Home Tôi Viết Tập Sống Thỏa Lòng

Tập Sống Thỏa Lòng

by Thanh Tân
30 đọc

Trải qua một năm đầy khó khăn và thử thách trong con hơn bao giờ hết: từng giây phút của những ngày cuối năm con đón nhận những sự thử thách, khó khăn bao trùm…

Nhiều lần và nhiều lần con buồn nản và muốn bức ra khỏi sự ngột ngạt này theo cách riêng của một con người tội lỗi, con đối diện và đấu tranh với Chúa trong sự cầu nguyện. Trước khi hành động Con đã hỏi Chúa: Con đã dâng mọi sự tốt nhất mà con có, không giữ lại cho bản thân con điều gì nhưng sao kết quả con nhận được là sự khó khăn trăm bề và Chúa nói con: “Việc con làm con người không biết nhưng Chúa biết, tội lỗi mà con nghĩ là nó nhỏ thôi nhưng ta nói với con trước mặt ta mọi tội nhỏ hay lớn đều là tội và hình phạt cho mọi tội là ngang nhau”

“Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma qủy được; anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa, vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được” (I Cô Rinh Tô 10:21)

Vậy con phải làm sao bây giờ? Chúa nói: Con phải sống thỏa lòng

Làm sao con sống thỏa lòng khi con đang sống trong sự khó khăn ngập tràn? Chúa nói: Phải lấy những gì mình có làm đủ…Hôm nay con hiểu rằng Chúa muốn con phải lấy chính sự khó khăn, thử thách làm đủ…đủ để chính Chúa tôi luyện con mỗi ngày, tập rèn sự thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh vì Chúa nói rằng “Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ,Ngài cũng mở đường cho ra khỏi,để anh em có thể chịu đựng được” (I Cô Rinh Tô 10:13).

Tối hôm qua con nhìn lại một năm của mình, bên cạnh những khó khăn hiện tại thì có nhiều điều còn lại bên cạnh và trong con ý nghĩa và tuyệt vời không thể đánh đổi bằng tiền được:

Nhiều người bên cạnh con được biết về Chúa trong đó có gia đình con, nhiều người bạn mới và xa lạ đã trở nên người bạn thân thiết của con dù bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa quốc gia nhưng con hiểu trong sâu thẳm tấm lòng họ, từng tin nhắn đêm khuya là tình cảm dành cho con trải qua 9 bệnh viện khác nhau của một năm đồng đi với Anh Chị em của mình mà nếu không phải tình yêu Chúa làm thì con cũng không thể làm được; từng căn bệnh được Chúa chữa lành chỉ bởi đức tin; hạnh phúc trong con là người thân của mình bình an mỗi ngày.

Nhìn người con yêu phải gánh vác trách nhiệm gia đình một mình, tận tụy nơi xa lạ để kiếm từng đồng tiền chân chính nhất trong sự khó khăn ngược xuôi…Chúa mở lối ngay tại chính nơi khó khăn đó để giúp con và Anh hiểu về cuộc sống, tâm lý của Anh Chị em công nhân và một hướng đi mới trong một năm mới. Con và Anh được Chúa mở lối mới trong vấn đề kinh doanh tại nơi đó. Con hiểu và biết ơn Chúa khi con sống có ước mơ và sẽ được thực hiện ước mơ đó;

Bên cạnh sự mất mát người thân khi Chúa gọi người thân của con về với Ngài thì chính Ngài dùng chính tang thương đó để đem người vợ và con trai nhỏ được đầu phục và tin Chúa;

Điều tuyệt vời nhất là con vẫn còn sống khỏe mạnh để tương giao với Chúa lúc này đây và con biết nếu mọi điều đó diễn ra thêm một lần nữa để cho phép con lựa chọn lại từ đầu thì con vẫn sẽ vâng phục Chúa và tiếp tục bước đi với Chúa mỗi ngày cho dù kết quả sẽ lại như bây giờ thì con vẫn thấy thỏa lòng vì con biết có Chúa đi trước con mọi đường, không lo lắng, thất vọng ngay cả khi những mơ ước không thành.

Hôm nay con biết rằng dù đã tin Chúa nhưng con vẫn là con người, vẫn bất toàn và xác thịt…con phạm tội từ trong chính tư tưởng của mình. Nhưng Chúa nói với con khi con ăn năn tội lỗi của mình và từ bỏ nó: “Dù tội các ngươi đỏ như son, sẽ trở nên trắng như tuyết. – Ê-sai 1:18.

Khi con khó khăn, Con đã từ chối sự giúp đỡ của anh chị em con đang sẵn lòng giang tay giúp đỡ không phải để con hành động theo sự phạm tội cho việc giải quyết nan đề bản thân nhưng là lúc con cần cầu nguyện bởi đức tin và trông đợi sự trả lời từ Chúa. Con không thể để hoàn cảnh cướp đi niềm vui trong Chúa, con đã khám phá thỏa lòng là điều không cần lệ thuộc vào hoàn cảnh.

“Tôi đã tập, hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sư và ở mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng vậy.” (Phi-líp 4:11-12).

Con biết con không thể chia sẻ sự thánh khiết của Chúa thông qua một con người tội lỗi: Cảm ơn Chúa đã dừng bước chân yêu đuối của con lại đúng lúc để giờ này con không mặc cảm tội lỗi nữa và con có được sự trong sạch trước Chúa và mọi người để đem Phúc Âm đến với Chúa.

Bước đi với Chúa trong mọi sự thử thách con thấy Chúa tuyệt vời;

Vượt qua chính yếu đuối thấp hèn từ trong tư tưởng con người tội lỗi con thấy Chúa vĩ đại trong đời sống con;

Được sống với chính con người con như Chúa tạo dựng nên con một tạo vật tốt lành trước mặt Chúa, với những ước mơ, có ý tưởng, có kế hoạch, có sự cầu nguyện – trông đợi với Chúa trong từng nan đề – Chúa cho con thấy lòng bình an và tin Cậy Chúa trong mọi sự;

Cảm ơn Chúa ban cho con những ngày mưa và giúp con tập rèn cách đến với những ngày nắng ấm.

Chúa của con, con tôn vinh danh Ngài mãi trong đời sống con. Chúa Jesus chính nguồn yêu thương bất tận, ban cho con mùa xuân an lành nhất mà trần thế không thể cho con.

 

Jelome

 

Bình Luận:

You may also like