Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Người Quản Gia Khôn Ngoan

Ngày 16 – Người Quản Gia Khôn Ngoan

by SU Việt Nam
30 đọc

Một người quản gia, người chịu trách nhiệm về việc cho ăn uống và chăm sóc cho những đầy tớ của chủ, sẽ được phán xét theo những việc làm của họ khi chủ trở về.

Lu-ca 12:35-48 

35 “Lưng các con phải thắt lại, đèn các con phải thắp lên. 36 Các con phải làm như những người đang chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để khi chủ về đến, gõ cửa thì mở ngay. 37 Phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ đang thức canh! Thật, Ta bảo các con, chủ sẽ thắt lưng mình, mời các đầy tớ ngồi vào bàn tiệc và đến phục vụ họ. 38 Nếu canh hai, canh ba, chủ trở về thấy các đầy tớ như vậy thì thật là phước hạnh cho họ! 39 Hãy biết điều nầy: Nếu chủ nhà biết được kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ không để cho nó xâm nhập nhà mình. 40 Các con cũng phải sẵn sàng, vì Con Người đến trong giờ các con không ngờ.”

41 Phi-e-rơ thưa: “Lạy Chúa, Chúa phán ẩn dụ nầy cho chúng con hay cũng cho mọi người?” 42 Chúa đáp: “Ai là người quản gia khôn ngoan và trung tín, được chủ giao quản lý nhà mình để cung cấp thức ăn đúng giờ? 43 Phước cho đầy tớ ấy khi chủ đến thấy làm như vậy! 44 Thật, Ta bảo các con, chủ sẽ giao cho đầy tớ ấy quản lý toàn bộ tài sản mình. 45 Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nhủ: ‘Chủ ta chưa về ngay đâu,’ nên bắt đầu đánh đập tôi trai, tớ gái, rồi ăn uống say sưa. 46 Chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ, trong giờ nó không biết, sẽ trừng phạt nó nặng nề và cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. 47 Đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nặng. 48 Nhưng đầy tớ nào không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì sẽ bị đòn nhẹ. Vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều; ai đã được giao cho nhiều hơn thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.” 

Suy ngẫm và hiểu

Các môn đồ (những quản gia) không được sống như thể thế giới này là tất cả, như thể Ngày Cuối Cùng sẽ không đến, bởi vì Chúa, là Chủ của chúng ta, chắc chắn sẽ trở lại. Phân đoạn ngày hôm nay phần lớn nhấn mạnh ba điều. Trước tiên, bởi vì một người không thể biết khi nào lúc đó sẽ đến, một người quản gia phải luôn luôn sẵn sàng. Thứ hai, một người quản gia phải cho ăn và chăm sóc cho những đầy tớ, những người đã được giao cho họ cho đến ngày chủ trở về. Việc đánh đập các đầy tớ là một sự lạm dụng quyền lực, và việc ăn và uống say sưa là một sự bỏ bê nhiệm vụ. Thứ ba, một quản gia sẽ được thưởng hoặc bị phạt theo như những việc làm của họ. Đức Chúa Trời sẽ đòi hỏi việc trách nhiệm lớn hơn từ những người đã nhận được nhiều và lãnh nhiều trách nhiệm (c.35-48).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.38-40, 46 Giống như một tên trộm đến không lộ mình, Đức Chúa Jêsus cũng sẽ đến trong lúc hầu hết mọi người không mong đợi. Thời khắc và thì giờ Đức Chúa Jêsus đến thuộc về Cha. Do vậy, chúng ta không được quá thoải mái như thể thời điểm đó còn rất xa, cũng như không được hấp tấp nói rằng thời điểm đó đã gần như là bây giờ. Trong khi chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức và chuẩn bị chào đón Chúa, Đấng phải đến, chúng ta phải bước đi với Chúa mỗi ngày, coi từng ngày là quý giá để không bị ngạc nhiên cho dù thời điểm đó đến vào lúc nào.  

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.47-48 Chúng ta sẽ được phán xét theo như việc chúng ta biết mục đích của Chúa ra sao và chúng ta đã nhận từ Chúa chừng nào. Hãy đừng ngừng việc tạ ơn vì nhận được nhiều như vậy, và hãy dâng lại một cách dư dật. Cho dù đó là thời gian, của cải hay các ân tứ, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời không ban những thứ này cho chúng ta để chúng ta vui hưởng một mình, nhưng để chia sẻ và vui hưởng chúng cùng với những người khác.

Tham khảo

12:35 Hãy mặc chỉnh tề để hành động (nghĩa đen, “Lưng các con phải thắt lại”) mô tả một người chuẩn bị chạy, với chiếc áo choàng dài được thắt lưng. 12:39-40 Ẩn dụ này, giống nhưng lại tách biệt so với c.37-38, sử dụng hình ảnh một tên trộm để chỉ ra bản tính bất thình lình của sự đến lần thứ hai của Đấng Christ.

Cầu nguyện: Xin giúp chúng con làm những quản gia, những người nhận được sự khen ngợi vào ngày Ngài đến và xem xét những điều Ngài đã ủy thác cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 34-36

Bình Luận:

You may also like