Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Chiến Thắng Thử Thách

Ngày 02 – Chiến Thắng Thử Thách

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi các Cơ Đốc nhân vẫn kiên định trong các thử thách, họ sẽ nhận được mão triều thiên của sự sống. Nhưng những thử thách không đến từ Đức Chúa Trời: chúng thường đến như là một hậu quả của lòng tham của con người.

Gia-cơ 1:12-18 

12 Phước cho người chịu đựng sự thử thách; vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài. 13 Đang lúc bị cám dỗ đừng ai nói: “Tôi bị Đức Chúa Trời cám dỗ”; vì Đức Chúa Trời không thể nào bị điều ác cám dỗ, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. 14 Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. 15 Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi; tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết.

16 Thưa anh em yêu dấu của tôi, đừng để bị lừa dối: 17 Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng; trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch. 18 Ngài đã dùng lời chân lý sinh chúng ta theo ý định của Ngài, để chúng ta trở thành một loại trái đầu mùa trong các tạo vật của Ngài.

Suy ngẫm và hiểu

Những người vượt qua thử thách sẽ nhận được mão triều thiên của sự sống. Điều này là bởi vì họ yêu mến Đức Chúa Trời. Nhưng một số thử thách xảy đến là vì sự tham lam và sự ngu dại của người ta. Khi điều này xảy đến, người đó không được nói là thử thách này do Đức Chúa Trời mang đến. Đức Chúa Trời không thử thách (cám dỗ) chúng ta. Ngài đã sinh chúng ta ra bằng lời chân lý, đã cứu chúng ta khỏi sự tham lam, tội lỗi và sự dữ, và khiến chúng ta thành dân mới bằng chân lý của Ngài. Cho nên, nếu chúng ta phạm tội bởi sự tham lam, thì chúng ta phải ăn năn và trở lại với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không ăn năn, chúng ta sẽ phải đối mặt với sự chết (c.12-18).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Đối với những người sẵn sàng chấp nhận thử thách mà vẫn kiên định, Đức Chúa Trời ban mão triều thiên của sự sống. Đối với những con cái, những người không nghi ngờ tình yêu thương của Ngài, ngay cả khi bị thế gian nhạo báng và trải qua những thách thức khó khăn, Đức Chúa Trời sẽ ban sự vinh quang được ở với Ngài đời đời. Ngay cả nếu thế gian này cám dỗ chúng ta rằng chúng ta có thể vui vẻ mà không cần Chúa, thì chúng ta hãy từ chối cám dỗ này, và thay vào đó công bố rằng chúng ta không thể sống mà không có Chúa, và chúng ta ao ước phước hạnh được ở với Chúa luôn luôn, chứ không phải ao ước phước hạnh của sự thịnh vượng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.14-16 Cốt lõi của tội lỗi là sự tham lam, cho nên, chúng ta phải đảm bảo rằng những ước muốn của chúng ta không phát triển thành lòng tham lam, để việc thực hiện chúng dẫn đến sự phạm tội. Chúng ta hãy nắm chắc lấy chân lý khi Lời Chúa bày tỏ ra chúng ta là ai, chứ không phải biện minh cho những hành động của mình. Và chúng ta hãy đừng tự đánh lừa mình, thay vì thế hãy đối diện với Lời của Đức Chúa Trời bằng sự trung thực.

Tham khảo   

1:14 lôi cuốn và quyến dụ. Một phép ẩn dụ về việc câu cá để kéo con mồi ra khỏi chỗ trú ẩn nhằm bẫy chúng bằng một cái lưỡi câu chí tử. Ở đây đó là dục vọng gian ác của người gài bẫy; trong I Phi-e-rơ 5:8-9, đó chính là Sa-tan, kẻ “tìm người để cắn nuốt”. Tội lỗi không bao giờ là lỗi lầm của Đức Chúa Trời.

1:15 Bức tranh thay đổi sang một phép ẩn dụ về việc sinh ra/ sinh lại khi dục vọng đã lớn lên sinh ra con của riêng nó, tội lỗi tự nó lớn lên trưởng thành và sinh cháu, sự chết. Sự miêu tả ấn tượng này cho thấy hậu quả khủng khiếp khi người ta đầu hàng cám dỗ.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, đó không phải là lỗi của người khác, mà là lỗi của con. Con yếu đuối, thiếu hiểu biết và vô tình.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 119

Bình Luận:

You may also like