Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Thời Kỳ Của Cơ Hội

Ngày 17 – Thời Kỳ Của Cơ Hội

by SU Việt Nam
30 đọc

Thời kỳ hiện tại này, khi Phúc Âm của Đức Chúa Jêsus đang được công bố, là thời kỳ của cơ hội, và việc đáp ứng với Phúc Âm đó là cách duy nhất để tránh đi sự đau khổ của sự phán xét đang đến.

Lu-ca 12:49-59 

49 “Ta đã đến để ném lửa xuống đất. Nếu lửa cháy lên rồi, Ta còn ước ao gì nữa! 50 Có một báp-têm mà Ta phải chịu, Ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào việc ấy được hoàn tất! 51 Các con tưởng Ta đến để đem bình an cho thế gian sao? Ta bảo các con, không phải, nhưng đem sự phân rẽ thì đúng hơn. 52 Vì từ nay, năm người ở chung một nhà sẽ phân rẽ nhau: ba người nghịch với hai, hai người nghịch với ba. 53 Họ sẽ phân rẽ nhau: cha nghịch với con trai, con trai nghịch với cha; mẹ nghịch với con gái, con gái nghịch với mẹ; mẹ chồng nghịch với nàng dâu, nàng dâu nghịch với mẹ chồng.”

54 Ngài lại phán với đoàn dân: “Khi thấy đám mây nổi lên ở phương tây, các ngươi liền nói: ‘Sẽ có mưa;’ thì quả có như vậy. 55 Lại khi gió nam thổi, các ngươi nói: ‘Sẽ nóng bức;’ thì quả có như vậy. 56 Hỡi bọn đạo đức giả! Các ngươi biết phân biệt hiện tượng của trời đất, vậy sao không biết phân biệt thời điểm hiện nay? 57 Tại sao các ngươi cũng không tự mình suy xét điều gì là đúng? 58 Khi ngươi đi với kẻ tố cáo mình đến trước người cai trị, dọc đường hãy cố gắng giải hòa với họ; đừng để họ kéo ngươi đến trước quan tòa, quan tòa giao cho viên cai ngục để bỏ tù ngươi. 59 Ta bảo ngươi, ngươi sẽ không bao giờ ra khỏi tù được cho đến khi trả nốt đồng tiền cuối cùng.” 

Suy ngẫm và hiểu

Chúng ta không được trông đợi rằng Phúc Âm sẽ cho chúng ta sự bình an bởi vì chính Phúc Âm là tốt lành. Vì Phúc Âm, người ta sẽ quay lại chống nghịch nhau, và vào Thời kỳ Cuối Cùng sự xung đột này sẽ trở nên sâu sắc hơn. Mọi người, những người biết rằng sẽ mưa, khi một đám mây nổi lên, và rằng ngày sẽ nóng khi gió nam thổi đến, thì phải có khả năng lý giải thời hiện tại qua việc thấy những công việc mà Đức Chúa Jêsus làm (c.49-56). Chúng ta cũng ở trong vị trí tương tự như những người đã bị buộc tội và đang chờ sự phán xét trước tòa. Vì vậy, chúng ta phải ăn năn trước khi Sự Phán Xét Cuối Cùng đến. Thời kỳ hiện tại này, khi Phúc Âm của Đức Chúa Jêsus đang được công bố, là thời kỳ của cơ hội, khi chúng ta có thể ăn năn (c.57-59).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.51-53 Đức Chúa Jêsus đã đến thế giới này để ban sự bình an. Tuy nhiên, hầu hết mọi người khước từ sự bình an của Đức Chúa Jêsus. Thay vào đó, họ sẽ chọn sự bình an giữa các quốc gia và quấy rầy các môn đồ của Đức Chúa Jêsus, những người chỉ là số ít. Sự bình an thật sự nẩy sinh từ việc bỏ đi chính mình và dâng những sự hy sinh, không thể cùng tồn tại với sự bình an giả tạo, có được do việc cai trị bằng sức mạnh, tiền bạc và việc bắt phải khuất phục. Do vậy, sự xung đột giữa sự bình an thật và bình an giả tạo là không thể tránh khỏi. Liệu bạn có niềm hy vọng về sự bình an thật, điều tuôn chảy từ sự công bằng và công lý hay không? Hãy đừng sợ hay lánh đi khỏi sự xung đột không thể tránh được, nhưng hãy chống lại nó và chiến đấu.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.54-56 Bạn có thấy chán ngán đối với thời kỳ và sự phán xét của Đức Chúa Trời, cho dù chúng ta nhạy cảm đối với dòng chảy và những sự thay đổi của thế giới, hay không? Hãy đến gần Chúa hơn ngày hôm nay qua lời Ngài.

Tham khảo

12:54-56 Một đám mây nổi lên về phía tây trên Địa Trung Hải sẽ mang không khí ẩm, ngưng tụ lại (một cơn mưa rào) khi nó đến vùng đồi mát mẻ của xứ Pa-lét-tin (so sánh với 1 Các Vua 18:44). Gió nam thổi liên quan đến một cơn gió xi-rô-cô (gió nóng và khô) thổi từ sa mạc, mang đến cái nóng thiêu đốt.

Đám đông có thể giải nghĩa những dấu hiệu này, nhưng sự trống rỗng về thuộc linh của sự giả hình làm mờ mắt họ khiến không thể hiểu được những dấu hiệu loan báo về sự đến của vương quốc Đức Chúa Trời trong sự giảng dạy và chức vụ của Đức Chúa Jêsus (so sánh với 11:20)

Cầu nguyệnChúa ôi, Ngài là Đấng đã cứu chúng con, Đấng đã được báp-têm bằng lửa thay cho chúng con, xin hãy giúp chúng con sống nhận biết thời kỳ hiện tại như những người thuộc về Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 1-4

Bình Luận:

You may also like