Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Ánh Sáng Của Sự Sống Trên Sự Tối Tăm

Ngày 10 – Ánh Sáng Của Sự Sống Trên Sự Tối Tăm

by SU Việt Nam
30 đọc

Trong hình thức của một bài ai ca, A-mốt đã cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên về sự nghiêm trọng của tội lỗi họ và những hậu quả. Đồng thời, ông cũng dạy họ con đường tránh sự đoán phạt và có được sự cứu chuộc.

A-mốt 5:1-17 

1 Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy. Đây là bài ai ca mà ta khóc thương các ngươi: 2 “Trinh nữ của Y-sơ-ra-ên đã ngã xuống, sẽ không bao giờ dậy nữa; nó đã bị ném xuống đất mà không ai đỡ dậy.” 3 Vì Chúa Giê-hô-va phán: “Thành nào ra một nghìn quân chỉ còn một trăm, thành nào ra một trăm quân chỉ còn mười người cho nhà Y-sơ-ra-ên mà thôi.” 4 Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với nhà Y-sơ-ra-ên: “Hãy tìm kiếm Ta thì các ngươi sẽ sống! 5 Chớ tìm kiếm Bê-tên, chớ vào trong Ghinh-ganh, đừng đi đến Bê-e Sê-ba. Vì Ghinh-ganh sẽ bị lưu đày, Bê-tên sẽ bị tiêu diệt.” 6 Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va thì các ngươi sẽ sống; nếu không, Ngài sẽ như một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt nhà Giô-sép và Bê-tên, không ai dập tắt được. 7 Các ngươi đổi công lý ra cay đắng và ném lẽ công chính xuống đất! 8 Hãy tìm Đấng đã dựng nên chòm sao Rua và sao Cày; đổi bóng tối ra ban mai, đổi ban ngày ra đêm đen, gọi nước biển và đổ nó ra trên mặt đất; danh Ngài là Đức Giê-hô-va. 9 Ngài làm cho kẻ mạnh thình lình bị diệt vong, các thành lũy bị phá hủy. 10 Chúng ghét người quở trách chúng nơi cổng thành và ghê tởm kẻ dám nói ra sự thật. 11 Vì các ngươi hiếp đáp kẻ nghèo và đòi họ nộp thuế lúa mì; vì thế, những nhà mà các ngươi xây bằng đá vuông nhưng các ngươi sẽ không ở được. Các ngươi đã trồng những vườn nho ngon ngọt nhưng sẽ không uống rượu nó. 12 Vì Ta biết sự vi phạm của các ngươi quá nhiều, tội lỗi của các ngươi không kể xiết; các ngươi áp bức người công chính, nhận của hối lộ, và không bênh vực công lý cho người nghèo nơi cổng thành. 13 Vì vậy, trong thời như thế, người khôn ngoan sẽ làm thinh vì là thời buổi gian ác. 14 Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ để các ngươi được sống thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi đã nói vậy. 15 Hãy ghét điều dữ mà yêu điều lành; hãy thiết lập công lý nơi cổng thành. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ban ơn cho những kẻ còn sót lại của Giô-sép! 16 Vậy nên, Chúa Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân phán: “Trong mọi quảng trường, người ta sẽ than khóc; trong mọi đường phố, người ta sẽ kêu la rằng: ‘Than ôi! Than ôi!’ Người ta sẽ gọi các nông dân đến để than vãn và những kẻ khóc thuê đến để hát bài ai ca. 17 Trong các vườn nho sẽ vang tiếng khóc than vì Ta sẽ đi qua giữa ngươi.” Đức Giê-hô-va phán vậy.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời công bố sự đoán phạt trên dân Y-sơ-ra-ên, thông qua A-mốt. Sự đoán phạt này sẽ không được rút lại, nhưng những người trong dân Y-sơ-ra-ên, những người sốt sắng tìm kiếm Đức Chúa Trời sẽ qua được sự đoán xét. Điều Đức Chúa Trời muốn không phải là nghi thức tôn giáo, như đến bàn thờ tại Bê-tên hoặc Ghinh-ganh, mà là việc từ bỏ mọi thứ xấu xa và phục hồi lại sự công bình. Tương tự, hậu quả của sự từ bỏ Đức Chúa Trời là sự chết, và kết quả của sự tìm kiếm Đức Chúa Trời là sự sống (c.1-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.4-6, 14 Đức Chúa Trời dạy cho dân Y-sơ-ra-ên đang tuyệt vọng một con đường để sống. Con đường này là tìm kiếm Đức Chúa Trời. Ngay cả ngày nay, chúng ta chỉ có thể sống được, nếu chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng ta đang tìm kiếm Đức Chúa Trời như thế nào? Hãy đừng trở nên bị ám ảnh bởi những nghi thức tôn giáo, nhưng thay vào đó theo đuổi lối sống mà Đức Chúa Trời mong muốn cho chúng ta. Đó là cách chúng ta phải sống với Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

10-17 Đời sống tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên đã đưa họ đến sự hủy diệt. Dân sự của Đức Chúa Trời phải sống đời sống công chính, không phải chỉ ở trong Hội Thánh, nhưng ở ngoài xã hội nữa. Nếu chúng ta không sống một cách công bình, chúng ta phải đối diện với sự hủy diệt như dân Y-sơ-ra-ên. Vì thế, thay vì để chính chúng ta phải khóc buồn bã và tuyệt vọng sau khi bị phán xét, hãy kêu to lên sự ăn năn, và sống một cách chân thật.

Tham khảo   

5:13 làm thinh. Việc đề cập này có thể nói đến những thủ tục luật pháp diễn ra tại chòi ở cổng. Nếu ai đó phải nói chống lại sự bất công hiển nhiên đang xảy ra, mạng sống của người đó sẽ bị nguy hiểm (c.10), trong khi những sự phản đối của người đó sẽ chẳng có lợi gì bởi vì chúng không ngăn chặn được cái ác được thiết lập một cách vững chắc, đang diễn ra.

5:16-17 Mặc dù Y-sơ-ra-ên đã có thể quay trở lại với Đức Chúa Trời, thực tế thì họ không quay trở lại. Kết quả là A-mốt đã công bố rằng một tiếng kêu tang chế lớn của sự than khóc…tiếc thương…than van (xem c.1) sẽ bao trùm khắp xứ từ những đường phố của các đô thị đến những vườn nho ở nơi thôn dã. Ta sẽ đi qua giữa ngươi.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, từ nơi chúng con đang có mặt ngày hôm nay, xin hãy giúp chúng con tìm kiếm Ngài, và làm những gì tốt lành như Ngài đã dạy dỗ chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: 1 Ti-mô-thê 4-6

Bình Luận:

You may also like