Home Tôi Viết Những Người Nam Của Đức Chúa Trời

Những Người Nam Của Đức Chúa Trời

by Debbie Thủy
30 đọc

Thân tặng những người nam của Đức Chúa Trời!

Hỡi người dõng sĩ!
Hãy chỗi dậy dùng sức anh có mà giải phóng dân tộc mình.
Thần của Đức Giê- hô- va ở trên anh vì Ngài đã xức dầu cho anh,
đặng loan báo tin mừng cho những kẻ nghèo khó,
Ngài sai anh đi băng bó cho những tấm lòng tan vỡ,
công bố tự do cho những kẻ bị tù đầy, loan tin phóng thích cho những người bị xiềng xích, công bố năm ban ân của Chúa và ngày báo trả của Đức Chúa Trời chúng ta.

Vậy hãy mạnh mẽ lên,

Chúa sẽ khiến Lời Chúa như lửa trong miệng anh hầu cho anh dạy đường lối Chúa cho những người vi phạm, đem những người có tội trở về.
Anh sẽ được xưng là người phục sự Đức Chúa Trời.

Anh sẽ được hưởng của cải của các dân và hãnh diện trong vinh hoa của họ,
bởi anh đã đem họ từ hổ thẹn nhục nhã đến vui mừng đời đời.
Anh hãy làm đi, cánh tay quyền năng của Chúa ở cùng anh, nên mọi việc anh làm sẽ được thạnh vượng. Hãy tiếp tục làm đi, nếu anh không bỏ cuộc chắc chắn anh sẽ được phần thưởng.

Ngài sẽ gọi anh là ngôi sao đời đời, là mặt trời rực rỡ sớm mai.
Ngài không chỉ chúc phước cho anh nhưng dòng dõi anh cũng sẽ được phước,
vậy hãy đầu tư cho cõi đời đời.

Anh thấy không, đồng lúa đã chín vàng,
đừng chần chừ nữa, hãy đứng lên đi đi, anh không cô đơn đâu,
nhưng Đức Giê-hô-va cứ dắt đưa anh,
làm cho anh no lòng giữa nơi khô hạn lớn,
làm cứng mạnh các xương anh,
anh sẽ như vườn năng tưới như suối nước chẳng hề khô vậy.

Những người ra từ anh sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa.
Anh sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước.
Người ta sẽ gọi anh là người tu bổ sự hư họai,
là người sửa đường lại cho người khác ở.

Vâng! Chúng tôi cần anh, thế hệ này cần anh, đất nước này cần anh,
hỡi người lãnh đạo của chúng tôi, chúng tôi sẽ đi theo anh,
sẽ vác binh khí cho anh,
sẽ nâng tay anh khi anh đánh trận,
vì Đức Chúa Trời ở cùng anh như đã ở cùng Môi- se và Giô- suê vậy.

Hỡi người dõng sĩ, Đức Giê-hô-va đã phó quân thù vào tay anh,
vậy hãy chỗi dậy đem chúng tôi vào chiếm xứ cho Chúa.
Lòng chúng tôi ái mộ các anh là những người dâng mình cách vui lòng .
Nguyện các anh những người được Chúa yêu dấu
Được nghỉ an toàn trong Ngài
Được Chúa che chở suốt ngày
Được Chúa yêu và được ở giữa hai vai Ngài.

Chúng tôi yêu các anh, mãi yêu các anh.

Debbie Thủy

Bình Luận:

You may also like