Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Những Sự Quyên Góp Để Cứu Giúp

Ngày 03 – Những Sự Quyên Góp Để Cứu Giúp

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô dạy dân sự Hội Thánh Cô-rinh-tô cách thức tổ chức quyên góp để cứu trợ cho Hội Thánh ở Giê-ru-sa-lem, và sau khi bày tỏ những kế hoạch của ông đi thăm Hội Thánh Cô-rinh-tô cùng với Ti-mô-thê, ông giải thích tại sao A-pô-lô không thể đến thăm họ được.

1 Cô-rinh-tô 16:1-12 

1 Về việc quyên góp tài chính cho các thánh đồ thì anh em hãy làm theo cách tôi đã chỉ dẫn cho các Hội Thánh miền Ga-la-ti. 2 Vào mỗi ngày đầu tuần, mỗi người trong anh em, tùy khả năng của mình, hãy dành ra một phần; đừng đợi khi tôi đến rồi mới quyên góp. 3 Khi đến, tôi sẽ phái những người mà anh em tín nhiệm mang thư của tôi và tặng phẩm của anh em đến thành Giê-ru-sa-lem. 4 Nếu thấy cần tôi phải đi, thì những người ấy sẽ cùng đi với tôi.

5 Tôi sẽ đến thăm anh em sau khi đi qua Ma-xê-đô-ni-a, vì tôi định qua Ma-xê-đô-ni-a. 6 Tôi sẽ lưu lại với anh em, có thể trọn cả mùa đông, để anh em đưa tôi đi đến nơi nào tôi muốn đi. 7 Nếu Chúa cho phép thì lần nầy tôi không chỉ muốn gặp anh em trên đường đi mà thôi, nhưng hi vọng sẽ lưu lại với anh em ít lâu. 8 Nhưng tôi sẽ lưu lại Ê-phê-sô cho đến lễ Ngũ Tuần, 9 vì một cánh cửa rộng lớn và hứa hẹn đã mở ra cho tôi, dù ở đó vẫn còn nhiều sự chống đối.

10 Nếu Ti-mô-thê có đến, hãy cố gắng giúp cho anh ấy cảm thấy thoải mái giữa anh em, vì anh ấy cũng làm việc cho Chúa như chính tôi vậy. 11 Vì vậy, đừng ai xem thường anh ấy. Hãy giúp anh ấy đi bình an, để anh ấy trở về với tôi; vì tôi đang trông đợi anh ấy cùng với các anh em khác. 12 Còn về anh em chúng ta là A-pô-lô, tôi đã cố thuyết phục anh ấy đi với các anh em khác đến thăm anh em, nhưng hiện nay anh ấy chưa muốn đi. Tuy nhiên, lúc có dịp tiện anh ấy sẽ đi. 

Suy ngẫm và hiểu

Để giúp đỡ Hội Thánh ở Giê-ru-sa-lem, đang rất khó khăn vì những vấn đề như nạn đói trầm trọng (Công Vụ Các Sứ Đồ 11:27-30), Phao-lô đã đề nghị Hội Thánh Cô-rinh-tô quyên góp để cứu giúp, và khích lệ họ để riêng ra một khoản, theo như họ có, vào ngày thứ nhất hàng tuần. Khi đã quyên góp đủ, ông sẽ gửi những người được chỉ định đến mang quà quyên góp đến Giê-ru-sa-lem, và, nếu cần thiết, ông sẽ đi cùng với họ (c.1-4). Hơn nữa, Phao-lô cũng đề nghị các tín hữu Hội Thánh không coi thường Ti-mô-thê, người ông sẽ sai phái đi, một người đồng công, hoặc cũng đừng làm khó ông ấy. Họ phải đối xử tốt và tử tế với ông ấy. Ông cũng giải thích lý do tại sao A-pô-lô không thể đến thăm Hội Thánh Cô-rinh-tô được (c.5-12).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-2 Khi Hội Thánh ở Giê-ru-sa-lem đang gặp khó khăn vì nạn đói, Phao-lô đề nghị những Hội Thánh lân cận giúp đỡ thông qua việc quyên góp để cứu giúp. Nhưng Phao-lô đề nghị Hội Thánh không cố gắng và tổ chức quyên góp một cách vội vã khi ông đến thăm họ, nhưng thay vào đó, tiết kiệm những gì mỗi người dâng một cách tình nguyện khi họ đóng góp vào ngày Chúa Nhật. Hãy nhìn quanh và xem xem liệu có bất cứ Hội Thánh, mục sư hoặc những người lân cận nào mà chúng ta phải thường xuyên chăm sóc về mặt vật chất hay không.

C.3-4 Phao-lô bảo Hội Thánh chọn những người mang quà quyên góp đến Giê-ru-sa-lem. Điều này là bởi vì có một sự đồn đại lan truyền trong Hội Thánh rằng Phao-lô tổ chức quyên góp cho chính ông (2 Cô-rinh-tô chương 8-9). Hội Thánh chúng ta đang có những nỗ lực nào để tổ chức và quản lý việc quyên góp một cách trong sáng?

Tham khảo   

16:5 Thành phố Cô-rinh-tô nằm ở tỉnh A-chai của La Mã, cũng được gọi là Hy Lạp, và ở ngay phía nam tỉnh Ma-xê-đô-ni-a của La Mã. Phao-lô mô tả một hành trình sẽ đưa ông từ địa điểm hiện tại ở Ê-phê-sô (c.8), ở phía bắc, có lẽ về phía Trô-ách, ngang qua Biển Ê-giê đến Ma-xê-đô-ni-a, và miền nam, qua A-chai, đến thành phố Cô-rinh-tô. (Xem Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21; 20:1-3.)

16:8 Lễ Ngũ Tuần. “Lễ Các Tuần”, được mô tả trong  Lê Vi Ký  23:15-22, là một việc ăn mừng vụ thu hoạch lúa, khi công việc đã đến mức cao nhất và kết thúc sau Lễ Vượt Qua 50 ngày. Phao-lô có lẽ khi đó đang viết vào mùa xuân giữa Lễ Vượt Qua và ngày cuối cùng của Lễ Ngũ Tuần này.

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con suy nghĩ về cộng đồng trước khi nghĩ về chính mình, và sau đó quyết định chúng con có thể làm được gì để chăm sóc cho họ.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-phê-sô 1-3

Bình Luận:

You may also like