Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Hãy Khiêm Nhường

Ngày 21 – Hãy Khiêm Nhường

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi Đức Chúa Jêsus chữa lành cho một người bệnh trong nhà của một người Pha-ri-si vào ngày sa-bát, Ngài đã dạy dỗ những người ở đó về sự cần thiết phải khiêm nhường.

Lu-ca 14:1-14 

1 Một ngày sa-bát, Đức Chúa Jêsus vào nhà một người lãnh đạo thuộc phái Pha-ri-si để dùng bữa; người ta chăm chú theo dõi Ngài. 2 Lúc ấy, trước mặt Ngài có một người mắc bệnh phù thũng. 3 Đức Chúa Jêsus nói với các luật gia và người Pha-ri-si rằng: “Trong ngày sa-bát, có được phép chữa bệnh hay không?” 4 Nhưng họ đều im lặng. Ngài đỡ lấy người bệnh, chữa lành rồi cho về. 5 Ngài phán với họ: “Ai trong các ngươi có đứa con hay là con bò ngã xuống giếng trong ngày sa-bát mà không lập tức kéo lên sao?” 6 Họ không thể trả lời được.

7 Khi thấy những người được mời đều chọn chỗ danh dự, Ngài kể cho họ một ẩn dụ: 8 “Khi người ta mời ngươi dự tiệc cưới, đừng ngồi chỗ cao nhất, e rằng trong những khách mời có ai tôn trọng hơn ngươi. 9 Người chủ tiệc sẽ đến nói với ngươi: ‘Hãy nhường chỗ cho người nầy ngồi,’ lúc ấy ngươi sẽ hổ thẹn vì phải xuống ngồi chỗ cuối cùng. 10 Nhưng khi ngươi được mời, hãy ngồi chỗ cuối, để khi người chủ tiệc đến nói với ngươi: ‘Bạn ơi, xin mời ngồi lên chỗ cao hơn’ thì ngươi sẽ được tôn trọng trước mặt những người cùng bàn với mình. 11 Bởi vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

12 Ngài cũng phán với người mời Ngài rằng: “Khi ngươi đãi ăn trưa hoặc ăn tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con hay xóm giềng giàu có, e họ cũng mời lại mà trả ơn cho ngươi. 13 Nhưng khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù 14 thì ngươi sẽ được phước, vì họ không thể trả ơn cho ngươi; đến ngày người công chính sống lại, ngươi sẽ được đền ơn.”

Suy ngẫm và hiểu

Trong phân đoạn này chúng ta đọc về việc Đức Chúa Jêsus chữa lành một người bị bệnh phù thũng vào ngày sa-bát. Phù thũng là một căn bệnh cũng được gọi là bệnh phù nề, điều gây ra quá nhiều chất dịch tích tụ ở những bộ phận nhất định của thân thể một người. Đây là lần thứ ba Đức Chúa Jêsus chữa bệnh trong ngày sa-bát, nhưng đến bây giờ người Pha-ri-si đã biết được rằng họ không thể thắng được bằng sự tranh luận với Đức Chúa Jêsus, vì thế họ giữ im lặng (c.4).

Mặc dù Đức Chúa Jêsus kiên định đáp lại tất cả những sự chống đối của họ đầy uy quyền, họ vẫn tiếp tục trong sự vô tín của mình và không đi theo Ngài. Sau đó Đức Chúa Jêsus đã kêu gọi những vịkhách tại nhà người Pha-ri-si có địa vị cao này khiêm nhường, thay vì tìm kiếm việc được khen ngợi trước con người. Và Ngài kêu gọi người chủ tiệc, một vị cầm quyền, mời những người hèn mọn thay vì những người được thế gian đánh giá cao.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.13-14. Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời quan tâm đến những người hèn mọn, thấp kém và thiệt thòi, và Ngài quan tâm một cách sâu sắc đến sự công bằng cho họ trong thế giới này. Sự đền đáp cho sự chăm sóc của họ sẽ được thực hiện khi sống lại.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8 Muốn được vinh danh và tự đề cao mình ở thế giới này là một sự cám dỗ phổ biến, nhưng chúng ta đừng bao giờ đưa mình lên vị trí danh dự.Thay vào đó, chúng ta được kêu gọi hạ mình thấp hơn địa vị của chúng ta. Và nếu chúng ta không sẵn lòng hạ mình, thì chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ làm điều này cho chúng ta. Sự khiêm nhường thực sự sẽ khiến chúng ta dành thời gian với những người bị coi là hèn mọn trong thế giới này. Sự khao khát của chúng ta chỉ quan hệ với những người chúng ta coi là có giá trị đối với sự quan tâm của chúng ta, bày tỏ việc thực sự thiếu sự khiêm nhường.

Tham khảo

14:2 bệnh phù thũng (tiếng Hy Lạp hydrōpikos). Có lẽ người này bị chứng phù nề, khi quá nhiều chất dịch tập trung ở những phần khác nhau của cơ thể. 14:4 họ đều im lặng. Cho đến bây giờ người Pha-ri-si đã học biết được rằng họ không bao giờ có thể thắng được khi họ bước vào một sự tranh luận với Đức Chúa Jêsus (xem, ví dụ, 5:30-6:11).

14:12-14 đừng mời bạn hữu, (nhưng) hãy mời những người nghèo khó, người tàn tật, què quặt, đui mù. Đức Chúa Jêsus một lần nữa lại nhấn mạnh sự hào phóng và sự quan tâm căn bản mà các môn đồ của Ngài phải bày tỏ cho những người yếu đuối về thể lực và thiếu thốn về kinh tế.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con cầu nguyện rằng chúng con sẽ hiểu tình trạng thấp kém của chúng con trước Đức Chúa Trời, và hạ mình thay vì tự đề cao mình trước Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 15-17

Bình Luận:

You may also like