúc Âm Giăng, Đức Chúa Jêsus thường phán liên quan đến một thế giới hữu hình, thuộc thể (sự sinh, nước, bánh, thân thể Ngài, sự sáng) để dạy dỗ về thế giới thuộc linh không thấy được.

4:25-26 Đấng Mê-si-a … (Đấng còn gọi là Đấng Christ). Thường thì Đức Chúa Jêsus không tự xưng mình một cách trực tiếp là Đấng Mê-si-a vì sau đó đa số mọi người sẽ nghĩ Ngài đã đến để mang đến sự giải phóng chính trị ngay lập tức, nhưng Ngài khởi hành từ hình mẫu ở đây trong vùng Sa-ma-ri, nơi cách xa các trung tâm Do Thái giáo.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy giúp chúng con là những người thờ phượng, những người tìm kiếm Ngài và những người mà Ngài tìm kiếm.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 37-40

Bình Luận:

You may also like