Home Dưỡng Linh Mỗi Ngày Chúng Ta Có Dành Thời Gian Cho Chúa Không?

Mỗi Ngày Chúng Ta Có Dành Thời Gian Cho Chúa Không?

by Sưu Tầm
30 đọc

Mỗi ngày, Chúa vẫn đều đặn nhắn tin cho bạn – những tin nhắn tâm tình, giá trị.

Mỗi ngày, Chúa Giê-xu vẫn chăm chỉ cầu thay cho chúng ta – mỗi một người, không sót ai cả.

Mỗi ngày, Chúa Thánh Linh vẫn nhắc nhở chúng ta đọc tin nhắn mà Chúa đã gửi.

….

Mỗi ngày, bạn có chăm chỉ phản hồi những điều Chúa nhắn nhủ, dù chỉ một lần.

Mỗi ngày, bạn có chăm chỉ cầu nguyện như cách Chúa Giê-xu đã nỗ lực cầu nguyện vì bạn.

Mỗi ngày, bạn có đọc tin nhắn mà Chúa đã gửi cho bạn chưa?

….

Hay là chúng ta đã dành quá nhiều thời gian vào mạng xã hội.

Mỗi ngày, chúng ta đều đặn nhắn tin cho người khác – ít khi nào làm điều đó với Chúa.

Vậy nên, mỗi chúng ta nên xem lại cách sử dụng thời gian của mình – để dung hòa được giữa công việc và mối tương giao với Chúa. Và khi đó, chúng ta có thể nếm trải tình yêu với Chúa ngọt ngào và sâu đậm đến dường nào. Để rồi giống như tác giả Thi Thiên 23 đã nói:”Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.  Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.  Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.  Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn.  Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.”

Nguồn: Sưu tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like