Home Dưỡng Linh Thánh Thi 12 – Khi Người Kính Sợ Chúa Không Còn Nữa

Thánh Thi 12 – Khi Người Kính Sợ Chúa Không Còn Nữa

by Ân Điển
30 đọc

Thánh Thi 12

1 Lạy CHÚA, xin giải cứu chúng tôi. Vì người kính sợ Chúa không còn nữa, Và kẻ trung tín biến mất giữa vòng loài người. 2 Người ta nói dối lẫn nhau. Chúng là người hai lòng, nói bằng môi dua nịnh. 3 Nguyện CHÚA cắt hết môi dua nịnh, Lưỡi khoe khoang. 4 Tức là kẻ nói rằng: chúng ta sẽ thắng nhờ miệng lưỡi. Môi miệng là của chúng ta, ai sẽ là Chúa chúng ta? 5 Vì kẻ khốn cùng bị bóc lột, Người thiếu thốn rên siết. Chính Ta sẽ đứng dậy, CHÚA phán: Ta sẽ đặt người nơi an toàn, là nơi người mong muốn. 6 Lời CHÚA là lời trong sạch. Như bạc luyện trong lò nung bằng đất, Tinh luyện đến bảy lần. 7 Lạy CHÚA, chính Ngài canh giữ người khốn cùng. Ngài bảo vệ người khỏi thế hệ này cho đến đời đời. 8 Kẻ ác dạo quanh bốn phía. Khi điều ác được tôn cao giữa vòng loài người.

Có khi nào bạn có cảm giác như quanh mình tràn ngập sự gian ác, con người sống dối trá, sống hai lòng, nịnh hót bề trên, đạp đổ, hà hiếp kẻ dưới. Bạn thấy kẻ khốn cùng bị bóc lột. Bạn nghe người thiếu thốn rên siết… Chưa hết, lối sống vô đạo đức, kiêu ngạo, xem thường Chúa, không có lòng nhân ái với đồng loại giờ được nâng lên thành quan điểm sống hoặc âm thầm hoặc được công khai thừa nhận. Điều ác được tôn cao giữa vòng loài người, kẻ ác thong dong dạo quanh như chỗ không người!

Họ ở đâu rồi những người kính sợ Chúa, yêu mến, vâng giữ lời dạy cùng điều răn của Ngài, thương yêu tha nhân, sống chân thật, đem lại khích lệ, an ủi, nâng đỡ bạn, cho bạn niềm tin để tiếp tục hành trình? Họ ở đâu rồi, những người đại diện cho tiếng nói của công bình, ngay thẳng?

Họ ở đâu rồi, những người trung tín, kiên trì trong sự thờ phượng Chúa, vâng lời, phục vụ Chúa hết lòng? Những con người trung tín cầu nguyện, dâng hiến, làm những việc lớn và nhỏ không mỏi mệt, đã từng là tấm gương đức tin cho bạn? Họ ở đâu rồi? Phải chăng họ không còn nữa? Phải chăng họ đã biến mất giữa vòng loài người?

Lời than thở trong bài cầu nguyện của Đa-vít ở đây có thể là lời cầu nguyện của bạn và của tôi khi thấy quá nhiều điều gian ác xảy ra chung quanh, mà chúng ta thì quá bé nhỏ và bất lực. Sức ép trên cuộc sống đôi khi quá lớn, quá mạnh. Ông Ê-li có lần cũng đã thưa với Chúa rằng: … chỉ còn một mình con … (1 Các Vua 19:14).

Thưa không, bạn ơi và lòng của tôi ơi, Đức Chúa Trời vĩ đại mà chúng ta thờ lạy không để chúng ta đơn côi và chiến đấu một mình đâu. Ngài đã bày tỏ cho ông Ê-li rằng: Có 7.000 tiên tri nữa cùng đứng với ông trong trận chiến vì Chúa để dành những người đó cho Ngài (19:18). Sau đó, Chúa truyền cho Ê-li đến xức dầu cho Ê-li-sê để làm tiên tri thế cho ông. Chúa thấy nhu cầu có những người đồng hành ở bên Ê-li, nên đã ban cho ông một người học trò gần ông không rời, có đuổi cũng không đi (2 Các Vua 2:1-12)!

Chúa sẽ chỗi dậy để cứu kẻ khốn cùng và người bị bức hiếp vì “Ngài là Cha kẻ mồ côi, và quan xét của người góa bụa, cũng là Đấng vì lòng nhân từ sắm sửa vật tốt cho kẻ khốn cùng, làm cho kẻ cô độc có nhà ở, đem kẻ bị tù ra hưởng được may mắn (Thi-thiên 68:5,6,10).

Đa-vít có quyền tin cậy vào lời mà chính miệng Chúa đã phán: Chính Ta sẽ đứng dậy, CHÚA phán: Ta sẽ đặt người nơi an toàn, là nơi người mong muốn. Đa-vít biết lời Chúa là lời tinh sạch, giống như bạc đã được sàng lọc qua lửa đến bảy lần, đáng để cho chúng ta đem lòng tin cậy trọn vẹn. Lời của con người là lừa dối, là gian manh, là dua nịnh sẽ không có chút giá trị nào. Và Chúa là Đấng có đủ quyền năng để giữ lời phán hứa đó của Ngài.

Phải chăng những ngày cuối cùng mà Phao-lô bảo trước với Ti-mô-thê rằng: Người ta sẽ trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, bạc bẽo, bất khiết, không có tình người, bất nhân, vu khống, ngông cuồng, dữ tợn, ghét điều lành, bội bạc, nông nổi, tự phụ, ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, giữ hình thức tin kính, nhưng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đó (2 Ti-mô-thê 3:2-5). Đoạn Kinh Thánh này có rất nhiều thứ giống với những gì đang xảy ra ngày hôm nay, xung quanh bạn, xung quanh tôi.

Hãy tin cậy và hy vọng như Đa-vít. Rằng Chúa vẫn giữ lời hứa giải cứu của Ngài. Ngài sẽ bồng ẵm anh chị em và tôi đi qua khổ đau và hoạn nạn.

Hãy tin rằng Chúa vẫn còn để dành một số người rất đông, những anh chị em trong Chúa của chúng ta đang chịu khổ vì danh Ngài, đang gặp thử thách, hoạn nạn như chúng ta trên khắp thế giới.

Hãy cầu nguyện cho nơi mình đang sống như Áp-ra-ham cầu nguyện cho thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, khi quả thật trong thành đã không còn người công nghĩa nữa.

Và hãy “truyền giảng lời Chúa, kiên trì dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, hãy thuyết phục, khiển trách, khích lệ với tất cả lòng nhẫn nhục“ như điều Phao-lô khuyên Ti-mô-thê (4:2).

Chỉ có những ai vững lòng tin cậy Chúa mới có thể nhìn cuộc sống bằng đôi kính đầy lạc quan và yêu mến, trung tín hầu việc Chúa, yêu thương và phục vụ tha nhân bất chấp mọi hoàn cảnh. Đó mới là những con người sẽ đem niềm tin để thay đổi thế giới tội lỗi, tối tăm. Đó mới chính là những con người xứng đáng được chủ mùa gặt gửi tới trong đồng lúa đã chín vàng, hứa hẹn một mùa gặt bội thu cho Ngài.

Hãy cầu nguyện cùng tôi

Lạy Chúa, xin giúp con hết lòng tin cậy vào sự giải cứu của Chúa. Xin thêm sức để con vẫn tiếp tục kính sợ Chúa và trung tín với Ngài, cho dẫu có khi dường như chẳng còn ai quanh con. Và Chúa ơi, đang khi điều ác đang được tôn cao giữa xã hội chúng con đang sống, và kẻ ác đang thong dong đi như chỗ không người, con vẫn tin rằng Chúa sẽ chỗi dậy, chính Ngài canh giữ người khốn cùng. Ngài bảo vệ người khỏi thế hệ này cho đến đời đời. Amen!

Ân Điển

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like