Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Y-Sơ-Ra-Ên Không Nhận Biết Tội Lỗi Của Mình

Ngày 09 – Y-Sơ-Ra-Ên Không Nhận Biết Tội Lỗi Của Mình

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi công bố sự nghiêm trọng của tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên, A-mốt bày tỏ mong muốn chân thành từ tấm lòng của Đức Chúa Trời, rằng dân Y-sơ-ra-ên trở lại từ sự tự mâu thuẫn của mình.

A-mốt 4:4-13 

4 “Hãy đi đến Bê-tên mà phạm tội; hãy đi đến Ghinh-ganh mà phạm tội thêm đi! Mỗi buổi sáng, hãy đem sinh tế đến, và cứ ba ngày thì dâng các phần mười của các ngươi! 5 Hãy thiêu tế lễ cảm tạ bằng bánh có men; hãy rao những tế lễ lạc hiến; hãy khoe khoang cho thiên hạ biết đi! Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, vì các ngươi thích làm như thế.” Chúa Giê-hô-va phán vậy.

6 “Còn Ta, Ta đã làm cho răng các ngươi sạch sẽ trong mọi thành của các ngươi và làm cho thiếu bánh trong mọi nơi các ngươi ở. Dù vậy, các ngươi cũng không trở lại cùng Ta!” Đức Giê-hô-va phán vậy. 7 “Ta cũng không ban mưa xuống cho các ngươi trong ba tháng trước mùa gặt; Ta đã ban mưa trên thành nầy nhưng không ban mưa trên thành kia. Ruộng nầy đã được mưa, còn ruộng kia không được mưa thì khô héo. 8 Vì vậy, người ta đi lang thang từ thành nầy đến thành khác để tìm nước uống mà không tìm đủ nước để uống. Nhưng các ngươi không trở về cùng Ta” Đức Giê-hô-va phán vậy.

9 “Ta đã dùng gió nóng và sâu lúa mà đánh các ngươi. Có nhiều vườn rau, vườn nho, cây vả, cây ô-liu của các ngươi đã bị cào cào cắn phá. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng Ta,” Đức Giê-hô-va phán vậy. 10 “Ta đã khiến dịch bệnh đến trên các ngươi cũng như ở Ai Cập. Ta đã dùng gươm giết chết những kẻ trai trẻ của các ngươi và ngựa của các ngươi đã bị bắt đi. Ta đã làm cho mùi hôi thối từ trại quân các ngươi bay lên lỗ mũi các ngươi. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng Ta,” Đức Giê-hô-va phán vậy. 11 “Ta đã lật đổ một số người trong các ngươi như khi Đức Chúa Trời đã lật đổ Sô-đôm và Gô-mô-rơ và các ngươi giống như que củi rút ra khỏi lửa, nhưng các ngươi chẳng trở về cùng Ta,” Đức Giê-hô-va phán vậy. 12 “Vì vậy, Hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ làm cho ngươi như vậy; hỡi Y-sơ-ra-ên, vì Ta sẽ làm cho ngươi như vậy nên ngươi hãy sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.” 13 Thật chính Ngài đã làm nên đồi núi và tạo nên gió; chính Ngài bày tỏ tư tưởng trong lòng người ra. Ngài đổi hừng đông ra tối tăm và bước đi trên những nơi cao trên đất.Danh Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân.

Suy ngẫm và hiểu

Bất chấp lối sống của họ, dân Y-sơ-ra-ên nghĩ rằng họ có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, nếu họ chăm chỉ tham gia các nghi thức tôn giáo. Vì thế, Đức Chúa Trời tìm cách đưa họ đến với sự nhận biết tội lỗi của mình, và vì vậy quay trở lại với Ngài, thông qua nạn đói, hạn hán, cào cào, bệnh dịch, và chiến tranh. Dầu vậy, dân Y-sơ-ra-ên bướng bỉnh khước từ việc quay trở lại với Đức Chúa Trời (c.4-11). Vậy nên, Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ trực tiếp gặp gỡ dân Y-sơ-ra-ên, và ra lệnh cho họ chuẩn bị (c.12-13).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.6-11 Đức Chúa Trời mong muốn dân Y-sơ-ra-ên nhận biết tội lỗi của họ và quay trở lại với Ngài, và vì thế Ngài đã khiến họ phải chịu nạn đói, hạn hán, côn trùng, bệnh dịch, và chiến tranh, như một sự cảnh báo. Nhưng dân Y-sơ-ra-ên không quay trở lại với Đức Chúa Trời, và sự buồn rầu của Đức Chúa Trời là Cha gia tăng. Hãy nhìn lại và xem xem liệu Đức Chúa Trời có kêu gọi chúng ta thông qua các sự kiện trong đời sống của chúng ta để quay trở lại với Ngài, nhưng chúng ta quá bướng bỉnh không thể đáp ứng được hay không.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-5 Dân Y-sơ-ra-ên mang đến những tế lễ hy sinh mỗi buổi sáng, cứ ba ngày lại dâng một phần mười, và dâng tế lễ cảm tạ và các của lễ lạc ý. Nhưng bất chấp những hành động thờ phượng Đức Chúa Trời, tấm lòng của họ bị vướng vào sự tham lam. Vậy nên, sự thờ phượng của họ không thể được Đức Chúa Trời chấp nhận. Đức Chúa Trời đòi hỏi rằng đời sống của chúng ta phải thống nhất với sự thờ phượng của chúng ta. Vậy hãy nhìn lại đời sống của chúng ta, và xem xem liệu chúng ta có tìm kiếm sự công bình hơn so với sự bất chính, và công lý hơn so với sự bất công, hay không.

Tham khảo   

4:5 Cho dù dân sự có thể tuyên bố rằng của lễ tạ ơn và của lễ lạc ý  là những gì Đức Chúa Trời đã nói rõ trong kinh Tô-ra (Xem Lê Vi Ký  7:12-21), thì điều đó cũng không có nghĩa gì đối với Đức Chúa Trời bởi vì các của lễ không được làm lễ ở đúng nơi do các thầy tế lễ người Lê-vi, mà cũng chẳng được kèm theo bởi sự vâng lời về mặt đạo đức (Xem A-mốt 5:15, 24).

4:10 Kinh Thánh không mô tả bệnh dịch sau cách xử sự của Ai Cập ở chỗ nào nữa. Tuy vậy, việc đề cập đến trong Ê-xê-chi-ên 15:26 hỗ trợ cho ý tưởng rằng những vùng đầm lầy ở vùng đông bắc đồng bằng sông Nin, nơi dân Y-sơ-ra-ên làm phục dịch, chắc hẳn đầy bệnh tật, có thể là có bệnh sốt rét trong số các bệnh khác.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, khi Ngài giúp con nhận ra ý muốn của Ngài thông qua những sự kiện của cá nhân và trong tự nhiên, xin hãy giúp con hướng đến Ngài và vâng theo Ngài,.

Đọc Kinh Thánh trong năm: 1 Ti-mô-thê 1-3

Bình Luận:

You may also like