Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Hai Lời Cảnh Báo

Ngày 09 – Hai Lời Cảnh Báo

by SU Việt Nam
30 đọc

Gia-cơ đã cảnh báo các Cơ Đốc nhân rằng sẽ không có ngày mai cho những người giàu, là những người cậy vào của cải mình và làm ác hoặc cho những kẻ kiêu căng tự phụ về ngày mai và quá chắc chắn về nó.

Suy ngẫm và hiểu

Nhìn chung, người ta có xu hướng lập kế hoạch cho đời sống của riêng mình và phấn đấu hoàn thành các kế hoạch đó. Nhưng Gia-cơ cảnh báo rằng coi thường ý muốn của Đức Chúa Trời (cách cư xử tốt đẹp) và sống theo ý riêng của chúng ta, thì chẳng là gì ngoài sự kiêu căng và tội lỗi (4:13-17). Ngoài ra, Gia-cơ cũng cảnh báo sự đoán xét của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên những kẻ giàu có, những kẻ tích trữ của cải một cách bất chính bởi lòng tham của họ. Họ không trả tiền công cho những người làm thuê và thay vào đó thích thú với lối sống xa hoa. Do vậy, họ sẽ không thể tránh được sự đoán xét của Đức Chúa Trời (5:1-6).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

5:4-6 Đức Chúa Trời đoán xét những kẻ giàu gian ác, những kẻ mang đến đau đớn cho những người yếu đuối và phớt lờ tiếng kêu cứu của họ, và những kẻ đam mê lạc thú và sống hoan lạc. Mặt khác, Đức Chúa Trời yêu mến dân Ngài, những người đáp lại tiếng kêu cứu và hoạn nạn của những người yếu đuối, và sẽ ban cho họ sự vui mừng vào ngày Ngày Cuối Cùng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

4:15-17 Điều chúng ta cần phải xem xét đầu tiên không phải là khả năng hoàn thành các kế hoạch của chúng ta, mà những gì là ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều chúng ta cần phải có đức tin không phải là các kế hoạch chúng ta lập ra hoặc các nguồn lực chúng ta có, mà là quyền năng của Chúa. Đó là lời cầu nguyện bằng đức tin mà Chúa muốn nghe. Vậy nên, việc khoe khoang về các kế hoạch của chúng ta và việc chắc chắn về ngày mai đều là gian ác và vô ích. Nếu chúng ta thực sự nhận biết điều Đức Chúa Trời muốn là gì (tốt lành), chúng ta phải giao phó các kế hoạch của mình cho Ngài và thuận phục Ngài. Đó là sự khôn ngoan thiên thượng và đức tin. Mặc dù ý muốn hoặc hoạch định của Đức Chúa Trời có thể không phải luôn nhìn thấy một cách dễ dàng, thì chúng ta có còn cầu hỏi và tìm kiếm ý muốn của Ngài, hay không?

Tham khảo   

4:13 buôn bán và kiếm lời. Nhìn bề ngoài điều này nghe có vẻ như ý nghĩa là việc kinh doanh tốt, nhưng nó che giấu một thế giới quan thế tục phớt lờ Đức Chúa Trời. Những người này có lẽ là những Cơ Đốc nhân thuộc tầng lớp thương gia giàu có, trong khi những người giàu được đề cập đến trong 5:1-6 có lẽ không phải là những tín hữu (2:6-7).

5:2-3 Sự giàu có, áo quần và vàng bạc nói lên phong cách sống xa hoa, quá thiên về vật chất của những người chủ này. Những thứ này sẽ không chỉ bị hư mất đời đời, mà sẽ là bằng chứng tại phiên tòa cuối cùng của họ trước Đức Chúa Trời và sẽ làm đồ ăn cho chính những ngọn lửa của hồ lửa, nơi mà họ sẽ ở đời đời (Khải Huyền 20:11-15).

Cầu nguyện: Chúa ôi, khi chúng con lên kế hoạch và sử dụng các nguồn lực Ngài ban cho chúng con, xin hãy giúp chúng con nhận biết quyền tối thượng của Ngài.

Bình Luận:

You may also like