Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Báu Vật Trong Bình Đất

Ngày 05 – Báu Vật Trong Bình Đất

by Thúy Diễm
30 đọc

Phao-lô bảo chúng ta rằng báu vật của Đức Chúa Jêsus đã được đặt ở trong chúng ta, những người giống như những chiếc bình đất sét dễ vỡ, để bày tỏ quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời và sự sống của Đức Chúa Jêsus trong thân thể chúng ta.

II Cô-rinh-tô 4:1-18 

1 Thế thì, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, chúng tôi nhận được chức vụ nầy, nên chúng tôi không nản lòng. 2 Chúng tôi khước từ những việc làm mờ ám và đáng xấu hổ; chúng tôi không dùng sự xảo quyệt hoặc giả mạo lời Đức Chúa Trời. Trái lại, khi thẳng thắn tỏ bày chân lý, chúng tôi để lương tâm của mọi người nhận định về chúng tôi trước mặt Đức Chúa Trời. 3 Nếu Tin Lành của chúng tôi có bị che khuất thì chỉ che khuất đối với những người bị hư mất. 4 Thần của đời nầy làm mù lòa tâm trí của những người vô tín, để họ không thấy ánh sáng Tin Lành vinh quang của Đấng Christ, là hình ảnh của Đức Chúa Trời. 5 Vì chúng tôi không rao giảng chính mình, mà rao giảng Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa; và bản thân chúng tôi là đầy tớ của anh em vì Đức Chúa Jêsus. 6 Bởi Đức Chúa Trời là Đấng phán rằng: “Ánh sáng phải chiếu ra từ bóng tối,” đã soi sáng lòng chúng tôi, ban ánh sáng để hiểu biết vinh quang của Đức Chúa Trời trên gương mặt Đức Chúa Jêsus Christ.

7 Nhưng chúng tôi đựng báu vật nầy trong những bình đất, để bày tỏ rằng quyền năng tối thượng nầy đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi. 8 Chúng tôi bị chèn ép mọi cách, nhưng không bị nghiền nát; bị bối rối, nhưng không tuyệt vọng; 9 bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. 10 Chúng tôi luôn mang sự chết của Đức Chúa Jêsus trong thân thể mình, để sự sống của Đức Chúa Jêsus cũng được biểu lộ trong thân thể chúng tôi. 11 Bởi trong khi sống, chúng tôi thường bị nộp cho sự chết vì cớ Đức Chúa Jêsus, để cho sự sống của Đức Chúa Jêsus được biểu lộ trong thân thể hay chết của chúng tôi. 12 Như vậy, sự chết hành động trong chúng tôi, còn sự sống thì hành động trong anh em. 13 Bởi có cùng một lòng tin như lời đã chép: “Tôi đã tin, nên tôi nói,” cũng vậy, chúng tôi tin, nên mới nói. 14 Vì chúng tôi biết rằng Đấng đã khiến Chúa là Đức Chúa Jêsus sống lại, cũng sẽ khiến chúng tôi sống lại với Đức Chúa Jêsus, và đem chúng tôi cùng với anh em vào trong sự hiện diện của Ngài. 15 Tất cả những điều nầy xảy đến là vì anh em, để ân điển càng đến với nhiều người hơn và càng có nhiều người dâng lời cảm tạ hơn, để đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời.

16 Vậy nên, chúng tôi không nản lòng, dù con người bên ngoài bị suy mòn dần nhưng con người bên trong ngày càng đổi mới hơn. 17 Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu, 18 bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu.

Suy ngẫm và hiểu

Là một sứ đồ, người đã nhận được sự thương xót của Đức Chúa Trời, Phao-lô đã không nản lòng, và đã bày tỏ Phúc Âm đúng như nó vốn có. Tuy nhiên, một số kẻ đã sa vào sự lừa gạt của Sa-tan, đã không thể thấy ánh sáng và đã tiếp tục đi con đường đến sự hủy diệt (c.1-5).

Phao-lô so sánh bản thân mình với chiếc bình gốm đựng Phúc Âm. Điều này không có nghĩa ông là một người có khả năng, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua đời sống yếu đuối của ông. Vì thế, Phao-lô không đầu hàng hoàn cảnh, ngay cả khi ở giữa nhiều khó khăn, nhưng đã dẫn dắt nhiều người đến sự sống bởi quyền năng của Chúa (c.6-18).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.7 Người ta tích trữ những thứ quý giá trong két sắt, nhưng Đức Chúa Trời đặt báu vật của Ngài (Đức Chúa Jêsus, Phúc Âm vinh hiển cứu sự sống) trong những bình bằng đất sét dễ vỡ. Bằng việc khiến cho những kẻ mạnh và những kẻ kiêu ngạo thất bại qua những người yếu đuối, Đức Chúa Trời đã cho thấy rằng quyền năng thật nằm ở nơi Ngài, chứ không phải ở nơi con người.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.13-14 Cũng giống như vị thi sĩ, người tin cậy nơi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ngay cả khi bị mắc kẹt trong bẫy sự chết (Thi Thiên 116), Phao-lô cũng tin dẫu rằng ông chết, thì Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại, sẽ giải cứu ông và khiến ông sống lại để đứng trước Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

4:6 Phao-lô dùng việc tạo ra ánh sáng trong Sáng Thế Ký 1:3 để mô tả sự biến đổi như bình minh của sự sáng tạo mới trong thế gian bị sa ngã này. vinh quang của Đức Chúa Trời trên gương mặt của Đức Chúa Jêsus Christ. Nhận biết vinh quang của Đấng Christ (4:4) là gặp gỡ sự vinh quang biến đổi đời sống của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, Ngài là Đấng ban cho chúng con hy vọng lớn, xin hãy giúp chúng con sống một cách dạn dĩ và chân thật như những nhân chứng về giao ước của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 4-6

Bình Luận:

You may also like