Home Dưỡng Linh Mạnh Sức Trong Chúa – Phần 13: Mạnh Sức Nhờ Sự Bình An Của Đức Chúa Trời

Mạnh Sức Trong Chúa – Phần 13: Mạnh Sức Nhờ Sự Bình An Của Đức Chúa Trời

by AdrianChua
30 đọc

“Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta” –  Rô-ma 5:1.  

Ban đầu, con người sống hòa thuận với Đức Chúa Trời trong Vườn Địa Đàng. Thật không may, bởi tội lỗi, chúng ta đã đánh mất sự đó và trở nên xa cách với Ngài. Nhưng Chúa đã không bỏ rơi chúng ta. Vì tình yêu vĩ đại của Ngài, Ngài đã gửi con độc sanh của Ngài là Chúa Giê-xu để khôi phục sự hòa thuận đó và hòa giải với chúng ta. Chúa Giê-xu được gọi là “Chúa bình an(Ê-sai 9: 5). Ngài đến trần gian để thu hẹp khoảng cách giữa con người tội lỗi với Đức Chúa Trời. Vì lý do đó, thông điệp về sự cứu rỗi cũng được gọi là “Tin Lành bình an” (Ê-phê-sô 6: 15).

Bình an với Đức Chúa Trời và Bình an của Đức Chúa Trời.

Có một sự khác biệt giữa việc được bình an với Chúa và có sự bình an của Chúa trong chúng ta. Chúng ta được bình an với Chúa khi chúng ta biết rằng tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ hoàn toàn, và biết rằng chúng ta bây giờ là con trai và con gái của Ngài. Ngược lại, sự bình an của Chúa trong chúng ta là một sức mạnh mạnh mẽ có thể giúp chúng ta đánh bại ma quỷ.

Rô-ma 16: 20 đã chép “Đức Chúa Trời bình an sẽ kíp giày đạp quỉ Sa-tan dưới chân anh em. Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em”!

Ý ở đây là Đức Chúa Trời bình an sẽ giày đạp Sa-tan dưới chân chúng ta. Sa-tan có thể bị giày đạp bởi sự bình an của Chúa.

Một số người cho rằng câu này là sự ứng nghiệm Sáng thế ký 3:15, lời hứa về dòng dõi của người nữ sẽ giày đạp đầu Sa-tan. Tuy nhiên, những người khác tin rằng câu này đề cập đến lần trở lại thứ hai của Chúa Giê-xu, theo đó Chúa Giê-xu sẽ đánh bại Sa-tan hoàn toàn. Tuy nhiên, quan điểm trước đây đã được ứng nghiệm tại thập tự giá khi Phao-lô đề cập chính xác trong Cô-lô-se 2:15Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ”. Vậy quan điểm này có thể không đúng vì câu này nói về Sa-tan bị nghiền nát dưới chân CHÚNG TA chứ không phải chân Chúa Giê-xu.

Do đó, tôi cá nhân tin rằng câu này đề cập đến chúng ta tăng trưởng trong đức tin cho đến khi đạt đến sự trọn lành để đánh bại Sa-tan trong sự bình an của Chúa. Điều quan trọng cần lưu ý là câu này chỉ ra một tương lai sớm xảy ra. Nói một cách đơn giản, điều đó có nghĩa là sự giày đạp quỉ Sa-tan là điều Chúa sẽ thực hiện trong cuộc đời Cơ đốc nhân nếu chúng ta siêng năng học tập, tin tưởng và ngoan ngoãn áp dụng Lời Chúa trong cuộc sống.

 Phi-líp 4:7-9 có chép:

“7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ. 8 Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. 9 Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi, và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em”.

Ở đây, chúng ta có thể thấy Phao-lô chuyển từ suy ngẫm sang đời sống thực hành. Trong câu 7, Phao-lô nói với chúng ta rằng nếu chúng ta để tâm đến việc tìm biết Chúa thì “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Nhưng trong câu 9, ông nói rằng chính Đức Chúa Trời của sự bình an Người ban cho chúng ta sự bình an sẽ ở cùng chúng ta. Đây không chỉ đơn thuần là trải nghiệm “sự bình an” từ Chúa; nhưng ngay bây giờ Chúa bình an, Đấng mang đến cho chúng ta sự bình an, ở với chúng ta để đảm bảo chúng ta tiếp tục kinh nghiệm sự bình an không ngừng đó như một thực tế đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Và chìa khóa của nó là sự vâng lời và siêng năng “Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi, và đã thấy trong tôi, HÃY LÀM ĐI, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em.

Xin Chúa giúp chúng ta trở thành những học trò tốt, những học viên tốt để Chúa bình an có thể tiếp tục tăng trưởng trong cuộc sống của chúng ta và ‘kinh nghiệm’ của chúng ta về Ngài trở thành một sức mạnh không ngừng trong chúng ta để tiêu diệt bất kỳ hình thức buộc tội hay sự nào kẻ thù dùng để chống lại chúng ta.

Chúa Giê-xu làm dịu cơn bão bằng sự bình an

 Mác 4: 37-39 đã chép:

“37Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước; 38 nhưng Ngài đương ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao? 39 Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ”.

Chúa Giê-xu làm dịu cơn bão bằng ‘sức mạnh của sự bình an’. Chúng ta không bao giờ có thể làm dịu cơn bão đang hoành hành chống lại chúng ta cho đến khi và trừ khi chúng ta có sự bình tâm đó trong cuộc sống của chính mình. Chỉ khi Chúa bình an ở trong tâm thần của chúng ta thì chúng ta mới có thể giải phóng nó như một sức mạnh thông qua lời nói của chúng ta. Người nào có thể đang cảm thấy thất vọng và buồn bã mà có thể làm dịu người khác? Ai đang sợ hãi mà có thể giúp đỡ những người cũng đang sợ hãi? Tương tự như vậy, nếu chúng ta không bình an thì chúng ta không thể đưa người khác đến bình an được. Chúng ta không thể đưa ra những gì chúng ta không có. Sức mạnh của Chúa bình an ở trong chúng ta là sức mạnh có hiệu quả và có thể được giải phóng thông qua chúng ta. Sự bình an phải ở trong chúng ta trước để nó có thể trở thành sự mạnh của chúng ta.

Giăng 16: 33 đã chép:

 “33 Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi”! 

Chúa Giê-xu đã nói những lời này vào đêm khó khăn nhất mà Ngài phải đối mặt trên đất này là đêm trước khi Ngài bị đóng đinh. Bảy lần trong sách Tân Ước, Chúa của chúng ta được gọi là Chúa hoặc Chúa của sự bình an. Không có gì trên thế giới có thể vượt qua chúng ta nếu Chúa bình an thực sự sống trong chúng ta. Đó là sức mạnh trong sự bình an của Đức Chúa Trời!

 Dịch: Hoàng Gia

Nguồn: Arian Chua

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi vtintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like