Home Cho Người Việt Thông Điệp Tình Yêu

Thông Điệp Tình Yêu

by Hồ Galilê
30 đọc

“Ta ban cho các con một điều răn mới: Các con phải yêu thương nha như ta đã yêu các con. Các con có yêu nhau, mọi người mới biết các con là môn đệ ta”. Tin Lành giăng 13:34-35 BDY (Bản Diễn ý)

Đức Chúa Trời là tình yêu, Chúa Jêsus thể hiện tình yêu, Tin Lành là tôn giáo của tình yêu, chúng ta được Chúa cứu bởi ân sủng và tình yêu. Chúa bảo chúng ta phải yêu nhau vì Ngài đã yêu chúng ta, Giăng 13:34 – 15:12 “Các ngươi hãy yêu nhau như Ta đã yêu các ngươi”. Tình yêu Cơ Đốc là một điều rất mới, nên các nhà văn Cơ đốc đã chế tác ra từ mới hay ít cũng dùng từ ngữ Hy Lạp ít dùng đó là Agape:

1- Yêu nam nữ liên quan đến tình dục “Eros”
2- Yêu Pilia: Tình yêu đồng ấm giữa hai người gần gũi gắn bó.
3- Tình yêu đặc biệt trong gia đình “Sioger”
4- Tình yêu Agape: Sự thương xót – lòng nhân từ.

Chúng ta sử dụng Agape với một người, dù người ấy có xấu xa hãm hại làm thương tổn ta, nhưng ta vẫn cứ tử tế, điều nầy chứng tỏ tình yêu Agape. Không phải là cảm xúc thương hại, mà là tình yêu trí tuệ và ý chí, lúc nào cũng có thiện chí tốt, Agape giúp Cơ đốc nhân không cảm thấy cay đắng và không ý thức trả thù, luôn luôn tìm kiếm một sự tốt đẹp nhất cho mọi người.

A- Yêu nhau là dấu hiệu chúng ta được Chúa cứu, được sanh lại bởi Đức Chúa Trời. 1Giăng 3:4 – 4:7
B- Yêu nhau là dấu hiệu Đức Chúa Trời ngự trong lòng chúng ta. 1Giăng 4:12
C- Yêu nhau là dấu hiệu chúng ta yêu Chúa.
D- Yêu nhau là dấu hiệu chúng ta là môn đồ của Chúa.

Chúa cũng bảo chúng ta yêu kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ… Đức Chúa Trời khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng người công bình, làm mưa cho kẻ công bình cùng người gian ác. Yêu người yêu mình, yêu người đáng yêu, thì ai cũng yêu được, song yêu người ghét mình, yêu người không đáng yêu, mới là tình yêu, vì đó là tình yêu Chúa, Ngài đã yêu chúng ta như vậy. Ma thi ơ 5:43.

sun

Nếu vì lý do nào đó, mặt trời không soi rọi những tia nắng ấm lên quả đất nầy, chắc chẳng bao lâu, tất cả sinh vật, kể cả loài người đều chết cóng. Có người bảo tình yêu Thiên Chúa ban cho con người để thương yêu nhau. Nơi đâu thiếu sự yêu thương, nơi đó sinh ra lộn xộn. Nhìn vào thế giới chúng ta đang sống, chắc hẵn chúng ta cũng nhận thấy tình yêu thương đang héo úa dần, nên bất an, loạn lạc, chiến tranh ngày càng gia tăng… kể cả cuộc chiến thuộc linh với thế giới tà linh ma quỷ, cuộc chiến tranh giành ngôi vị chức tước, cuộc chiến của xác thịt và tâm linh.

Kinh Thánh là lá thư tình yêu Thiên Chúa gửi cho con người, trong đó Ngài bày tỏ Ngài muốn yêu thương (Đức Chúa Trời là sự yêu thương) và phương cách để đưa con người sống trong nguồn yêu thương ấy. Câu chuyện người Sa ma ri nhơn lành ở Lu ca 10:25-37 đã nói lên tất cả tình yêu giữa người với người, để thể hiện tình yêu của người Sa ma ri một dân tạp chủng. Người bị dân Do Thái khinh bỉ, nhưng ông ta đã làm một việc thật là tình người. Yêu đồng loại, yêu kẻ đang bị nạn, yêu người ghét mình, tình yêu ấy mà Chúa Jêsus dùng để trả lời cho Thầy dạy luật hỏi “Ai là là kẻ lân cận tôi”.

Tình yêu thật không phải bằng lời nói và lưỡi, mà bằng việc làm và lẽ thật. Nếu thật lòng yêu Chúa, thì chứng cớ là: Dâng mình cho Chúa Rô ma 12:1. Chúa yêu chúng ta nên đã tự hiến thân mình làm tế lễ đền tội cho chúng ta. Còn nếu chúng ta yêu Chúa, bằng cớ ấy là dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Ngài. Dâng thân thể, là trọn đời sống xứng hiệp việc làm đẹp lòng Chúa. Hết lòng yêu Chúa, thì không thể giữ lại một phần nào cho mình. Ma Ri một phụ nữ nghèo đã dâng một bình dầu cam tòng đắt giá xức xác Chúa trước khi chôn, ôi! quý giá vô cùng, vì thế Chúa rất đẹp lòng, và Chúa đã khen ngợi bà, hể nơi nào Tin Lành được giảng ra thì người ta cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người. Ma thi ơ 26:13.

Người thật lòng yêu Chúa, thì đồng thời cũng giữ gìn lời Ngài, vì đó cũng là một chứng cớ, không thể có một người yêu Chúa, mà không giữ lời Ngài. Lu ca 6:46 Sao các ngươi gọi ta Chúa Chúa mà không làm theo lời Ta phán. Chúa buồn về sự cứng lòng của người Do Thái… Mác 3:5.

Nếu thật lòng yêu người, thì chứng cớ là: Muốn cho họ được cứu chúng ta phải làm chứng cho họ, dân thành Giê ru sa lem đóng đinh Chúa, song khi Chúa sống lại, Ngài phán dặn phải làm chứng bắt đầu từ Giê ru sa lem, nên đã có hàng ngàn người đã tiếp nhận Ngài qua ngày lễ Ngũ Tuần. Vì yêu người, nên Phao Lô đã hết lòng làm chứng, từ khi quy đạo Phao Lô đã có 30 năm làm chứng, chia sẻ cái mình có cho anh em “Nếu ai có của cải đời nầy mà thấy anh em mình cùng túng chặt dạ thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy”. 1Giăng 3:17.

Chứng cớ của tình yêu thật, là chia sẻ cho anh em mình của cải thuộc thể cũng như của cải thuộc linh, có người cho mà không yêu, nhưng không hề có người yêu mà không cho. Tin Lành Giăng 3:16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Yêu nhiều thì chúng ta sẽ cho nhiều và cho những gì tốt nhất.

Làm sao chúng ta có thể yêu như Chúa dạy? và làm sao chúng ta yêu thật, khi mà chúng ta đang dạy…? Lòng mình vị kỷ, lòng Chúa vị tha, ma quỷ ghen ghét, Chúa yêu thương, khi nào Chúa ngự trị trong lòng mình, tức thì Sa tan bị trục xuất. Được Chúa ngự trị, Ngài đổ tình yêu vào lòng chúng ta, và rồi chúng ta sẽ yêu Chúa và yêu nhau bằng tình yêu của Chúa. Chúa yêu chúng ta, rồi chúng ta yêu lại anh em mình là điều phải lẽ. Thế gian không nhận biết Đức Chúa Trời, không kinh nghiệm tình yêu ấy. Chúng ta là Cơ đốc nhân, chúng ta có chung một niềm tin, chung một điểm linh hồn, cùng thờ phượng Đức Chúa Trời ba ngôi, cùng ngồi chung trong ghế nhà thờ… nào lại không yêu nhau được? Thế gian nhìn Chúa qua chúng ta, qua quan hệ tình cảm của chúng ta, họ nhận biết Chúa chúng ta trên trời. Vì không yêu anh em mình thấy được, thì làm sao bảo yêu Đức Chúa Trời, là Đấng chẳng hề thấy 1Giăng 4:19. “Chúng ta yêu nhau vì Chúa yêu chúng ta trước, ai yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình là kẻ nói dối…”. “Tình yêu thương là mối dây liên lạc của sự trọn lành”.Cô lô se 3:14 Không có tình yêu thì dù nói được nhiều ngôn ngữ quốc gia, dân tộc, loài người, Thiên sứ thì ân tứ đó cũng như đồng kêu lên và chập chõa vang tiếng… thùng rỗng kêu to chứ chẳng ích gì. 1Cô rinh tô 13 là loạt những lời nói lên tình yêu đích thực, các lời Tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ, tất cả điều đó sẽ chấm dứt chỉ có Tình yêu là bất diệt, vĩnh cửu và trường tồn.

Nguyện xin Chúa cho chúng ta có tình yêu của Ngài, để rồi tình yêu đó là bài giảng sống, để chinh phục được linh hồn tội nhân trở về với Thiên Chúa.  Tình yêu không bằng lời nói, bằng lưỡi mà bằng việc làm, từ lòng đến lòng, từ nơi sâu thẳm nhất của con tim. Lạy Chúa, xin ban cho chúng ta tình yêu đó… Xin Chúa tha hết lỗi lầm gian ác của mỗi một chúng ta, những gì chúng ta đã vấp phạm đánh mất Tình yêu Chúa như Hội Thánh Ê phê sô từ thuở ban đầu. “Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại công việc ban đầu của mình, bằng chẳng vậy thì ta sẽ cất chơn đèn của ngươi khỏi chỗ nó”. Khải Huyền 2:5

Khi một con nhộng chui ra khỏi cái kén chật hẹp của mình, nó sẽ bay vào bầu trời xanh bao la đầy hoa tươi và nắng ấm, và đây là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nó. Chim phượng hoàng con chịu thử luyện sử dụng cặp cánh thuần thục, rồi lúc bấy giờ nó cũng bay cao như mẹ nó, nó cũng tìm những ngọn núi cao để làm tổ và đường bay của nó cũng xa tít trên tận mây xanh.Châm ngôn 30:19. Tình yêu cũng vậy, làm một việc gì đó đem lại niềm vui cho người khác đòi hỏi chúng ta phải tự hạ mình, khiêm nhu phục vụ Chúa phục vụ anh em mình vậy.

Amanda Sradley nói “Niềm vui mang đến niềm vui, và tình yêu mang đến tình yêu, sự ban cho là kho báu chứa đựng sự thỏa lòng”.

Tình yêu là một điều vĩ đại nhất trên thế gian nầy, nó làm cho đời sống có giá trị đáng sống, nó giải phóng chúng ta khỏi luật pháp, một tình yêu chan chứa có thể khuất phục được sự xung đột, tình yêu bảo vệ bạn khỏi điều ác, nó thật sự là cuộc chiến tâm linh. Sa tan biết điều nầy, vì thế nó chiến đấu với những ai bước đi trong sự yêu thương và kết bạn với những ai có ý tưởng thù ghét. Nếu bạn bước đi trong sự yêu thương, thì bạn sẽ trở thành một mối nguy hiểm cho vương quốc của sự tối tăm. Nếu lòng ta tư dục vị kỷ đùa ghét, ma quỷ như tiếng thì thầm thì Chúa không vui. Nguyện tình yêu Chúa đặt để trong lòng chúng ta, lòng vị tha bác ái, hãy bước đi trong sự yêu thương của Ngài. 1Cô rinh tô 13:13 Nên bây giờ còn có ba điều nầy Đức tin sự Trông cậy và Tình yêu thương nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là Tình yêu thương.

KÍNH CHÚC CÁC BẠN FACEBOOK MỘT NGÀY MỚI TỐT LÀNH TRONG RÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA CHÚNG TA.Amen!

Hồ Galilê – Hạ 2016.

Bình Luận:

You may also like