Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Bị Bại Trận Và Mất Hòm Giao Ước

Ngày 07 – Bị Bại Trận Và Mất Hòm Giao Ước

by SU Việt Nam
30 đọc

Dân Y-sơ-ra-ên đã đi lên đánh trận cùng với Hòm Giao Ước ở trước họ, nhưng họ đã bị thua trong trận chiến chống lại dân Phi-li-tin và Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời đã bị chiếm đoạt. Ngoài ra, trong trận chiến, hai con trai của Hê-li đã bị giết.

1 Sa-mu-ên 4:1-11

1 Lời của Sa-mu-ên đến với toàn thể Y-sơ-ra-ên. Lúc bấy giờ, Y-sơ-ra-ên đi ra giao chiến với người Phi-li-tin, và họ đóng trại gần Ê-bên Ê-xe, còn người Phi-li-tin đóng trại tại A-phéc. 2 Người Phi-li-tin dàn trận đánh dân Y-sơ-ra-ên. Lúc giao chiến, dân Y-sơ-ra-ên bị người Phi-li-tin đánh bại và giết tại chiến trường khoảng bốn nghìn người. 3 Khi dân chúng trở về trại quân, các trưởng lão Y-sơ-ra-ên nói: “Tại sao ngày nay Đức Giê-hô-va để cho chúng ta bị người Phi-li-tin đánh bại? Chúng ta hãy đi thỉnh Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va từ Si-lô đến đây, để Hòm Giao Ước ở giữa chúng ta và sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay các kẻ thù!” 4 Vậy, dân chúng sai người đến Si-lô. Từ đó, họ thỉnh Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đấng ngự giữa các chê-ru-bim. Hai con trai của Hê-li, là Hóp-ni và Phi-nê-a, đi theo Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời. 5 Khi Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va vào trại quân, toàn thể Y-sơ-ra-ên đều reo hò vang dội, đến nỗi đất phải rúng động. 6 Nghe tiếng reo hò ấy, người Phi-li-tin hỏi: “Tiếng reo hò vang dội trong trại quân Hê-bơ-rơ kia có nghĩa gì?” Khi biết rằng Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va đã đến trong trại quân 7 thì người Phi-li-tin sợ hãi, vì họ nói rằng: “Một vị thần đã đến trong trại quân.” Rồi họ kêu lên: “Khốn nạn cho chúng ta thay! Vì trước đây chưa bao giờ có việc như thế xảy ra! 8 Khốn nạn cho chúng ta thay! Ai sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay các thần quyền năng nầy? Đây là các thần đã trừng phạt người Ai Cập bằng đủ thứ tai họa trong hoang mạc. 9 Hỡi người Phi-li-tin, hãy can đảm lên, hãy tỏ ra là nam nhi! Nếu không, anh em sẽ trở thành nô lệ cho người Hê-bơ-rơ như họ đã từng làm nô lệ cho anh em! Hãy tỏ ra là nam nhi và chiến đấu đi!” 10 Người Phi-li-tin chiến đấu, và Y-sơ-ra-ên bị đánh bại, mỗi người chạy trốn về trại mình. Đó là một thảm bại, có ba mươi nghìn bộ binh Y-sơ-ra-ên bị ngã chết. 11 Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời bị chiếm đoạt, còn hai con trai Hê-li, là Hóp-ni và Phi-nê-a, đều chết.

Suy ngẫm và hiểu

Khi trận chiến giữa dân Phi-li-tin và dân Y-sơ-ra-ên nổ ra, dân Y-sơ-ra-ên đã bị bại trận. Tin rằng việc thất trận của họ là bởi vì không có Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời, nên dân Y-sơ-ra-ên đã mang Hòm Giao Ước từ Si-lô đến trại quân của họ. Khi Hòm Giao Ước tới, thì tinh thần của dân Y-sơ-ra-ên phấn chấn hẳn lên, trong khi dân Phi-li-tin trở nên sợ hãi. Tuy nhiên, dù Hòm Giao Ước ở cùng họ, nhưng dân Y-sơ-ra-ên đã thua trận chiến tiếp theo tồi tệ hơn nhiều so với trận chiến trước. Đức Chúa Trời đã đem đến sự đoán phạt trên Y-sơ-ra-ên, dân đã cố dùng Hòm Giao Ước để thỏa mãn sự tham lam của mình (c.1-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.10-11 Hoàn toàn ngược lại với sự mong đợi của dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời đã chống lại dân Y-sơ-ra-ên, dân đã mang Hòm Giao Ước vào trận chiến. Dân Y-sơ-ra-ên đã bị mất bốn ngàn bộ binh trong trận chiến đầu tiên không có Hòm Giao Ước, tuy nhiên còn tổn thất nhiều hơn nữa, ba mươi ngàn người, khi họ đánh trận cùng với Hòm Giao Ước. Khi Đức Chúa Trời, gốc rễ của các phước hạnh, bị dân Y-sơ-ra-ên xem như một thần tượng, Ngài trở thành gốc rễ của tai họa và đau đớn cho họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-2 Dân Y-sơ-ra-ên đã mất nhiều quân lính khi đánh dân Phi-li-tin trong một thời kỳ khi Lời Chúa rất khan hiếm. Qua thất bại của họ bởi dân Phi-li-tin, Đức Chúa Trời đã đoán xét dân Y-sơ-ra-ên, dân đã không lắng nghe Lời Ngài. Ngay cả ngày nay, khi chúng ta hoặc gia đình, hoặc Hội Thánh của chúng ta, lắng nghe những âm thanh khác hơn là Lời Chúa, thì Đức Chúa Trời sẽ giơ tay ra trừng phạt.

Tham khảo   

4:10 Dân Y-sơ-ra-ên bị đánh bại. Khi xem xét câu 3, người ta không thể cho rằng tự dân Phi-li-tin là nguyên nhân. Mỗi người về nhà mình. Theo nghĩa đen là “mỗi người chạy về trại mình”. Đây là câu nói theo khuôn mẫu phổ biến cho việc giải tán một đội quân, hoặc là theo quyết định (Các Quan Xét 20:8; 1 Sa-mu-ên 13:2; 2 Sa-mu-ên 20:1, 22; 1 Các Vua 12:16) hoặc vì bại trận (2 Sa-mu-ên 18:17; 19:8; 2 Sử Ký 25:22).

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp con không cố dùng Ngài vì những mục đích riêng của chúng con. Thay vào đó, xin hãy giúp chúng con chỉ sống vì Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Nê-hê-mi 1-2

Bình Luận:

You may also like