Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Sự Phục Hồi Những Người Y-Sơ-Ra-Ên Bị Bán Làm Nô Lệ

Ngày 17 – Sự Phục Hồi Những Người Y-Sơ-Ra-Ên Bị Bán Làm Nô Lệ

by SU Việt Nam
30 đọc

Phân đoạn ngày hôm nay giới thiệu cách thức cho việc chuộc lại, và thái độ cần có đối với những người Y-sơ-ra-ên bị bán đi làm nô lệ vì nợ nần.

Lê-vi Ký 25:39-55

39 ‘Nếu người anh em ở gần các con lâm vào cảnh nghèo khó và phải bán mình cho các con thì đừng bắt người ấy làm việc như một nô lệ. 40 Người ấy sẽ ở với các con như người làm thuê, một khách trọ, và sẽ giúp việc trong nhà con cho đến năm hân hỉ. 41 Khi đó, người ấy được tự do, cùng con cái trở về với gia đình và nhận lại sản nghiệp của tổ phụ mình. 42 Vì họ là những đầy tớ của Ta đã được Ta đem ra khỏi Ai Cập nên không được bán họ như bán nô lệ. 43 Các con không được cai trị họ cách hà khắc nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời. 44 Còn các con muốn có tôi trai tớ gái thì có thể mua chúng từ các dân tộc chung quanh mình. 45 Các con cũng có thể mua nô lệ từ những người tha hương đang kiều ngụ giữa các con, và từ những gia đình có con cái sinh ra trên xứ sở của các con; chúng sẽ là sản nghiệp của các con. 46 Các con có thể giữ chúng lại làm cơ nghiệp cho con cháu mình, và để chúng làm nô lệ suốt đời. Nhưng với anh em mình là con dân Y-sơ-ra-ên thì không một ai được cai trị hà khắc với họ.

47 Nếu một ngoại kiều hay là một người tạm cư ở giữa các con trở nên giàu có, còn anh em các con ở cạnh họ lại lâm vào cảnh nghèo đói và phải bán mình cho ngoại kiều hay người tạm cư đó, hoặc cho một thành viên nào trong nhà của ngoại kiều ấy, 48 thì sau khi bán mình, người anh em đó vẫn có thể được chuộc lại: một trong các anh em của người ấy, 49 hoặc chú bác hay con của chú bác hoặc một người thân thích cũng có thể chuộc người ấy lại, hoặc nếu người ấy giàu lên và có thể tự chuộc mình. 50 Người ấy sẽ tính với chủ mua từ năm người ấy bán mình cho đến năm hân hỉ và giá tiền chuộc sẽ tùy thuộc vào số năm đó, và được tính theo lương công nhật của người làm thuê. 51 Nếu còn nhiều năm thì hãy căn cứ vào số năm đó mà khấu trừ vào giá đã bán để chuộc lại; 52 nếu còn ít năm trước khi đến năm hân hỉ thì hãy căn cứ vào số năm đó mà trả tiền chuộc. 53 Vì được xem như người làm công từ năm nầy sang năm khác nên người chủ không được cư xử hà khắc với người ấy. 54 Nếu người ấy không được chuộc bằng những phương cách trên thì người ấy và các con cái mình cũng sẽ được trả tự do vào năm hân hỉ. 55 Vì con dân Y-sơ-ra-ên là đầy tớ của Ta, những người mà Ta đã đem ra khỏi Ai Cập. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con.’”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời phán rằng tất cả dân Y-sơ-ra-ên phải sống một cách tự do, duy trì đời sống của mình trên chính đất của mình. Vì vậy, dân Y-sơ-ra-ên không được coi là nô lệ đối với những người phải bán chính mình làm nô lệ do những lý do về tài chính, và phải trả lại những người này vào Năm Hân Hỉ (c. 39-46).

Dân Y-sơ-ra-ên, những người bị bán cho khách kiều ngụ làm nô lệ, phải có quyền được trở nên những người tự do bất cứ khi nào họ có khả năng hoàn lại giá bán họ, và đó là trách nhiệm của những người họ hàng gần mua lại họ, để họ có thể sống như những người tự do (c. 47-55).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

42, 55 Đức Chúa Trời là Chủ của chúng ta. Tất cả những người đã được Đức Chúa Trời cứu là những người làm công quan trọng của Ngài. Chúng ta phải cân nhắc lẽ thật này là xuất phát điểm của đức tin của chúng ta. Liệu chúng ta có đang sống như những người độc lập đối với Đức Chúa Trời, như thể chúng ta là chủ của chính mình, bất chấp việc công bố đức tin nơi Đức Chúa Trời, hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

43 Chúng ta không được đối xử với những người khác một cách thiếu quan tâm hoặc thúc ép họ quá nhiều. Cho dù một người có bị rơi vào một vị trí thấp hơn chúng ta qua một hoàn cảnh không may mắn, chúng ta không được thiếu chu đáo đối với họ. Thái độ của chúng ta đối với người nghèo liên hệ chặt chẽ với thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời (Châm Ngôn 14:31; 17:5; Ma-thi-ơ 25:40, 45). Hãy đối xử với tất cả mọi người cùng một cách chúng ta kính mến Đức Chúa Trời.

Tham khảo

25:39-46 Một người Y-sơ-ra-ên nghèo có thể đã bán chính mình cho một anh chị em người Y-sơ-ra-ên. Quyền của anh ta trở về nhà mình vào Năm Hân Hỉ có nghĩa là anh ta đã bán đi chỉ sức lao động của mình, chứ không phải địa vị của anh ta là một người Y-sơ-ra-ên tự do.

25:47-55 Người khách kiều ngụ phải giữ luật lệ của Y-sơ-ra-ên khi sống trong xứ này.

Cầu nguyện: Vì chúng con là những đầy tớ công bình của Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con không sống một cách bất công trong thế giới bất công này.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-thi-ơ 14-16

Bình Luận:

You may also like