Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Báo Trước Về Sự Giáng Sinh Của Đức Chúa Jêsus

Ngày 03 – Báo Trước Về Sự Giáng Sinh Của Đức Chúa Jêsus

by SU Việt Nam
30 đọc

Thiên sứ Gáp-ri-ên đã hiện ra với Ma-ri, và cô đã rất sợ hãi. Thiên sứ bảo cô rằng cô sẽ thụ thai một con trai theo một cách lạ lùng – không phải theo cách thông thường, nhưng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Con trai này sẽ rất vĩ đại và trị vì đời đời trên ngôi Đa-vít.

Lu-ca 1:26-38 

26 Vào tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, thuộc miền Ga-li-lê, 27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người nam tên là Giô-sép, thuộc dòng vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri. 28 Thiên sứ đến gặp cô và nói: “Hỡi người được ơn, chúc mừng cô! Chúa ở cùng cô!” 29 Nhưng Ma-ri rất bối rối về những lời nầy và tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì. 30 Thiên sứ tiếp: “Hỡi Ma-ri, đừng sợ vì cô đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. 31 Nầy, cô sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là JÊSUS. 32 Con trai ấy sẽ được tôn trọng, được gọi là Con của Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, tổ phụ Ngài. 33 Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp; vương quốc Ngài mãi mãi trường tồn.” 34 Ma-ri thưa với thiên sứ: “Tôi chưa ăn ở với người nam nào thì làm sao có được điều đó?” 35 Thiên sứ đáp: “Đức Thánh Linh sẽ ngự trên cô, và quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ phủ che cô; cho nên con thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Đức Chúa Trời. 36 Kìa, Ê-li-sa-bét, người bà con của cô, cũng đã có thai một con trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là hiếm muộn mà nay đã mang thai được sáu tháng rồi. 37 Bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được.” 38 Ma-ri thưa: “Tôi đây là tớ gái của Chúa. Xin điều ấy xảy đến cho tôi như lời ngài truyền!” Rồi thiên sứ rời khỏi Ma-ri. 

Suy ngẫm và hiểu

Trong phân đoạn này, chúng ta học biết về cách Đức Chúa Jêsus đã đến thế gian. Đức Chúa Trời cần chọn một người nữ đặc biệt để làm mẹ của Đức Chúa Jêsus. Mặc dù Ma-ri sẽ trải qua nhiều khó khăn vì là mẹ của Đức Chúa Jêsus, nhưng người ta nói rằng cô được ơn trước mặt Chúa (c.30) vì cô được chọn dành cho đặc ân to lớn này. Ma-ri, người có thể được thông cảm bởi đã kinh hãi trước sự xuất hiện của Gáp-ri-ên, không cần phải hiểu đầy đủ về tầm quan trọng của điều mà Đức Chúa Trời sẽ làm qua cô.

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.32-33. Đức Chúa Jêsus là Vua. Ngài là Vị Vua được chờ đợi từ rất lâu, là Đấng đã được nói tiên tri trong Cựu Ước và thế giới đang vô cùng cần công lý của Ngài. Và trong khi sự trị vì của tất cả các vị vua khác thuộc dòng dõi Đa-vít là không trọn vẹn, thì sự tể trị của Đức Chúa Jêsus là sự làm thành lời hứa của Đức Chúa Trời đối với Đa-vít rằng con trai ông sẽ trị vì trên ngai của ông đời đời (1 Sa-mu-ên 7:8-16).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.37. Không có gì là không thể đối với Đức Chúa Trời. Trong đời sống của mình, chúng ta thường hành động như thể một số việc nào đó là quá khó làm đối với Đức Chúa Trời. Nhưng nếu Đức Chúa Trời có thể khiến một trinh nữ mang thai Con Đức Chúa Trời, thì tại sao chúng ta lại nghi ngờ việc Ngài có thể và sẽ hành động một cách lạ lùng trong đời sống của chúng ta? Chúng ta hãy nhìn lên Đức Chúa Trời và trông đợi Đức Thánh Linh hành động.

Tham khảo   

1:27 Trinh nữ mô tả tình trạng của Ma-ri cả trước khi thụ thai và trong khi mang thai (Ma-thi-ơ 1:25). đã đính hôn. Một cam kết ràng buộc về mặt pháp lý chỉ được phá bỏ bằng cách ly dị (Ma-thi-ơ 1:25). Giô-sép là một hậu tự của Đa-vít (Ma-thi-ơ 1:16, 20; Lu-ca 1: 32-33; 2:4; 3:23-38).

1:35 Đức Thánh Linh sẽ thực hiện phép lạ lớn lao này, để Ma-ri sẽ mang thai mà không cần quan hệ tình dục với một người nam. Do đó chỉ ra rằng sự thánh khiết của Đức Chúa Jêsus xuất phát từ bản thể của Ngài được thụ thai bởi Đức Thánh Linh. Mặc dù Đức Chúa Jêsus là một người thật, Ngài không thừa hưởng bản chất tội lỗi và tâm tính từ A-đam, như tất cả loài người (so sánh với 2 Cô-rinh-tô 5:21; Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:15; 1 Phi-e-rơ 2:22; 1 Giăng 3:5; so sánh với Thi Thiên 143:2; Ê-phê-sô 2:3).

Cầu nguyệnĐức Chúa Trời ôi, chúng con cầu nguyện rằng Ngài sẽ làm những điều đáng kinh ngạc qua đời sống chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 7-9

Bình Luận:

You may also like