Home Tôi Viết Không Có Em

Không Có Em

by Thanh Hữu
30 đọc

 

Trí hạn hẹp, em nghĩ mình quá lớn,
Khi đã làm vài công việc nhỏ nhoi.
Cứ tưởng mình là quan trọng hơn ai,
Em kiêu ngạo và xem thường người khác.

Không có em, vẫn trăng trong gió mát,
Không có em, vẫn đầy hạt sương mai.
không có em, dế vẫn hát đêm dài,
Chim vẫn hót, vẫn ve kêu mùa hạ.

Không có em, cây vẫn xanh đầy lá,
không có em, cỏ dại vẫn đơm bông.
không có em, cá vẫn lội đầy sông,
Rừng đầy thú, đầy chim muông bay nhảy.

Không có em, dòng suối xanh vẫn chảy,
Cả ruộng đồng, ếch nhái vẫn kêu vang.
Vẫn mưa xuân, nắng hạ, với thu vàng,
Vẫn tuyết trắng, vẫn trời đông ủ rũ.

Khi có em, chẳng có gì thay đổi,
Sao em còn đầy nông nổi tự tôn?
Em chỉ là một sinh vật cỏn con,
Thật bé nhỏ, giữa thiên nhiên vũ trụ.

Em được cứu, chỉ nhờ ơn thiên hựu,
Chỉ nhờ lòng thương xót Chúa lớn lao. 1
Sao em còn đầy kiêu ngạo tự cao?
Cho tài giỏi, mình khôn ngoan siêu việt?

Ông Gia-cốp, một danh nhân đặc biệt,
Chúa gọi người, đồng loại với bọ sâu. 2
Ông khiêm nhu, nhận lời hứa nhiệm mầu,
Thành quốc tổ, ngàn đời dân Do Thái.

Em hổ thẹn, xét lòng suy nghĩ lại,
Sao khoe mình, sao dại dột kiêu căng.
Em cúi đầu, xin cầu nguyện ăn năn,
Xin học hỏi tính khiêm nhu Cứu Chúa:

Đấng vĩ đại, hạ mình làm tôi mọi 3
Phó thân mình chịu chết cứu tội nhân.
Đã lên cao, cao vút đỉnh thiên tầng 4
Cùng Thiên Chúa quản cai toàn vũ trụ.

Em cam kết, từ nay xin phục vụ,
Xin cúi đầu theo chân Chúa bước đi.
Dù chung quanh, ai có phê phán gì,
Xin yên lặng nhìn Giê-xu tiến bước

 

Bình Luận:

You may also like