Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Đa-Vít Đánh Bại Gô-Li-Át

Ngày 30 – Đa-Vít Đánh Bại Gô-Li-Át

by Thúy Diễm
30 đọc

Đa-vít đã biết rằng kết quả của trận chiến thuộc về Đức Chúa Trời, và đi lên đánh bại Gô-li-át chỉ bằng một cái ná bắn đá và một viên đá.

1 Sa-mu-ên 17:41-58

41 Tên Phi-li-tin cũng tiến tới, đến gần Đa-vít; đi trước hắn là người mang khiên. 42 Tên Phi-li-tin nhìn Đa-vít, thấy chàng chỉ là một thiếu niên, nước da hồng hào, diện mạo khôi ngô, thì khinh thường chàng. 43 Tên Phi-li-tin nói với Đa vít: “Ta có phải là một con chó đâu mà ngươi cầm gậy đến với ta?” Rồi tên Phi-li-tin lấy danh các thần mình mà rủa sả Đa-vít, 44 và nói tiếp: “Hãy lại đây, ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng.” 45 Đa-vít nói với tên Phi-li-tin: “Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến với ta. Còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo quân Y-sơ-ra-ên mà ngươi đã thách thức. 46 Hôm nay, Đức Giê-hô-va phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ban thây của đạo quân Phi-li-tin làm mồi cho chim trời và thú rừng. Khắp thế gian sẽ biết rằng có một Đức Chúa Trời trong dân Y-sơ-ra-ên, 47 và toàn thể hội chúng nầy sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo; vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, Ngài sẽ phó các người vào tay chúng tôi.” 48 Khi tên Phi-li-tin đứng dậy, xông tới tấn công Đa-vít thì Đa-vít nhanh chóng chạy về phía trận tuyến để xáp chiến với tên Phi-li-tin. 49 Đa-vít thọc tay vào túi lấy một viên đá, rồi dùng ná ném trúng vào trán tên Phi-li-tin. Viên đá lọt thấu vào trán, làm cho Gô-li-át té úp mặt xuống đất. 50 Như vậy Đa-vít thắng tên Phi-li-tin bằng viên đá ném bằng ná, giết chết hắn mà không có gươm trong tay. 51 Đa-vít chạy đến bên xác tên Phi-li-tin, lấy gươm của hắn, rút ra khỏi vỏ giết hắn, rồi dùng gươm cắt đầu hắn. Quân Phi-li-tin thấy người hùng của mình đã chết thì chạy trốn. 52 Bấy giờ, dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa nổi lên reo hò và đuổi theo quân Phi-li-tin cho đến cửa thành Gát và Éc-rôn. Xác quân Phi-li-tin ngã chết đầy đường Sa-a-ra-gim cho đến Gát và Éc-rôn. 53 Sau khi đã rượt đuổi quân Phi-li-tin, dân Y-sơ-ra-ên trở về cướp phá trại quân của chúng. 54 Đa-vít đem đầu của tên Phi-li-tin về Giê-ru-sa-lem, nhưng vũ khí của hắn thì để trong trại mình. 55 Trong lúc Sau-lơ thấy Đa-vít ra đón đánh tên Phi-li-tin thì hỏi Áp-ne, tổng tư lệnh quân đội: “Áp-ne, chàng thanh niên đó là con của ai?” Áp-ne thưa: “Tâu bệ hạ! Thật như bệ hạ vẫn đang sống, hạ thần hoàn toàn không biết.” 56 Vua nói: “Hãy hỏi xem chàng thanh niên ấy là con của ai.” 57 Khi Đa-vít đã giết tên Phi-li-tin trở về thì Áp-ne đón chàng, dẫn đến trước mặt Sau-lơ. Tay Đa-vít còn đang xách cái đầu của tên Phi-li-tin. 58 Sau-lơ hỏi: “Nầy chàng trai, ngươi là con ai?” Đa-vít thưa: “Con là con của Gie-sê, người Bết-lê-hem, đầy tớ của bệ hạ.”

Suy ngẫm và hiểu

Gô-li-át bực mình khi thấy Đa-vít tiến về phía hắn để chiến đấu, và coi thường chàng. Nhưng giống như việc Đức Chúa Trời đã hạ thần Đa-gôn xuống và khiến dân Phi-li-tin đầu hàng (5:3), Ngài cũng hạ Gô-li-át qua Đa-vít, và lại một lần nữa khiến cho dân Phi-li-tin đầu hàng. Thông qua công việc của Đức Chúa Trời, Đa-vít đã kinh nghiệm được chiến thắng vượt trội chỉ bằng một cái ná bắn đá và một hòn đá, và từ một người chăn chiên cứu chiên khỏi sự hiểm nguy, Đa-vít đã trở thành người chăn, người sẽ giải cứu Y-sơ-ra-ên (c.41-47).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.48-49 Đức Chúa Trời đã cho phép Đa-vít, người mà Gô-li-át coi thường, hạ gục Gô-li-át bằng một cú đánh. Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời đã chiến thắng Sa-tan bằng một đòn thông qua Đức Chúa Jêsus, Đấng người ta khinh miệt và coi thường. Chẳng lẽ lại không cảm động khi chúng ta được dự phần trong những công việc cứu rỗi lạ lùng của Đức Chúa Trời, hay sao? Chúng ta hãy dự đoán điều Đức Chúa Trời sẽ làm thành qua chúng ta ngày hôm nay.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.45-47 Gô-li-át có vũ khí là một thanh kiếm, một cây giáo và một cái lao, nhưng khí giới của Đa-vít là “danh của Đức Chúa Trời”. Đa-vít có đức tin rằng kết quả trận chiến với Gô-li-át không phụ thuộc vào khí giới, nhưng phục thuộc vào Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy suy ngẫm và tra xét xem có phải chúng ta thu thập các khí giới mà đời này thừa nhận thay vì danh Đức Chúa Trời hay không. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta không thể đánh bại được đời này bằng vũ khí của đời này.

Tham khảo

17:55-58 chàng thanh niên đó là con ai? Mặc dù Sau-lơ biết Đa-vít từ trước đó, nhưng ông không nhớ tên của cha Đa-vít. Sau-lơ đang hỏi về thân thế của Đa-vít – gia đình chàng và về địa vị xã hội hoặc dòng dõi – để ông có thể đề nghị cha chàng cho ông giữ Đa-vít lâu dài (xem 18:2).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, hôm nay, xin hãy giúp chúng con trông cậy vào danh Ngài, để đánh trận với những nan đề nhỏ và lớn mà chúng con đối diện.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 13-15

Bình Luận:

You may also like