Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Sống Theo Nguyên Tắc Của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ngày 27 – Sống Theo Nguyên Tắc Của Vương Quốc Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Cũng giống như người quản gia bất trung chuẩn bị cho những sự khó khăn trong tương lai theo cách phù hợp với những chuẩn mực của thế gian, con cái của sự sáng phải có khả năng chuẩn bị cho tương lai theo cách phù hợp với những nguyên tắc của vương quốc Đức Chúa Trời.

Lu-ca 16:1-13 

1 Đức Chúa Jêsus lại phán với các môn đồ: “Một người giàu kia có một người quản gia bị tố cáo đã phung phí tài sản của chủ. 2 Vì vậy, chủ gọi anh ta đến và bảo: ‘Tôi nghe người ta tố cáo anh về điều gì đó! Hãy khai trình việc quản lý của anh, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ 3 Người quản gia tự nhủ: ‘Chủ cách chức quản lý của ta, ta sẽ làm gì? Cuốc đất thì ta không đủ sức, còn đi ăn xin thì hổ thẹn. 4 Ta biết phải làm gì để khi bị cách chức có người tiếp rước ta về nhà.’ 5 Vậy, anh ta gọi riêng từng con nợ của chủ đến và nói với người thứ nhất: ‘Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?’ 6 Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu.’ Người quản gia nói: ‘Hãy cầm lấy giấy nợ, ngồi xuống đó viết mau: Năm chục.’ 7 Rồi anh ta nói với người thứ nhì: ‘Anh mắc nợ bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm hộc lúa mì.’ Người quản gia bảo: ‘Hãy cầm lấy giấy nợ, viết: Tám chục.’ 8 Ông chủ khen người quản gia bất chính ấy đã hành động khôn lanh như vậy. Vì con cái đời nầy khôn khéo hơn con cái sự sáng trong việc cư xử với người đồng loại. 9 Còn Ta bảo các con: Hãy dùng tiền của bất nghĩa mà kết bạn, để khi tiền của ấy hết đi, họ sẽ tiếp các con vào nhà đời đời.

10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. 11 Vậy nếu các con không trung tín về của cải bất nghĩa, ai sẽ đem của cải thật giao cho các con? 12 Nếu các con không trung tín về của cải người khác, ai sẽ giao cho các con của cải riêng của các con? 13 Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ nầy mà khinh chủ kia. Các con không thể nào vừa phục vụ Đức Chúa Trời, vừa phục vụ tiền tài được.” 

Suy ngẫm và hiểu 

Giống như người quản gia bất trung, người đối diện với mối đe dọa bị mất việc vì lãng phí tài sản của chủ, sử dụng tiền của theo những nguyên tắc của thời đó, ông ta đã nhận được lời khen thay vì sự quở trách. Điều này là bởi vì cho dù phương pháp ông ta sử dụng không đúng, ông ta đã hành động một cách khôn khéo khi phản ứng lại sự phán xét của chủ. Làm bạn bằng một cách không công bình để nhận được sự giúp đỡ của họ vào những lúc khó khăn là cách của thế gian.  Tuy nhiên, con cái của Đức Chúa Trời phải tích lũy của cải của mình ở trên thiên đàng (12:33), để Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ họ khi họ lâm vào một sự khó khăn. Đây là cách của vương quốc Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.1, 2, 8 Chúa sẽ kiểm tra chúng ta đã sử dụng tiền của mà Ngài ủy thác cho chúng ta như thế nào. Nếu chúng ta sử dụng tiền của này với thái độ và niềm tin rằng “nó là của chúng tôi”, hoặc nếu tay phải sử dụng nó và tay trái không biết, Đức Chúa Trời sẽ không thừa nhận nó. Cho dù chúng ta sử dụng tiền của của chúng ta cho mình hay cho người khác, vì hoạt động tôn giáo hay hoạt động bình thường, Đức Chúa Trời sẽ chỉ thừa nhận nó, nếu chúng ta sử dụng chúng với tấm lòng của một tôi tớ. Do chúng từ lúc ban đầu đã thuộc về Đức Chúa Trời, nếu chúng ta nhận sự tung hô vì “sự hy sinh” hoặc “tận hiến” bởi vì chúng, chúng ta sẽ không nhận được sự khen ngợi từ Chúa trên trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì? 

C.13 Sống theo những nguyên tắc của vương quốc Đức Chúa Trời, như một con cái của sự sáng có nghĩa là sống theo những giá trị của Đức Chúa Trời. Đức tin của chúng ta thậm chí phải được thể hiện trong việc chi tiêu tiền bạc.

Tham khảo

16:4-7 Người quản gia bất trung cho rằng trong ít thời gian còn lại làm quản gia của ông ta, ông ta sẽ tìm cách làm cho những con nợ của chủ ưa mến mình, để họ sẽ nợ ông ta lòng tốt, như vậy đảm bảo cho phúc lợi của ông ta trong tương lai (có người tiếp rước ta về nhà). Việc giảm cả hai giấy nợ lên đến gần 500 đơ-ni-ê (khoảng tiền công của 20 tháng).

16:12 Không…trung tín về của cải của người khác có nghĩa là sự trung tín liên quan đến những của cải ở thế gian mà Đức Chúa Trời ủy thác cho dân sự của Ngài để họ quản lý trong cuộc đời mình (so sánh với 19:11-27).Của riêng các con đề cập lại “của cải thực sự” của 16:11 liên quan đến trách nhiệm thuộc linh trong vương quốc Đức Chúa Trời và phần thưởng trên thiên đàng.

Cầu nguyệnChúa ôi, xin hãy giúp chúng con không trở thành những nô lệ của tiền của, nhưng sử dụng tiền của cho sự tôn vinh Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giô-suê 1-3

Bình Luận:

You may also like