Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Đức Chúa Trời Là Vầng Đá Của Tôi

Ngày 24 – Đức Chúa Trời Là Vầng Đá Của Tôi

by Thúy Diễm
30 đọc

Đa-vít nhớ lại những ngày khi ông bị Sau-lơ và những kẻ thù của ông truy đuổi. Ông mô tả Đức Chúa Trời, Vầng Đá của ông ở giữa những khó khăn đó, đã can thiệp qua việc đáp lời cầu nguyện của ông và giải cứu ông như thế nào.

2 Sa-mu-ên 22:1-20 

1 Đa-vít hát chúc tụng Đức Giê-hô-va bài ca nầy trong ngày Đức Giê-hô-va giải cứu vua khỏi tay mọi kẻ thù và khỏi tay Sau-lơ: 2 “Đức Giê-hô-va là tảng đá, là đồn lũy của tôi, và là Đấng giải cứu tôi. 3 Đức Chúa Trời là tảng đá của tôi, nơi tôi tìm được chỗ ẩn náu, là cái khiên và là sừng cứu rỗi của tôi, là pháo đài và nơi nương náu của tôi, Đấng giải cứu tôi khỏi những kẻ hung bạo. 4 Tôi sẽ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Đấng đáng được ngợi ca; và tôi sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù. 5 Các lượn sóng của tử thần vây quanh tôi, những dòng thác diệt vong làm tôi kinh hãi; 6 những dây của âm phủ quấn quanh tôi, bẫy tử thần đã bắt lấy tôi. 7 Trong cảnh khốn cùng, tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va; tôi kêu cầu Đức Chúa Trời của tôi. Từ Đền Thánh, Ngài nghe tiếng tôi; tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài. 8 Bấy giờ, đất rung động và lung lay, nền các tầng trời cũng rung chuyển và rúng động, vì Ngài nổi giận. 9 Khói bốc ra từ mũi Ngài; lửa thiêu rụi ra từ miệng Ngài, và than hồng cháy rực từ Ngài. 10 Ngài xé các tầng trời và ngự xuống; dưới chân Ngài có mây dày đặc. 11 Ngài cưỡi một chê-rúp vụt bay; Ngài hiện ra trên cánh gió. 12 Ngài dùng bóng tối bao phủ quanh mình, như một cái lều với lượng nước lớn trong đám mây dày đặc. 13 Từ ánh sáng rực rỡ trước mặt Ngài, than cháy bừng lên đỏ rực. 14 Đức Giê-hô-va cho nổi sấm trên các tầng trời; Đấng Chí Cao phát ra tiếng của Ngài. 15 Ngài bắn tên ra, quân thù tán loạn; phát chớp nhoáng, khiến chúng tan tành. 16 Bởi lời quở trách của Đức Giê-hô-va và bởi hơi thở ra từ mũi Ngài, lòng đại dương xuất hiện, thềm lục địa lộ ra. 17 Từ trên cao, Ngài đưa tay ra nắm lấy tôi, kéo tôi ra khỏi vực nước sâu. 18 Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù cường bạo, khỏi những kẻ ghét tôi, vì chúng mạnh hơn tôi. 19 Chúng tấn công tôi trong ngày tôi lâm nạn, nhưng Đức Giê-hô-va đã nâng đỡ tôi. 20 Ngài đem tôi ra nơi rộng rãi và giải cứu tôi, vì Ngài vui thích tôi.

 Suy ngẫm và hiểu

Đa-vít nhớ lại và ngợi khen Chúa đã bảo vệ ông khỏi tay của Sau-lơ và những kẻ thù của ông như thế nào. Đa-vít là một người yếu đuối, người luôn luôn bị săn đuổi, mạng sống luôn bị hiểm nguy, nhưng Đức Chúa Trời luôn luôn ở cùng với Đa-vít và canh giữ cho ông (c.1-7). Đức Chúa Trời giống như một người mẹ, người lao qua lửa và nước để cứu đứa con đang hấp hối. Bởi vì Đa-vít đã trải nghiệm Đức Chúa Trời hành động cách này để giải cứu ông, ông tin chắc vào tình yêu thương nóng cháy của Đức Chúa Trời dành cho ông (c.8-20).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.17-20 Giống như khi Ngài giải cứu dân sự của Ngài qua Biển Đỏ, Đức Chúa Trời cũng giải cứu Đa-vít khỏi cái chết không thể tránh khỏi, trở thành nơi ẩn náu của ông, và hướng dẫn ông tới con đường an toàn và bình an. Thế gian quay đi khỏi chúng ta, khi chúng ta không có sức mạnh để trợ giúp, nhưng Đức Chúa Trời giải phóng chúng ta và vui mừng trong chúng ta cho đến cùng. Đức Chúa Trời là một người cha yêu thương và chăm sóc cho chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-7 Đa-vít bị đe dọa bởi hoạn nạn lớn và cái chết. Lúc này, khi Đa-vít kêu cầu trông cậy nơi giao ước, Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của ông. Những lời tuyệt vọng và than khóc của chúng ta có thể thay đổi thành những lời sự sống và hy vọng, khi kêu khóc của chúng ta và sự đáp lời của Đức Chúa Trời đến cùng với nhau. Vì thế, không có hoàn cảnh nào là vô ích khi tìm kiếm Đức Chúa Trời, và không có hoàn cảnh nào mà chúng ta không cần tìm kiếm Ngài.

Tham khảo

22:1 Tựa đề bài ca của Đa-vít không đề cập đến một sự kiện cụ thể, mà đề cập đến việc Đức Giê-hô-va giải cứu vua Đa-vít khỏi tay của tất cả các kẻ thù của ông. Những sự mô tả tỉ mỉ tương tự, tiếp theo “Ông nói” (c.2), có thể tìm thấy trong tựa đề của các bài ca của Ai Cập trong thiên niên kỷ thứ hai.

Cầu nguyện: Chúa ôi, tình yêu thương của chúng con, điều không bao giờ bị rúng động và Vầng Đá của chúng con, xin hướng dẫn đời sống của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 21-23

Bình Luận:

You may also like