Home Tôi Viết Xin Giúp Con Luôn Sẵn Sàng Cầm Khăn Và Chậu Để Hầu Việc.

Xin Giúp Con Luôn Sẵn Sàng Cầm Khăn Và Chậu Để Hầu Việc.

by Debbie Thủy
30 đọc

Chúa ơi! Ngài đã yêu con bằng một tình yêu thật mãnh liệt, nó khiến Ngài đủ sức chịu đựng sự đau đớn, ruồng bỏ, khinh chê trên thập tự.

Tình yêu của Chúa là năng lực và sức sống của con, con không còn cần gì những tiêu chuẩn giá trị của đời này nữa nhưng con sẽ luôn lệ thuộc vào Ngài, yêu Ngài vượt trên cả hôn nhân, tài sản, gia đình và mọi mối quan hệ khác.

Xin hãy tha thứ cho con đã lãng phí quá nhiều thời gian chỉ để cầu nguyện cho những nhu cầu của riêng mình thay vì hướng về những người Chúa sai con đến.

Chúa ơi! tất cả những ân tứ và tài sản con đang có chính là những hạt giống mà Chúa đã tin cậy giao cho con, con sẽ gieo nó xuống như ý Ngài muốn.

Mang lấy bản tính của Chúa có nghĩa là con sẽ tiếp tục dâng quyền lợi của con lên cho Chúa cho đến giây phút cuối cùng. Có nghĩa là con sẽ bày tỏ tình yêu của con với Chúa qua cách con hầu việc người khác.

Tại sao con có thể chọn người để hầu việc được, trong khi chính Chúa đã bằng lòng rửa chân cho Giu-Đa-ích-ca-ri-ốt, một kẻ phản Ngài.

Hãy giúp con hầu việc được những người con không thích, những người ghét con, nói xấu con và cả những người không có lòng biết ơn nữa.

Con sẽ không cố gắng để tìm kiếm sự chấp nhận của người khác qua những kỹ năng của con, nhưng con sẽ có trách nhiệm đối với sự thất bại của mình. Con biết dù con có thể nào thì Chúa vẫn yêu con. Kiêu ngạo chính là chất độc khiến con không đủ phẩm chất để hầu việc.

Thật ngớ ngẩn khi con thích kể về những công việc mình làm như một sự khoe mình trong khi sự thật con chẳng có gì để chứng minh cả. Chẳng phải những gì con có đều là bởi ân điển và lòng thương xót của Chúa sao!

Xin giúp con luôn sẵn sàng cầm khăn và chậu để phục vụ hơn là cố leo lên chiếc ghế của quyền lực.

Con đường dẫn đến sự sống là sự chết, sẽ không có mùa gặt nếu không có sự chết của hạt giống, con sẽ đeo theo Chúa để chết đi cái tôi của mình mỗi ngày.

Bây giờ thì con đã hiểu tại sao Ngài cứu con, tại sao Ngài bằng lòng trả một giá quá đắt cho một kẻ không xứng đáng như con. Con đã hiểu khi yêu Chúa làm gì!

Con yêu Ngài, mỗi quyết định của đời sống con mỗi ngày thuộc về Ngài thưa Chúa của con.

Debbie Thủy

Bình Luận:

You may also like