Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Sứ Mạng Đầy Thương Xót Của Đấng Mê-Si-A

Ngày 23 – Sứ Mạng Đầy Thương Xót Của Đấng Mê-Si-A

by SU Việt Nam
30 đọc

Những người nhận biết Đức Chúa Jêsus, Đấng được Đức Chúa Trời sai đến vì sự cứu rỗi của chúng ta, và nghe Phúc Âm Ngài giảng là những người khôn ngoan, luôn có đường lối đúng đắn.

Lu-ca 7:18-35

18 Môn đồ của Giăng thuật lại cho ông tất cả các việc đó. 19 Ông gọi hai môn đồ và sai họ đến thưa với Chúa: “Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác?” 20 Họ đến với Đức Chúa Jêsus, thưa rằng: “Giăng Báp-tít sai chúng tôi đến hỏi Thầy: ‘Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác?’ ” 21 Chính giờ đó, Đức Chúa Jêsus chữa lành nhiều người bệnh, người tàn tật, người bị quỷ ám và khiến cho nhiều người mù được sáng. 22 Ngài trả lời với họ: “Hãy về thuật lại cho Giăng những điều các ngươi đã thấy và nghe: Người mù được sáng, người què được đi, người phong hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, người nghèo được nghe Tin Lành. 23 Phước cho người nào không vấp phạm vì cớ Ta!”

24 Khi các sứ giả của Giăng đã đi rồi, Đức Chúa Jêsus bắt đầu nói với dân chúng về Giăng rằng: “Các ngươi đi xem gì nơi hoang mạc? Một cây sậy bị gió rung chăng? 25 Các ngươi ra xem gì nữa? Một người mặc áo sang trọng chăng? Kìa, những người mặc áo sang trọng và sống xa hoa thì ở trong cung vua! 26 Vậy thì, các ngươi còn đi xem gì nữa? Một nhà tiên tri chăng? Phải, Ta nói với các ngươi, có người còn hơn cả nhà tiên tri nữa. 27 Có lời chép về người ấy rằng: ‘Nầy, Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt Con, Người sẽ dọn đường trước cho Con.’ 28 Ta nói với các ngươi, trong những người do phụ nữ sinh ra, không có ai trổi hơn Giăng Báp-tít; nhưng người nhỏ nhất trong vương quốc Đức Chúa Trời còn cao trọng hơn ông ấy.” 29 Cả dân chúng và những người thu thuế đã chịu báp-têm của Giăng nghe Ngài giảng đều nhìn nhận Đức Chúa Trời là công chính. 30 Nhưng người Pha-ri-si và các luật gia không chịu Giăng làm báp-têm thì chối bỏ mục đích của Đức Chúa Trời dành cho họ. 31 “Vì vậy, Ta sẽ ví sánh những người của thế hệ nầy với gì, và họ giống ai? 32 Họ giống như trẻ con ngồi ngoài chợ, réo gọi nhau và nói: ‘Chúng tôi thổi sáo mà các bạn không nhảy múa, chúng tôi hát bài ai ca mà các bạn không khóc than.’ 33 Vì Giăng Báp-tít đã đến, không ăn bánh, không uống rượu thì các ngươi nói: ‘Ông ta bị quỷ ám.’ 34 Còn Con Người đến, ăn và uống thì các ngươi lại nói: ‘Kìa, đó là người ham ăn mê uống, bạn của người thu thuế và kẻ có tội.’ 35 Nhưng sự khôn ngoan được biện minh nhờ kết quả của nó” 

Suy ngẫm và hiểu

Qua các môn đồ của mình, Giăng Báp-tít đã hỏi có phải Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a hay không. Đáp lại điều này, Đức Chúa Jêsus trả lời rằng những người đang bị bệnh tật và đau khổ đều được chữa lành và người nghèo được nghe Phúc Âm. Mặc dù dường như là câu trả lời không có sự liên quan, nhưng đó là cách miêu tả thời điểm cứu rỗi vào những ngày đó và như vậy là một câu trả lời bày tỏ rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a (c.18-22). Sau khi trả lời, Đức Chúa Jêsus phán rằng, mặc dù Giăng đã nhận được đặc ân của việc chứng kiến và chuẩn bị cho nước Trời gần hơn nhiều so với những người trong Cựu Ước, nhưng những người tin và theo Ngài sẽ nhận được đặc ân thậm chí còn lớn hơn (c.23-35).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.21-23 Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ rằng công việc mà Ngài đang thực hiện là sứ mạng đầy sự thương xót của Đấng Mê-si-a, đã từng được nói tiên tri trong Cựu Ước, và xua tan những hoài nghi và hiểu lầm mà Giăng, người đã trông đợi sự xuất hiện của một quan tòa (3:17), đã có. Đức Chúa Jêsus phán rằng mặc dù sự đoán xét bị trì hoãn, nhưng thời kỳ của ân điển đã bắt đầu rồi. Cho dù một lời kêu gọi nghiêm khắc đến sự ăn năn và những sứ điệp nghiêm ngặt về sự đoán xét đôi khi là cần thiết, nhưng những điều này không được ngăn trở hoặc giới hạn cánh cửa ân điển và thương xót.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.30-35 Cả người của đảng Pha-ri-si và những luật gia đều không tiếp nhận phép báp-têm ăn năn từ Giăng, và họ cũng không nghe Phúc Âm mà Đức Chúa Jêsus giảng. Họ đã không khóc lóc (ăn năn) khi họ cần phải khóc và họ đã không cười (được tha tội) khi lẽ ra họ cần cười. Vào thời đại của sự thờ ơ và chai lì, liệu có phải chúng ta cũng đang trở nên không còn quan tâm và không còn phản ứng đối với tội lỗi và ân điển, Lời Chúa và cộng đồng, hay không?

Tham khảo

7:24-27 cây sậy bị gió rung gợi ý điều gì đó mong manh và không chắc chắn – là một sự miêu tả chính xác về Giăng Báp-tít (Mác 1:16). Giăng còn hơn cả một nhà tiên tri: ông là một tiên tri được sai đến để làm ứng nghiệm Ma-la-chi 3:1.

7:29-30 Độc giả của Đức Chúa Jêsus thấy lời của Ngài một cách đúng đắn trong c.24-28 là một sự khen ngợi về Giăng, chứ không phải là một lời chỉ trích. Và đúng thời điểm, Đức Chúa Trời đang hành động qua Giăng vì những mục đích của Ngài. Vì vậy, những người từng được báp-têm bằng phép báp-têm của Giăng, vui mừng và họ công bố Đức Chúa Trời là công bình.

Cầu nguyện: Xin hãy ban cho chúng con đức tin đơn sơ để khóc khi chúng con cần phải khóc và cười khi chúng con cần phải cuời.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 24-26

Bình Luận:

You may also like