Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Người Con Trai Phóng Đãng Khác

Ngày 26 – Người Con Trai Phóng Đãng Khác

by SU Việt Nam
30 đọc

Chỉ những người hiểu tấm lòng của Đức Chúa Trời, Đấng vui mừng vì sự trở lại của ai đó, người đã bị lạc mất, mới có thể tha thứ và chấp nhận các tội nhân với tấm lòng của Đức Chúa Trời.

Lu-ca 15:25-32 

25 Bấy giờ, người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, 26 anh ta gọi một đầy tớ mà hỏi xem có việc gì. 27 Đầy tớ thưa: ‘Em cậu đã trở về và cha cậu đã làm thịt con bê mập, vì ông thấy cậu ấy về được mạnh khỏe.’ 28 Người con cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Người cha đi ra và khuyên dỗ chàng. 29 Nhưng anh thưa với cha: ‘Cha xem, đã bao nhiêu năm con phục vụ cha, chưa từng trái lệnh cha, mà cha chẳng bao giờ cho con một con dê con để chung vui với bạn hữu. 30 Nhưng khi đứa con kia của cha, là đứa đã phung phí hết tài sản của cha với gái mại dâm rồi trở về thì cha lại làm thịt con bê mập ăn mừng!’ 31 Người cha đáp: ‘Con ơi, con luôn luôn ở với cha, tất cả của cha là của con. 32 Nhưng đáng phải dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay tìm lại được.’”

Suy ngẫm và hiểu 

Câu chuyện đã đến một bước ngoặt với sự xuất hiện của người con trai cả. Người con trai cả, người không thể hiểu được sự thương xót của cha mình, đã từ chối tham gia vào bữa tiệc, và đã tuôn đổ sự oán giận và trách móc đối với cha mình. Tuy nhiên, cha anh ta đã nói với anh ta rằng là người con đầu lòng, anh ta có mọi thứ thuộc về cha anh ta, và cũng nhấn mạnh rằng việc trở về của em anh ta, người đã bị lạc mất là một sự kiện vui mừng như một người đã chết được sống lại. Trong ẩn dụ này, người em, người đã trở về, đại diện cho các tội nhân, và người con trai cả đại diện cho người Pha-ri-si. Đức Chúa Jêsus mong muốn người Pha-ri-si chấp nhận những người có tội xa lạ như gia đình của họ. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không kiếm được bằng quyền hay bởi công lao; nguồn duy nhất của nó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nhận thức được điều này, chúng ta có thể vui mừng không chỉ vì sự cứu chuộc của riêng mình, nhưng cả vì sự cứu chuộc của những người khác nữa.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.27-30 Người con trai cả, người nghe thấy rằng cha anh ta đã tổ chức tiệc cho đứa em ương ngạnh của mình, thì trở nên giận dữ. Anh ta khước từ cha mình, người nài xin anh ta ăn mừng, và buộc tội ông là một ông chủ xấu xa, keo kiệt, người khiến anh ta phải làm công việc cực nhọc. Người con cả coi tài sản quan trọng hơn em của mình, và sự thỏa mãn của chính anh ta quan trọng hơn mối quan hệ với cha mình. Trong khi người con thứ hai thừa nhận tội lỗi của mình và được phục hồi là người con trai thật sự, người tin cậy ở tình yêu thương của cha, thì người con trai cả bị tụt xuống đến sự phạm tội, không thể che giấu được sự tham lam của anh ta và đã chế nhạo tình yêu thương của cha mình. Thực tế, anh ta là người con trai phóng đãng ở trong nhà.

C.32 Liệu chúng ta có quay khỏi tấm lòng của Cha, Đấng bị tổn thương bởi vì những con cái Ngài bị mất, hay không? Những người nào trong số những người lân cận và bạn bè của chúng ta mà chúng ta phải ngay lập tức dẫn dắt đến với Chúa?

Tham khảo

15:25 Trong khi người con trai út đại diện cho những người thu thuế và kẻ có tội, thì người con trai cả tượng trưng cho người Pha-ri-si. Cả hai nhóm đều nghe những ẩn dụ của chương này (xem c.1-3), nhưng người Pha-ri-si có thể là thính giả trước tiên được chú ý đến trong ẩn dụ này.

15:31 Con ơi. Một lời gọi đầy sự trìu mến của người cha, chỉ ra rằng ông vẫn còn yêu thương người con cả và mong muốn anh ta tham gia vào việc ăn mừng. Bằng cách ngụ ý, Đức Chúa Jêsus vẫn mời người Pha-ri-si ăn năn và chấp nhận tin mừng.

Cầu nguyện: Cha ôi, xin hãy tha thứ cho chúng con, những người không biết làm thế nào để vui mừng trong Ngài, thậm chí cả khi chúng con đang ở với Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 31-34

Bình Luận:

You may also like