Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Lòng Kiên Định Và Sự Cầu Nguyện

Ngày 10 – Lòng Kiên Định Và Sự Cầu Nguyện

by SU Việt Nam
30 đọc

Như người nông dân chờ đợi sản vật, Gia-cơ khuyên các tín hữu chịu đựng những sự thử thách của họ cho đến khi Chúa đến, giống như các tiên tri và Gióp đã chờ đợi.

Suy ngẫm và hiểu

Như người nông dân chịu đựng sự nóng nực và vất vả khi mong chờ đến ngày thu hoạch, chúng ta cũng phải chịu đựng khó khăn và chờ đợi, bằng sự kiên nhẫn và hy vọng sự đến của Đức Chúa Jêsus. Tuy nhiên, việc cằn nhằn và sự oán giận có thể phát sinh giữa chúng ta nếu chúng ta phải chờ đợi trong một thời gian dài, vì thế chúng ta phải thận trọng để không nhượng bộ cho những tình cảm như thế nghịch lại lẫn nhau (c.7-9). Gia-cơ bảo với độc giả của ông hãy giống như các tiên tri, là những người vẫn kiên định và chịu khổ, và cũng kể đến Gióp làm gương. Gióp đã không bực tức Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng, và vẫn kiên định khi giữ đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Kết quả là Đức Chúa Trời đã thừa nhận và ban phước cho ông (c.10-12).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7-8 Đối với một người nông dân, có rất nhiều việc để làm cho đến thời gian thu hoạch, và chờ đợi là một trong số các việc đó. Người nông dân phải chờ đợi số lượng thích hợp của nắng cũng như mưa. Tương tự như vậy, chúng ta phải chờ đợi sự đến của Chúa, khi chúng ta hy vọng được Chúa thu hoạch như những trái chín. Chúng ta không được rung lắc qua lại như một chiếc tàu, nghi ngờ và hai lòng, nhưng giữ đức tin của mình. Chắc chắn chúng ta sẽ trở nên chín chắn khi chúng ta vẫn kiên định. Chúng ta được bảo là ngày đó đang đến gần, vì thế chúng ta phải chuẩn bị, không được chậm trễ.

C.12 Chúng ta đừng thề thốt không chân thật và vì thế khiến bản thân mình trở thành những người không đáng tin cậy. Phải thì nói phải, không thì nói không, để chúng ta có thể là những người đáng tin cậy.

Tham khảo   

5:9 Đừng phiền trách nói lên sự phàn nàn gây phân rẽ phía sau 3:1-4:12. Đặc biệt điều đó có thể gây đau đớn vào những lúc hoạn nạn khi người ta bị nổ tung trong sự vỡ mộng và trở nên thù nghịch với nhau.

5:10 Ví dụ về các tiên tri tập trung vào nhiều người, là những người đã chịu khổ và chết (xem Hê-bơ-rơ 11:32-38) vì nói nhân danh Chúa.

5:11 Chủ đề về chịu đựng thử thách nhắc lại 1:2-4, 12.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con vẫn kiên định bởi chúng con thấy trước ngày đó khi chúng con trưởng thành để là những con cái đáng tự hào của Ngài.

Bình Luận:

You may also like