Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Vầng Đá Của Con, Đồn Lũy Của Con

Ngày 23 – Vầng Đá Của Con, Đồn Lũy Của Con

by SU Việt Nam
30 đọc

Vị thi sĩ, người ở trong tuổi già của mình, trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng đã là nơi trú ẩn và vầng đá của ông khi ông còn trẻ, vào lúc khó khăn này, khi kẻ thù của ông đe dọa mạng sống của ông và buộc tội và phản bội ông. Khi đó, với niềm tin nơi sự giải cứu của Đức Chúa Trời, vị thi sĩ đã hứa nguyện dâng những bài ca ngợi khen lên Đức Chúa Trời.

Thi Thiên 71:1-16

1 Lạy Đức Giê-hô-va, con nương náu mình nơi Ngài; xin đừng bao giờ để con bị hổ thẹn. 2 Xin lấy đức công chính của Chúa mà cứu chuộc con và giải thoát con; xin nghiêng tai qua con và cứu con. 3 Xin Chúa làm vầng đá để con nương náu, là nơi để con được vào đó luôn luôn; xin Chúa ra lệnh cứu con vì Chúa là vầng đá và là đồn lũy của con. 4 Lạy Đức Chúa Trời của con, xin cứu con khỏi tay kẻ độc ác, và khỏi tay kẻ bất chính cùng người hung bạo. 5 Vì, lạy Chúa là Đức Giê-hô-va, Ngài là niềm hi vọng và là sự tin cậy của con từ thuở thanh xuân. 6 Con nương tựa nơi Chúa từ lúc mới ra đời; chính Chúa đem con ra khỏi lòng mẹ. Con sẽ ca ngợi Chúa luôn luôn. 7 Con trở nên điềm gở cho nhiều người; nhưng Chúa là nơi nương náu vững bền của con. 8 Miệng con đầy lời ngợi ca Chúa, hằng ngày con luôn tôn vinh Ngài. 9 Xin Chúa đừng từ bỏ con trong lúc già cả; cũng đừng lìa khỏi con khi sức lực hao mòn. 10 Vì kẻ thù nói nghịch con, những kẻ rình rập mạng sống con âm mưu với nhau. 11 Chúng nói: “Đức Chúa Trời đã bỏ hắn, hãy đuổi theo và bắt hắn, vì chẳng có ai giải cứu hắn cả.” 12 Đức Chúa Trời ôi! Xin chớ đứng xa con; Đức Chúa Trời con ôi! Xin mau mau đến giúp đỡ con. 13 Nguyện kẻ thù của con phải hổ thẹn và bị tiêu diệt; nguyện kẻ nào tìm cách hãm hại con bị bao phủ bằng sỉ nhục và nhuốc nhơ. 14 Nhưng con sẽ hi vọng luôn luôn và ca ngợi Chúa càng ngày càng thêm. 15 Miệng con sẽ thuật lại sự công chính của Chúa, hằng ngày con rao truyền ơn cứu rỗi của Ngài, vì con không biết phải kể sao cho xiết. 16 Con sẽ đến ca ngợi các việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va; con sẽ nhớ đến đức công chính của Chúa, và chỉ nhớ đến đức công chính của Ngài mà thôi.

Suy ngẫm và hiểu

Một ông già trong tình thế khó khăn đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, Đấng là vầng đá vững chắc ông có thể luôn luôn chạy tới và đồn lũy vững chắc ông có thể trú ẩn, giải cứu ông. Ông cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu ông khỏi tay của những kẻ ác, những kẻ đang khiến ông sợ hãi, và ông không quên lời hứa của mình ngợi khen Đức Chúa Trời, nếu Đức Chúa Trời làm điều này. Điều này là bởi vì ông đã kinh nghiệm Đức Chúa Trời suốt cả cuộc đời mình và có niềm tin rằng Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ giải quyết khó khăn hiện ông đang phải chịu (c.1-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-3 Đức Chúa Trời là đồn lũy không thể đánh chiếm được, có thể sử dụng để tránh hoặc tấn công kẻ thù một cách hiệu quả. Không có sự an toàn hoặc chiến thắng mà chúng ta có thể giành được, nếu chúng ta không ở trong Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-13 Khi đề cập đến hoàn cảnh cấp bách của mình, trong đó ông không có cách nào đánh thắng kẻ thù của ông bằng thân thể già nua và bệnh tật của ông, vị thi sĩ cầu xin Đức Chúa Trời không chỉ là Đức Chúa Trời thời trẻ của ông, nhưng mà là Đức Chúa Trời đối với ông ngay bấy giờ, trong tuổi già của ông (Ê-sai 46:3-4). Thế giới này chỉ giang tay ra khi chúng ta hữu dụng, nhưng Đức Chúa Trời chăm sóc cho chúng ta thậm chí khi chúng ta già nua và yếu đuối.

Tham khảo

71:1-3 Sự công bình của Đức Chúa Trời là sự thành tín của Ngài, việc giữ những lời hứa của Ngài. Đây là cơ sở cho niềm hy vọng (xem c.15, 16, 19, 24).

71:4 Kẻ ác là những người không công bình và tàn nhẫn, những người chống lại niềm tin thực sự nơi Đức Chúa Trời. Chúng tìm kiếm bất cứ kẽ hở nào để làm hại những người trung tín (c.4, 10-11).

71:5-6 từ tuổi thanh xuân của con …từ trước khi con ra đời…từ trong lòng mẹ con. Dân Y-sơ-ra-ên đã đến thế giới này là những người của gia đình Áp-ra-ham, những người nhận được những lời hứa của Đức Chúa Trời. Những tín hữu này học cách tìm kiếm công việc của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của mình, quay ngược lại thời gian, thậm chí trước khi họ sinh ra.

Cầu nguyện: Chúa ôi, cho dù mọi thứ bây giờ khó khăn, chúng con sẽ tin cậy nơi Ngài, niềm hy vọng của chúng con, Đấng chúng con bám giữ lấy kể từ khi chúng con còn trẻ, và sẽ nắm giữ cho đến cuối cùng.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ô-sê 4-7

Bình Luận:

You may also like