Browsing: sứ mạng

Bài Viết
0

Vào đầu thế kỷ hai mươi, người ta có đọc một bài quảng cáo trên nhật báo London như sau : “Cần một số đàn ông cho chuyến đi mạo hiểm. Lương ít, băng giá lạnh lẽo, bóng đêm bao phủ nhiều tháng, hiểm nghèo liên tục. Trở về an toàn là điều đáng nghi ngờ. Danh giá và vinh dự nếu thành công”.