Home Tôi Viết Chúa Chịu Thương Khó Và Phục Sinh

Chúa Chịu Thương Khó Và Phục Sinh

by Thanh Tân
30 đọc

Thập giá xưa CHÚA chịu nhục hình !
Chỉ vì cớ tội lỗi nhân sinh !
Bao đớn đau gánh lấy một mình !
Huyết báu tuôn theo mỗi nhịp đinh !
Mão gai đội đầu giáo xuyên tim !
Vẫn lặng thinh trước những kẻ hành hình !

Nhưng không chết CHÚA phục sinh vinh hiển !
Thắng âm ti phá tan xiềng ma quỷ !
Để giờ đây triệu người lòng hân hỷ !
Đến với CHÚA nhận lấy sự phục sinh !
Quăng xa đi những tội lỗi bên mình !
Sống tươi mới với nguồn nước tái sinh !
Vui trong CHÚA bởi tình yêu cứu rỗi !
Cuộc đời này xin dâng trọn từ nay !
CHÚA phục sinh trong lòng con mãi mãi !

 

Thu Thủy

 

Bình Luận:

You may also like