Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Lời Cầu Nguyện Của An-Ne

Ngày 03 – Lời Cầu Nguyện Của An-Ne

by SU Việt Nam
30 đọc

An-ne hát ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng đã không chỉ nâng bà lên khỏi sự hổ nhục vô sinh, mà còn mang đến sự đắc thắng tới cho dân Y-sơ-ra-ên bị sỉ nhục.

1 Sa-mu-ên 2:1-10 

1 Bấy giờ An-ne cầu nguyện: “Lòng con hoan hỉ trong Đức Giê-hô-va,

nhờ Đức Giê-hô-va, sức lực con phấn chấn. Miệng con cười nhạo kẻ thù con; vì sự giải cứu của Ngài làm cho con vui mừng. 2 Chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va; chẳng có Chúa nào khác ngoài Ngài! Không có tảng đá nào như Đức Chúa Trời của chúng ta. 3 Đừng nói những lời kiêu căng nữa! Chớ để những lời ngạo mạn ra từ miệng các ngươi! Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thông biết mọi điều, Ngài đánh giá mọi hành động. 4 Cây cung của dũng sĩ bị gãy, nhưng người yếu đuối thắt lưng bằng sức mạnh. 5 Kẻ no phải làm mướn để kiếm ăn, nhưng người đói không còn đói nữa. Người đàn bà hiếm muộn, sinh nở bảy lần, còn người đông con, lại héo hon tiều tụy. 6 Đức Giê-hô-va khiến cho chết, cho sống; Ngài đem người xuống âm phủ, rồi lại đem lên khỏi đó. 7 Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn, và làm cho giàu có; Ngài hạ người xuống thấp, cũng đưa người lên cao, đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất, và nhấc người nghèo khổ lên từ đống tro tàn, đặt họ ngồi cạnh người quyền quý, Và cho họ thừa hưởng chỗ cao sang; 8 vì các cột trụ của trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài đã đặt thế giới trên đó. 9 Ngài sẽ gìn giữ bước chân của người trung tín với Ngài; còn những kẻ ác sẽ bị hủy diệt nơi tối tăm; vì con người không do sức mạnh mà được thắng thế. 10 Những kẻ chống lại Đức Giê-hô-va sẽ bị đập tan! Từ trên trời cao, Đức Giê-hô-va sẽ giáng sấm sét trên chúng nó. Ngài sẽ xét xử toàn dân trên đất, ban quyền lực cho người Ngài chọn làm vua, và ban sức mạnh dồi dào cho người được Ngài xức dầu.”

Suy ngẫm và hiểu

Đối với An-ne, quan trọng hơn sự ra đời của con trai bà là bằng chứng Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của những người trung tín của Ngài và đã làm dịu đi nỗi khốn khổ của họ. Cho nên, An-ne đã hát ngợi khen Đức Chúa Trời cách vui mừng, vì điều đó xác nhận rằng Đức Chúa Trời hay làm ơn cho dân Ngài và tạo nên lịch sử cho họ. Thậm chí vào thời điểm khi bà nói lời tạm biệt với con trai mình, với đứa con mà bà đã từng phải đợi chờ quá lâu trong đau đớn, thì bà lại ngợi khen Đức Chúa Trời. An-ne đã cho thấy rằng chẳng có gì trên đời này có thể so sánh được với Đức Chúa Trời (c.1-10).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3 Thực tế, Đức Chúa Trời biết rằng những kẻ nghĩ bản thân họ vĩ đại và nói những lời ngạo mạn và kiêu căng, rất nông cạn. Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ theo tiêu chuẩn của Ngài dựa vào những việc làm ác và sự giả hình của họ.

C.4-8 Đức Chúa Trời không hạ những những người ở trên cao xuống, hoặc nâng những người ở dưới thấp lên, để tạo ra cân bằng: thay vào đó, Ngài đảo ngược mọi thứ. Vì thế, những kẻ ủng hộ cho sự trật tự hiện hành sẽ than vãn rằng Đức Chúa Trời thật bất công, trong khi những người chỉ phụ thuộc vào quyền tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời trong đời này, nơi mà sự công chính và sự tử tế đã sụp đổ, sẽ đặt niềm hy vọng của họ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy bắt đầu khôi phục trật tự của nước Trời bằng cách chống lại sự kỳ thị và sự xa lánh xung quanh chúng ta. Chúng ta hãy biến những lời ngợi khen của An-ne thành những lời ngợi khen của chính chúng ta.

Tham khảo

2:3 Ngài đánh giá mọi hành động. Bản Tiếng Anh Chuẩn theo từ “nói” (Qere) theo truyền thống của người Hê-bê-rơ, và nghĩa là sự thông biết mọi điều của Đức Chúa Trời, thậm chí vươn đến tận những động cơ đằng sau những hành động của con người. Truyền thống “được ghi chép” (Ketib), “những hành động không bị đánh giá”, sẽ không có nghĩa nếu người ta không thêm vào “hành động của nguời đó không bị đánh giá”, tức là Đức Chúa Trời không phụ thuộc vào sự đánh giá của con người.

2:5 bảy. Thực tế, bản thân An-ne chỉ sinh được sáu người con, trong đó có Sa-mu-ên (c.21), nhưng đây là một công bố chung, và bảy là con số đầy thi vị cho sự trọn vẹn. héo hon tiều tụy. Tiếng Hê-bơ-rơ thường có nghĩa là “trở thành một góa phụ”, nhưng ở đây nó có nghĩa là “bị vô sinh”.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con đặt đức tin mình nơi quyền tối thượng của Ngài hơn bất kỳ thứ tự nào khác của đời này.

Đọc Kinh Thánh trong năm: 2 Sử Ký 33-36

Bình Luận:

You may also like