Browsing: mục đích

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đức Chúa Jêsus phán dạy về Thiên đàng bằng những ẩn dụ. Vì thế, Ngài đã bày tỏ rằng bí mật của Thiên đàng là không phải dành cho tất cả mọi người, nhưng chỉ dành cho những người Đức Chúa Trời cho phép biết chúng.

Dưỡng Linh
0

taptrungvaomucdichHoithanh.com – Đức Chúa Trời tưởng tượng, mơ ước, suy nghĩ và lập kế hoạch trong lòng Ngài.  Đó chính là sự tưởng tượng sáng tạo mà chúng ta đang nói tới.