Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Hãy Tìm Kiếm Được Đúng Đắn Trước Đức Chúa Trời

Ngày 28 – Hãy Tìm Kiếm Được Đúng Đắn Trước Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus quở trách người Pha-ri-si vì tìm kiếm sự công bình từ con người, và bày tỏ qua một ẩn dụ rằng địa vị của họ ở trên đất có thể hoàn toàn ngược lại trong vương quốc Đức Chúa Trời.

Lu-ca 16:14-31 

14 Người Pha-ri-si là những kẻ ham tiền bạc nghe mọi điều đó thì chế nhạo Ngài. 15 Ngài phán với họ: “Các ngươi làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi; vì điều người ta đề cao lại là điều ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. 16 Luật pháp và lời tiên tri có đến thời của Giăng mà thôi. Từ ngày đó, Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời được rao giảng và mọi người dùng sức mạnh mà vào đó. 17 Trời đất qua đi còn dễ hơn xóa một nét trong luật pháp. 18 Ai ly dị vợ mà cưới vợ khác thì phạm tội ngoại tình, còn ai cưới đàn bà bị chồng ly dị thì cũng phạm tội ngoại tình.”

19 “Có một người giàu mặc áo tía và áo vải gai mịn, hằng ngày tiệc tùng xa xỉ. 20 Lại có một người nghèo tên La-xa-rơ nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy ghẻ chốc. 21 Anh ta ước ao được ăn những miếng vụn ở trên bàn người giàu rơi xuống. Cũng có mấy con chó đến liếm ghẻ của anh nữa. 22 Người nghèo chết, được thiên sứ đem đặt vào lòng Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết và người ta đem đi chôn. 23 Người giàu nơi âm phủ bị đau đớn, ngước mắt lên thấy Áp-ra-ham ở xa xa và La-xa-rơ ở trong lòng người. 24 Người giàu kêu lên: ‘Tổ phụ Áp-ra-ham ơi, xin thương xót con, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước làm cho mát lưỡi con, vì con quá khốn khổ trong lửa nầy.’ 25 Nhưng Áp-ra-ham trả lời: ‘Con ơi, hãy nhớ lại lúc còn sống, con đã được hưởng những điều lành rồi, còn La-xa-rơ phải chịu nhiều điều dữ; bây giờ, nó ở đây được an ủi, còn con phải bị khổ hình. 26 Hơn nữa, có một vực sâu lớn được phân định giữa chúng ta với con, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.’ 27 Người giàu nói: ‘Tổ phụ ơi! Thế thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha của con, 28 vì con có năm anh em, để anh ta cảnh cáo họ, kẻo họ cũng bị xuống nơi khổ hình nầy.’ 29 Nhưng Áp-ra-ham trả lời: ‘Họ đã có Môi-se và các nhà tiên tri. Họ phải nghe lời các vị ấy!’ 30 Người giàu lại nói: ‘Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, không phải vậy đâu! Nhưng nếu có người chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn.’ 31 Áp-ra-ham đáp: ‘Nếu họ không chịu nghe Môi-se và các nhà tiên tri thì dù có người chết sống lại cũng không thuyết phục được họ.’”

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus trên con đường tới thập tự giá, sự chống đối của người Pha-ri-si đối với Ngài gia tăng từ việc lằm bằm cho đến việc nhạo báng công khai (c.14). Đức Chúa Jêsus đáp lại sự chế nhạo của họ bằng việc quở trách họ vì việc tìm kiếm được con người xưng công bình hơn là tìm kiếm việc được đúng đắn trước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus tiếp tục phán bảo họ rằng thời đại của giao ước cũ đang qua đi, và rằng họ phải thừa nhận Ngài là Đấng đưa đến một trật tự mới. Dầu vậy, giao ước mới đó không vô hiệu hóa những gì Luật Pháp đã dạy, và vì thế trong câu tiếp theo chúng ta thấy Đức Chúa Jêsus áp dụng mạng lệnh thứ bảy đối với việc tái hôn. Sau đó, Đức Chúa Jêsus đã kể một ẩn dụ so sánh cuộc đời và số phận đời đời của một người giàu và một người nghèo tên là La-xa-rơ. Ở đây chúng ta thấy rằng chỗ của họ trên đất hoàn toàn trái ngược vào thời đại sẽ đến.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.15. Đức Chúa Trời biết tấm lòng của tất cả mọi người. Ngài vô cùng gớm ghiếc tội lỗi, và phán xét đúng đắn sự độc ác như một sự ghê tởm trong mắt Ngài. Đức Chúa Trời không bị ấn tượng bởi sự ngợi khen và sự công bình của con người.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.19-31. Trong phân đoạn này, Đức Chúa Trời ban một sự cảnh báo nghiêm khắc cho mỗi một người chúng ta, những người giống như người giàu trong ẩn dụ. Nếu chúng ta khá giả, nhưng không quan tâm đến sự khốn khổ của người nghèo, thì chúng ta được kêu gọi để ăn năn trước khi quá muộn.

Tham khảo

16:15 làm ra vẻ công chính. So sánh với 10:29. Những người tìm cách thể hiện sự công chính một cách điển hình trước mặt những người khác, thì không công bình trước Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời biết tấm lòng của bạn. Những điều được tôn cao giữa con người bao gồm bất cứ kiểu thành công nào của con người không làm vì sự vinh quang của Đức Chúa Trời. So sánh với 18:9-14.

16:21 Cho dù La-xa-rơ có thể đã ăn thậm chí những thứ rớt xuống từ bàn của người giàu, không có bằng cớ nào là người giàu đã cho ông bất cứ thứ gì. chó đến và liếm ghẻ của người. Đỉnh cao của sự khốn khổ của một người nghèo khó; sự đề cập ở đây không phải là những con vật nuôi của gia đình đầy sự thân thiện, nhưng là những con chó nguy hiểm, không sạch sẽ chạy hoang ngoài đường phố.

Cầu nguyệnĐức Chúa Trời ôi, chúng con cầu nguyện rằng chúng con sẽ không mù quáng đối với sự thật của sự phán xét công bình của Ngài. Chúng con cầu xin rằng Ngài ban cho chúng con sự ăn năn và cho chúng con biết chúng con có thể chúc phước cho người nghèo trong những vùng của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giô-suê 4-5

Bình Luận:

You may also like