Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Người Sa-Đu-Sê Hỏi Về Sự Sống Lại

Ngày 13 – Người Sa-Đu-Sê Hỏi Về Sự Sống Lại

by SU Việt Nam
30 đọc

Một số người Sa-đu-sê cố gây khó khăn cho Đức Chúa Jêsus, nhưng Ngài đưa ra câu trả lời khôn ngoan cho thấy cả thực tiễn của sự sống lại lẫn đặc điểm tạm thời của hôn nhân.

Lu-ca 20:27-40 

27 Có mấy người Sa-đu-sê, là những người nói rằng không có sự sống lại, đến với Đức Chúa Jêsus và hỏi: 28 “Thưa Thầy, Môi-se đã ghi luật nầy cho chúng tôi: ‘Nếu một người có anh qua đời để lại vợ nhưng không có con thì người ấy phải lấy vợ góa đó để có con nối dõi cho anh mình.’ 29 Vậy, có bảy anh em kia, người anh cả cưới vợ rồi chết, không con. 30 Người thứ hai 31 rồi đến người thứ ba cũng lấy vợ đó; tất cả bảy người cũng vậy, đều chết đi, không có con. 32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. 33 Như vậy, lúc sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai? Vì bảy người đều đã lấy nàng làm vợ.” 34 Đức Chúa Jêsus đáp: “Con cái đời nầy lấy vợ gả chồng, 35 còn những người được kể là xứng đáng dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết thì không lấy vợ hoặc gả chồng. 36 Họ sẽ không chết nữa, vì giống như các thiên sứ và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại. 37 Còn về việc kẻ chết sống lại, ngay cả Môi-se cũng đã cho thấy trong câu chuyện về bụi gai, khi người gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. 38 Vậy, Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống; vì đối với Ngài, tất cả đều đang sống.” 39 Có mấy thầy thông giáo nói với Ngài: “Thưa Thầy, Thầy nói đúng lắm!” 40 Và họ không dám hỏi Ngài câu nào nữa.

Suy ngẫm và hiểu

Người Do Thái trước kia được chia làm hai đảng khác nhau, người Pha-ri-si và Sa-đu-sê. Những người Sa-đu-sê thì nhiều hơn bao gồm cả một số thầy tế lễ thượng phẩm nữa. Cụ thể, không giống như đảng Pha-ri-si bảo thủ hơn, những người Sa-đu-sê không tin sẽ có một thân thể sống lại trong tương lai. Và vì thế, họ đã hỏi Đức Chúa Jêsus một câu hỏi về mối quan hệ hôn nhân và sự sống lại, với ý định làm khó Ngài và chứng minh rằng không có sự sống lại. Đức Chúa Jêsus trả lời một cách khôn ngoan bằng cách quả quyết rằng hôn nhân chỉ là tạm thời và như vậy, hôn nhân kết thúc vào lúc chết. Trong trời mới và đất mới, người nam và người nữ sẽ giống như những thiên sứ, sẽ không còn quan hệ qua khế ước hôn nhân ở thế gian nữa.

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.36 Đức Chúa Jêsus còn vinh quang và quan trọng hơn rất nhiều so với những người chúng ta yêu thương sâu sắc nhất trên đời này. Bởi sự kết hiệp với Ngài, một ngày kia, chúng ta sẽ kinh nghiệm được một tình trạng cao hơn của đời sống phục sinh.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.35 Mặc dù là một món quà tuyệt vời từ Đức Chúa Trời trong đời này, mối quan hệ giữa một người nam và một người nữ, người chồng và người vợ, phải luôn được đặt quan trọng thứ hai so với mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thận trọng để không biến hôn nhân thành một thần tượng, nhưng hãy nhớ rằng đó là một phần của đời này, điều sẽ bị qua đi. Chúng ta hãy đặc biệt lưu tâm đến điều này khi chúng ta tương tác với những người độc thân và ly dị.

Tham khảo   

20:28-31 Môi-se đã ghi. Câu hỏi khó hiểu của người Sa-đu-sê dựa vào mạng lệnh trong Cựu Ước là nếu người nam qua đời không có con cái, thì em của người đó phải cưới góa phụ đó và chăm sóc cho người đó. Tất cả bảy người cũng vậy, đều chết đi không có con.Ví dụ được đưa ra một cách cẩn thận để sao cho không có người anh em trai nào có đòi hỏi đặc biệt với người nữ đó.

20:33 lúc sống lại …. vợ của ai?Vì không phải Đức Chúa Jêsus, cũng không phải người Pha-ri-si đều có thể trả lời rằng người nữ đó sẽ là vợ của cả bảy người nam đều như nhau, nên người Sa-đu-sê tin minh họa này bác bỏ sự sống lại. 20:34-35 Đời sau khác biệt so với đời này theo nhiều cách.

Cầu nguyện: Hãy cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng con lưu tâm nhiều hơn nữa về thực tế của sự sống lại trong tương lai, và chân lý này sẽ khiến tạo nên một niềm khao khát sâu sắc hơn đối với ngôi nhà thật của chúng con ở trên trời.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 29-32

Bình Luận:

You may also like