Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Đức Chúa Jêsus Bị Đóng Đinh

Ngày 25 – Đức Chúa Jêsus Bị Đóng Đinh

by SU Việt Nam
30 đọc

Các con gái Giê-ru-sa-lem, những người đã không tiếp nhận Đức Chúa Jêsus, sẽ khóc vì những tai họa sắp tới, nhưng tên tội phạm, kẻ nhận biết Đức Chúa Jêsus vào lúc cuối cùng và ăn năn, sẽ vào thiên đàng cùng với Đức Chúa Jêsus.

Lu-ca 23:26-43

26 Khi giải Đức Chúa Jêsus đi, họ bắt một người Sy-ren, tên Si-môn, từ miền quê lên, và buộc anh phải vác cây thập tự theo sau Ngài. 27 Có đoàn dân rất đông đi theo Đức Chúa Jêsus và có nhiều phụ nữ đấm ngực than khóc Ngài. 28 Nhưng Đức Chúa Jêsus quay lại phán với họ: “Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, đừng khóc về Ta, mà hãy khóc về chính các ngươi và con cái các ngươi. 29 Vì nầy, những ngày sắp đến, người ta sẽ nói: ‘Phước cho đàn bà son sẻ, cho dạ không mang thai và vú không cho con bú!’ 30 Rồi họ nói với núi: ‘Hãy đổ xuống chúng tôi!’ và nói với đồi: ‘Hãy che giấu chúng tôi!’ 31 Vì nếu cây xanh mà người ta còn đối xử như thế thì cây khô sẽ ra sao?” 32 Họ cũng giải hai tên tội phạm khác để xử tử chung với Ngài. 33 Khi đến một chỗ gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Ngài vào thập tự giá cùng với hai tên tội phạm: một tên bên phải, một tên bên trái Ngài. 34 Đức Chúa Jêsus cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì.” Rồi họ bắt thăm chia nhau áo choàng của Ngài. 35 Dân chúng thì đứng nhìn, còn những người lãnh đạo thì chế giễu Ngài rằng: “Nó đã cứu kẻ khác. Nếu nó thật là Đấng Christ, người được chọn của Đức Chúa Trời, thì hãy để nó tự cứu mình đi!” 36 Quân lính cũng chế giễu Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống 37 và nói: “Nếu ngươi là Vua dân Do Thái, hãy tự cứu mình đi!” 38 Phía trên đầu Ngài có dòng chữ: NGƯỜI NẦY LÀ VUA DÂN DO THÁI.

39 Một trong hai tên tội phạm bị treo cũng phỉ báng Ngài rằng: “Ông không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình và cả chúng tôi nữa!” 40 Nhưng tên kia quở trách nó: “Mầy đang chịu cùng một hình phạt, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? 41 Chúng ta bị phạt là đúng, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì sai trái.” 42 Rồi anh ta nói: “Lạy Jêsus, khi Ngài vào vương quốc mình rồi, xin nhớ đến con!” 43 Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với Ta trong Pa-ra-đi.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus bị đưa đến nơi hành quyết, và một lần nữa đã nói trước về những thảm họa sẽ giáng xuống Giê-ru-sa-lem.Nhưng những kẻ chế giễu Đức Chúa Jêsus, nói rằng “hãy tự cứu mình đi”.Họ là những linh hồn đáng thương, những kẻ không biết sự cứu rỗi lớn mà Đức Chúa Trời đang hành động thông qua thập tự giá của Đức Chúa Jêsus. Nhưng một trong các tên tội phạm, những kẻ bị đóng đinh cạnh Đức Chúa Jêsus, đã biết Đức Chúa Jêsus là ai, và đã cầu xin sự cứu rỗi. Người duy nhất nhận biết sự cứu rỗi trong hành động cứu rỗi này của Đức Chúa Trời là một tên tội phạm (c.26-43).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.27-31 Đối với nhiều phụ nữ than khóc, Đức Chúa Jêsus phán rằng họ không nên khóc vì Ngài, nhưng khóc cho chính bản thân họ và con cái của họ. Điều này là vì ngày đoán xét Giê-ru-sa-lem, thành đã chối bỏ Đức Chúa Jêsus, đã cận kề rồi. Thập tự giá đòi hỏi sự ăn năn về sự gian ác của chúng ta, chứ không phải là nỗi buồn của chúng ta đối với Đức Chúa Jêsus.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

V.39-43 Một trong các tên tội phạm bị đóng đinh cạnh Đức Chúa Jêsus đã xưng nhận tội lỗi mình và cầu xin Đức Chúa Jêsus thương xót. Đức Chúa Jêsus ngay lập tức hứa với anh ta sự cứu rỗi. Chúng ta đừng cho là quá muộn không thể quay trở lại. Hiện nay là ngày cứu rỗi và thời kỳ của ân điển (2 Cô-rinh-tô 6:2). Hôm nay, chúng ta hãy đừng thử ân điển của Đức Chúa Trời, thay vì thế, hãy chấp nhận ân điển đó.

Tham khảo

23:26 họ (những quân lính La Mã) … đã bắt Si-môn người Sy-ren.Sy-ren là một vùng ở Bắc Phi với số dân Do Thái rất đông.Có khả năng Si-môn là người Do Thái, người đã tới Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt Qua.Vì Ngài đã bị đánh đập nên tình trạng thể lực của Đức Chúa Jêsus có thể đã cản trở Ngài vác thập tự giá.

23:39-43 Chi tiết này chỉ xuất hiện trong sách Lu-ca. bị treo là từ đồng nghĩa với “bị đóng đinh” (xem Công Vụ 5:30, cũng xem Phục Truyền 21:22-23). Lạy Jêsus, khi Ngài vào vương quốc mình rồi, xin nhớ đến con là lời cầu xin và sự xưng nhận đức tin. Pa-ra-đi là tên gọi khác của thiên đàng, nơi ở của Đức Chúa Trời và nhà đời đời của những người công chính (xem 2 Cô-rinh-tô 12:3).

Cầu nguyệnChúa hỡi, xin hãy giúp chúng con ăn năn về sự gian ác của mình trước thập tự giá và xin hãy giúp chúng con nhớ đến sự tha thứ và ân điển của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ô-sê 11-14

Bình Luận:

You may also like