Home Quốc Tế Nghiên Cứu Cho Thấy Cơ Đốc Nhân Là Những Người Hạnh Phúc Nhất Nước Anh

Nghiên Cứu Cho Thấy Cơ Đốc Nhân Là Những Người Hạnh Phúc Nhất Nước Anh

by ChristianPost
30 đọc

Thống kê chỉ số hạnh phúc của nước Anh cho thấy Cơ đốc nhân là những người có đời sống hạnh phúc nhất quốc gia này. Trong khi những người không theo bất kỳ tôn giáo có tỉ lệ đời sống hạnh phúc thấp nhất.

Uỷ ban Thống kê Quốc gia Anh Quốc đã đăng tải những con số sau đợt khảo sát với những câu hỏi về đời sống hạnh phúc và sự thoả mãn trong cuộc sống được thực hiện vào giữa tháng 4 năm 2012 và tháng 3 năm 2015.

Theo nghiên cứu được đưa ra vào hồi đầu tháng này, Cơ đốc nhân được chấm đểm thoả mãn trong đời sống ở mức 7.60. Đây là kết quả cao nhất trong bảng tổng sắp. Những nhóm người có chỉ số trung bình thấp nhất đều là những người không theo tôn giáo nào 7.41 điểm hoặc “bất kỳ nhóm tôn giáo nào khác” với 7.31 điểm.

Khi được hỏi đời sống của bạn có đáng thú vị hay không, người Do Thái và Cơ đốc nhân đều có con số trả lời đồng ý cao nhất, với 7.90 điểm và 7.86 điểm. Nhóm không tôn giáo ở mức 7.58 điểm.

Kết quả tương tự cũng được đưa ra với câu hỏi về hạnh phúc trong cuộc sống. Cơ đốc nhân và Ấn Độ giáo được chấm điểm 7.47 và 7.57 trong khi nhóm không tôn giáo lại tiếp tục xếp chót với 7.22 điểm.

Cuộc khảo sát này được thực hiện trên 304.740 người và cũng tiến hành với nhiều câu hỏi khác liên quan đến nhiều khía cạnh trong đời sống, các yếu tốt chi phối cũng được phân theo địa lý, nhóm tuổi và tình trạng sức khoẻ. Khi xét về nhóm tuổi, những người trong độ tuổi từ 65-79 là hạnh phúc nhất, trong khi những người 45-59 tuổi có điểm số thấp nhất.

2

Hình minh hoạ.

Trong những năm gần đây cũng có nhiều thống kê về vấn đề tương tự được đưa ra. Vào tháng 12 năm 2014, Viện Austin cũng báo cáo kết quả của nghiên cứu về Gia đình và Văn hoá cho thấy mối liên kết giữa tôn giáo và sự hạnh phúc.

Theo nghiên cứu này, 45% những người hay đi nhà thờ hàng tuần đều cho thấy đời sống “rất hạnh phúc” trong khi chỉ 28% số người không đi nhà thờ miêu tả với mức độ tương tự.

Ở phía cuối của thang xếp hạng, 4% những người không đi nhà thờ miêu tả đời sống “rất không hạnh phúc” trong khi chỉ có 2% người đi nhà thờ thường xuyên trả lời với câu nói tương tự.

“Mức độ tham dự vào nhà thờ có thể dự đoán cho mức độ thoả mãn trong cuộc sống, nó cho thấy tầm quan trọng của đức tin trong đời sống con người”, trích từ bản nghiên cứu.

Bình Luận:

You may also like