Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Chỉ Cần Tin

Ngày 28 – Chỉ Cần Tin

by SU Việt Nam
30 đọc

Thỉnh thoảng, đức tin của chúng ta có thể bị rúng động khi chúng ta đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, nhưng những người không mất đức tin và kiên trì cho đến cuối cùng, chắc chắn sẽ nếm trải được sự cứu rỗi mà Đức Chúa Jêsus đã ban cho chúng ta.

Lu-ca 8:40-56

40 Khi Đức Chúa Jêsus trở về, đoàn dân đông đón rước Ngài vì mọi người đều trông đợi Ngài. 41 Có một viên quản lý nhà hội tên là Giai-ru đến phủ phục dưới chân Đức Chúa Jêsus và nài xin Ngài vào nhà mình, 42 vì ông có cô con gái duy nhất mười hai tuổi đang hấp hối.

Khi Đức Chúa Jêsus đang đi, dân chúng lấn ép Ngài tứ phía. 43 Có một phụ nữ bị rong huyết đã mười hai năm; dù đã tốn hết tiền của cho nhiều thầy thuốc, nhưng không ai chữa được cho bà. 44 Bà đến đằng sau và chạm vào gấu áo Ngài thì lập tức máu cầm lại. 45 Đức Chúa Jêsus phán: “Ai đã chạm đến Ta?” Không một người nào nhận cả, nên Phi-e-rơ và đồng bạn nói: “Thưa Thầy, đoàn dân vây quanh và lấn ép Thầy đó!” 46 Đức Chúa Jêsus phán: “Có người nào đã chạm đến Ta, vì Ta nhận biết có năng lực từ Ta phát ra.” 47 Khi thấy mình không thể giấu được nữa, người phụ nữ run sợ đến phủ phục trước Ngài và tỏ thật trước mặt dân chúng lý do nào bà đã chạm đến Ngài và liền được chữa lành ra sao. 48 Đức Chúa Jêsus phán với bà: “Hỡi con gái Ta, đức tin con đã chữa lành con; hãy đi bình an!”

49 Trong khi Ngài còn đang nói, thì có người từ nhà viên quản lý nhà hội đến báo: “Con gái ông chết rồi; đừng làm phiền Thầy nữa.” 50 Đức Chúa Jêsus nghe vậy nên phán với Giai-ru: “Đừng sợ, chỉ cần tin thì con của ngươi sẽ được cứu sống.” 51 Khi đến nhà, Ngài không cho ai bước vào với Ngài ngoại trừ Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, và cha mẹ của đứa trẻ. 52 Mọi người đang khóc lóc, than vãn về nó; nhưng Ngài phán: “Đừng khóc, nó không phải chết đâu nhưng đang ngủ.” 53 Họ biết nó thật chết rồi nên nhạo cười Ngài. 54 Đức Chúa Jêsus cầm tay bé gái gọi lớn: “Con ơi, hãy trỗi dậy!” 55 Linh hồn trở lại, đứa bé liền trỗi dậy, và Ngài bảo cho nó ăn. 56 Cha mẹ đứa trẻ rất kinh ngạc, nhưng Ngài truyền cho họ không được nói với bất cứ ai về việc đã xảy ra. 

Suy ngẫm và hiểu 

Giai-ru, viên quản lý nhà hội, đã nài xin Đức Chúa Jêsus cứu con gái đang bệnh của mình. Tuy nhiên, khi đang trên đường về nhà mình cùng với Đức Chúa Jêsus, một người phụ nữ, đã chịu khốn khổ vì bị rong huyết, đã lặng lẽ chạm vào vạt áo của Đức Chúa Jêsus và được lành. Điều này khiến cho Đức Chúa Jêsus dừng lại và tìm kiếm người phụ nữ vừa được chữa lành đó để nghe bà xưng nhận điều đã xảy ra. Trong khi dường như Đức Chúa Jêsus đã không để ý gì đến Giai-ru nữa (c.40-48), đức tin của người phụ nữ và sự xác nhận của Đức Chúa Jêsus là để khích lệ Giai-ru (c.40-48) là “chỉ cần tin”. Cuối cùng, khi quyền năng cứu đứa con gái đã chết của ông, thì đức tin của Giai-ru được bày tỏ. Điều này cho chúng ta thấy rằng điều mà Đức Chúa Jêsus mong ước từ những người đến với Ngài là đức tin (c.51-56).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.43-50 Đức Chúa Jêsus đã chữa lành người phụ nữ đã chịu đựng dưới sự kìm giữ của việc bị xem là ô uế trong suốt mười hai năm, đã nâng bà lên trước mặt nhiều người như là một nhân chứng của đức tin. Điều này là vì bà đã có đức tin thanh khiết và đơn sơ. Chính đức tin kiểu này cũng đã cứu đứa con gái đã chết của Giai-ru, và cũng đức tin tương tự này sẽ tiếp tục cứu các tội nhân, là những người chết về mặt thuộc linh và cứu thế gian đang kêu rên dưới sự cai trị của sự tối tăm.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.49-53 Vì con gái của Giai-ru đã chết trước khi Đức Chúa Jêsus đến nhà, nên người ta tin rằng không còn cần Đức Chúa Jêsus nữa. Thậm chí họ còn nhạo cười khi Ngài phán: “Nó không phải chết đâu, nhưng đang ngủ”. Những người không tin thì không thể thấy phép lạ một đứa trẻ đã chết sống lại. Tương tự, sự vô tín làm con mắt thuộc linh của chúng ta tăm tối và cướp đi cơ hội làm chứng của chúng ta về sự cứu rỗi lạ lùng của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

8:49 Trong khi Ngài vẫn còn đang nói đánh dấu một sự thay đổi quay lại với câu chuyện của Giai-ru. Đừng làm phiền thầy nữa cho rằng trong khi Đức Chúa Jêsus có thể chữa lành người đau bệnh, thì cái chết của bé gái đã đặt cháu vượt xa hơn khả năng chữa lành của Ngài (Giăng 11:21, 32, 37, 39).

8:50 Đừng sợ (xem 1:13); chỉ cần tin. Những lời trấn an. Hai lời cổ vũ tiếp theo lời hứa rằng con gái ấy sẽ khỏe lại (một lần nữa tiếng Hy Lạp điều này là sōzō, mà có thể có nghĩa hoặc “chữa lành” hoặc “cứu sống”, nhưng vài lần trong những phép lạ này mô tả nó dường như có nghĩa là cả sự chữa lành về thuộc thể lẫn sự cứu rỗi về thuộc linh đã xảy ra).

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con không sợ hãi, và tin cậy nơi quyền năng của Lời Ngài với đức tin đơn sơ và trung thực.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 39-40

Bình Luận:

You may also like