Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Chuyện Ngụ Ngôn Về Cây Vả

Ngày 17 – Chuyện Ngụ Ngôn Về Cây Vả

by SU Việt Nam
30 đọc

Để tránh sự đoán xét của Đức Chúa Trời sắp xảy đến, các môn đồ phải tỉnh thức và cầu nguyện. Đó là cách duy nhất để chuẩn bị cho ngày đoán xét và đứng được trước Đức Chúa Jêsus.

Lu-ca 21:29-38 

29 Ngài kể cho họ một ẩn dụ: “Hãy xem cây vả và tất cả các cây khác. 30 Khi nó mới nứt lộc, các con thấy thì biết rằng mùa hạ gần đến. 31 Cũng vậy, khi các con thấy những điều ấy xảy ra thì biết vương quốc Đức Chúa Trời đã cận kề. 32 Thật, Ta bảo các con, thế hệ nầy sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự kia xảy đến. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu.

34 Vậy, hãy thận trọng! E rằng vì sự ăn uống quá độ, say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các con mê mẩn chăng; và Ngày ấy đến thình lình như bẫy sập trên các con, 35 cũng như trên tất cả mọi người ở khắp mặt đất. 36 Vậy, phải luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện để các con đủ sức tránh khỏi mọi điều sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con Người.”

37 Ban ngày, Đức Chúa Jêsus dạy dỗ trong đền thờ, còn đến tối Ngài đi ra và ở qua đêm trên núi Ô-liu. 38 Sáng sớm, cả dân chúng đến với Ngài trong đền thờ để nghe Ngài giảng dạy.

Suy ngẫm và hiểu

Như cây vả cho thấy mùa hạ gần đến khi nó nứt lộc, thì thảm họa, thiên tai và sự lộn xộn sẽ là dấu hiệu khi ngày cuối cùng xảy đến (c.29-33). Các môn đồ phải chuẩn bị cho ngày cuối cùng sắp đến. Việc ăn uống quá độ, say sưa và lo lắng về đời này đều là những điều sẽ phá vỡ tâm trí của các môn đồ khỏi việc chuẩn bị cho ngày đó, và vì thế nên tránh xa những điều này. Ngoài ra, các môn đồ phải chú ý đến Lời của Đức Chúa Jêsus, tỉnh thức và cầu nguyện (c.34-38).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.32-33 Lời của Đức Chúa Jêsus sẽ được ứng nghiệm. Như Đức Chúa Jêsus đã nói trước, năm 70 SCN, quân đội La Mã đã hoàn toàn tàn phá đền thờ Giê-ru-sa-lem, không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá nào. Lẽ nào chúng ta không nên sợ quyền năng của Lời Chúa, điều đã được ứng nghiệm bất chấp sự nhạo báng, sự hoài nghi và việc thiếu đức tin của đời này? Trong thời kỳ này khi Lời Chúa bị phớt lờ và nhạo báng, chúng ta có sống như là những người phụ thuộc vào quyền năng của Lời đó và nhận biết thẩm quyền của Lời đó, chứ không phải bị bại hoại bởi thời hiện đại này, hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.34-36 Chúng ta phải thoát khỏi “tất cả những điều sắp xảy ra” (sự đoán xét) và luôn thức canh chờ đón để chúng ta có thể đứng trước Chúa. Chúng ta phải thận trọng không được để tấm lòng của mình trở nên lẫn lộn bởi việc ăn uống quá độ và say sưa, hoặc cho phép tấm lòng của mình trở nên bối rối vì nỗi lo lắng về đời này. Có phải việc chờ đợi sự đến của Chúa là nỗi lo lắng gây khó chịu cho chúng ta hay là một phần trong đời sống tự nhiên hàng ngày của chúng ta? Chúng ta đừng quên tiếng thở dài của Chúa và sự cảnh báo của Ngài khi Ngài phán: “Khi Con Người đến, liệu Ngài còn thấy đức tin trên mặt đất chăng (18:8)?”

Tham khảo

21:31 cũng vậy cũng giới thiệu thực tế mà sự so sánh với cây vả trong c.29-30 chỉ ra.Những điều ấy liên quan đến sự đến lần thứ hai (c.25-28).Vương quốc Đức Chúa Trời đã cận kề có nghĩa là sự hoàn thành của nước này (xem phần giới thiệu: Những Chủ đề chính), khi Con Người trở lại.

21:33 lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu.Điều này áp dụng cho tất cả sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus, nhưng đặc biệt cho sự dạy dỗ của Ngài về sự chắc chắn về sự trở lại của Ngài và những sự việc dẫn đến điều đó.

Cầu nguyệnLạy Chúa, ngày của Ngài đã cận kề, vì thế khi chúng con nghe lời Ngài, xin hãy giúp chúng con thức canh và cầu nguyện.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 44-48

Bình Luận:

You may also like