Browsing: chân lý

Những Cuộc Đời Được Thay Đổi
0

HoiThanh.Com – Chúng ta thường nghe một quan niệm sai lầm rằng Thượng Đế và khoa học không thể hòa hợp với nhau được. Quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Khoa học có nhiệm vụ phải hướng dẫn mọi người đến chân lý. Đức Chúa Trời là chân lý nên khoa học chân chính sẽ hòa hợp với Thượng Đế.

Dưỡng Linh
0

 

Hoithanh.com – Trong chương 2-4, Chúa Jêsus đại diện cho lời tiên tri của sách khải huyền về đền thờ mới, là một sự đoán xét nghịch lại đền thờ Do thái và cách thức mà người Do thái đang thờ phượng Đức Chúa Trời. Bắt đầu ở chương 5, Chúa Jêsus được bày tỏ như là một bữa tiệc thật sự và sự hoàn thành các bữa tiệc (Sa-bát, Lễ Vượt Qua, Lễ Đền Tạm, …) của người Do thái.

 

Cho Người Việt
0

jesuschrist0“Ta là đường đi, chân lý và sự sống”

Đó là câu trả lời ấn tượng nhất, đặc biệt nhất mà chỉ duy nhất chính Chúa Giê-xu mới dám tuyên bố. Vậy thực sự Ngài là ai mà dám trả lời như thế?