Home Bài Viết Lá Thư Của Thượng Đế Gửi Tới Những Người Chưa Tin Chúa

Lá Thư Của Thượng Đế Gửi Tới Những Người Chưa Tin Chúa

by Debbie Thủy
30 đọc

Con thân yêu!

Có thể con không biết Ta nhưng Ta đã biết mọi điều về con, Ta biết khi con ngồi, lúc con đứng. Ta biết mọi suy nghĩ trong lòng con, ngay cả tóc trên đầu con bao nhiêu sợi Ta cũng đếm cả rồi. Ta đã chọn con trước khi Ta tạo dựng vũ trụ này, Ta quyết định chính xác ngày con sinh ra, nơi con ở và số các ngày con sống trên đất. Con đã được tạo dựng nên cách đáng sợ lạ lùng, con là tuyệt đỉnh vinh quang của Ta. Chính Ta đã nắn lên tâm thần con, dệt thành con trong lòng mẹ con, rồi Ta lại đem con ra khỏi lòng mẹ con, bồng ẵm con khi con vừa mới chào đời, và tiếp tục bồng ẵm con đến khi con đầu râu, tóc bạc. Nhưng con đã bị lừa dối để không biết đến Ta, dầu vậy Ta vẫn không xa con, Ta cứ đeo đuổi con để bày tỏ tình yêu cho con. Sự khao khát lớn của Ta là muốn con biết Ta yêu con dường nào, bởi con là con của Ta và Ta là Cha của con. Những ý tưởng tốt lành Ta dành cho con lớn vô cùng, nó nhiều hơn cả cát đại dương. Ta muốn ban cho con mọi điều con cần. Ân điển phước hạnh cùng những món quà trọn vẹn đều đến từ nơi Ta. Ta đã sắm sẵn cho con một tương lai tràn đầy hi vọng. Hết cả tâm linh Ta khao khát con được thiết lập, Ta muốn tỏ cho con những việc lớn và khó là những việc con chưa từng thấy. Nếu con tìm Ta và tìm Ta hết lòng con sẽ gặp được Ta. Rồi Ta sẽ cảm động lòng con ước ao làm theo ý muốn Ta, lúc đó Ta sẽ ban cho con mọi điều môi con cầu xin để con được khoái lạc trong Ta luôn luôn bởi đời sống con tràn đầy phước hạnh, ý nghĩa. Vì cớ con Ta sẽ ca hát mừng rỡ và chẳng bao giờ dừng lại những việc tốt Ta làm cho con, vì con thuộc về Ta, con là của báu của Ta.

Con yêu! Ta biết những khó khăn, hoạn nạn con đang phải trải qua. Đừng khóc nữa con, Ta ở bên để yên ủi con. Ta luôn muốn đến gần những người có lòng đau thương và cứu những ai có tâm hồn thống hối. Ta muốn bảo vệ con. Ta yêu con nên hi sinh chính Con một của Ta là Chúa Giê- Xu đến làm của lễ chuộc tội cho con, qua Chúa Giê-Xu Ta không còn đếm các tội lỗi cũ của con nữa. Con sẽ được tha thứ được bình an trong tay Ta, rồi đến một ngày Ta sẽ đem con về nhà Ta nơi đó không còn sự chết, than khóc hay đau đớn nhưng chỉ còn Thiên đàng vinh hiển đời đời. Hãy quay lại đi con, dù con có quay lưng lại với Ta, Ta vẫn cứ đeo đuổi con, chẳng điều gì có thể phân rẽ con khỏi tình yêu của Ta. Bất luận sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, vịêc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay bề sâu, không một điều gì có thể phân rẽ con khỏi tình yêu của Ta. Ta đã yêu con bằng một tình yêu đời đời và Ta tiếp tục bền lòng yêu con. Hãy trở về cùng Ta, Ta luôn đợi con!

Yêu con!

Đức Chúa Trời của con!

Phỏng theo Letter of God

 

Debbie Thủy

Bình Luận:

You may also like