Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Tôn Trọng Trật Tự Của Đức Chúa Trời

Ngày 20 – Tôn Trọng Trật Tự Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi Phao-lô tin rằng người nữ phải đội khăn trùm đầu, ông đã bày tỏ những cơ sở về tôn giáo và văn hóa đối với vấn đề này.

1 Cô-rinh-tô 11:2-16 

2 Tôi khen anh em vì đã nhớ đến tôi trong mọi sự, và trung tín duy trì các truyền thống tôi đã dạy cho anh em. 3 Dù vậy, tôi muốn anh em hiểu rằng: Đấng Christ là đầu của người nam, người nam là đầu của người nữ, và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. 4 Bất cứ người nam nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà trùm đầu lại thì làm nhục đầu mình. 5 Nhưng, bất cứ người nữ nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà không trùm đầu thì làm nhục đầu mình — giống như người ấy bị cạo đầu vậy. 6 Nếu người nữ không trùm đầu thì hãy cắt tóc đi. Nhưng nếu người nữ xem việc cắt tóc hay cạo đầu là xấu hổ thì hãy trùm đầu lại! 7 Người nam là hình ảnh và vinh quang của Đức Chúa Trời nên không được trùm đầu; nhưng người nữ là vinh quang của người nam. 8 Vì người nam không được tạo dựng từ người nữ, nhưng người nữ từ người nam. 9 Người nam cũng không được tạo dựng vì người nữ, nhưng người nữ vì người nam. 10 Bởi đó, vì các thiên sứ, người nữ phải đội trên đầu dấu hiệu của thẩm quyền. 11 Tuy nhiên, trong Chúa thì không phải nữ độc lập với nam, hoặc nam độc lập với nữ. 12 Vì như người nữ được tạo dựng từ người nam, thì cũng vậy, người nam do người nữ sinh ra; và mọi sự đều ra từ Đức Chúa Trời. 13 Anh em hãy tự suy xét xem, việc người nữ cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà không trùm đầu thì có thích hợp không? 14 Không phải chính bản tính tự nhiên dạy anh em biết rằng người nam để tóc dài thì đáng xấu hổ, 15 còn người nữ để tóc dài thì lại là niềm tự hào của họ sao? Vì mái tóc dài được ban cho người như một khăn trùm. 16 Nếu có ai muốn tranh luận thì đó không phải là thói quen của chúng tôi; các Hội Thánh của Đức Chúa Trời cũng không có thói quen ấy nữa. 

 Suy ngẫm và hiểu

Vì tạo vật mới của Đấng Christ tạo nên người nam và người nữ bình đẳng với nhau, nên phụ nữ không nên bị phân biệt đối xử. Tuy nhiên, có một điều cần thiết cho những thành viên là nữ giới ở Hội Thánh Cô-rinh-tô phải vâng theo quyết định của Hội Thánh (quyền bổ nhiệm) rằng phụ nữ phải đội khăn trùm đầu. Bằng việc trùm đầu, phụ nữ thừa nhận thẩm quyền Đức Chúa Trời đưa ra và tôn trọng “trật tự” của Ngài, Đấng tạo nên người nữ là một “người giúp đỡ thích hợp” cho người nam. Vì thế, trong khi Phao-lô xóa bỏ sự phân biệt đối xử giữa người nam và người nữ, ông cũng mong muốn cho sự thờ phượng trong Hội Thánh được dẫn dắt “một cách đúng đắn” theo “trật tự” (c.2-16).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-6 Trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, phụ nữ có thể cầu nguyện và nói tiên tri giống như những người nam trong khi thờ phượng. Vấn đề của phân đoạn hôm nay không phải là về vai trò của phụ nữ hay khả năng của họ để lãnh đạo nhưng về cách ăn mặc của phụ nữ. Đó không phải vì phụ nữ thấp kém hơn người nam nên họ phải trùm đầu, nhưng đơn giản chỉ vì đó là một phong tục của sự tế nhị mong muốn người phụ nữ trong văn hóa thời đó, và nếu họ không đội khăn trùm đầu, thì được cho là một hành động không đứng đắn quyến rũ đàn ông.

C.14-16 Phao-lô yêu cầu ý nghĩa và văn hóa thực tiễn để khích lệ những nữ thành viên của Hội Thánh đội khăn trùm đầu. Phụ nữ đội khăn trùm đầu, còn đàn ông thì không được để tóc dài là có ý tốt theo quan niệm của phong tục và nghi lễ xã hội và Hội Thánh (tự nhiên) thời bấy giờ. Tương tự như điều này, dù chúng ta phải tôn trọng tính cá nhân, thì chúng ta cũng phải thận trọng về ngôn ngữ hoặc cách ăn nết ở, điều chất gánh nặng hoặc làm cho người khác khó chịu.

Tham khảo   

11:2-16 Trước tiên, Phao-lô bình luận về việc có phải những người nữ nhất định, có lẽ là các bà vợ, có thể tiếp tục cầu nguyện và nói tiên tri trong buổi thờ phượng chung với việc không trùm đầu, hay không (c.13). Bằng việc không trùm đầu tại buổi thờ phượng chung, Phao-lô nói họ mang đến sự hổ thẹn thay vì vinh dự cho chồng mình, và điều này là không thích hợp.

11:16 Xem 1:2; 4:17; 7:17; 14:33, 36 vì việc yêu cầu của Phao-lô đối với việc thực hành của các Hội Thánh khác. không trùm đầu. Chính “không trùm đầu” là điều của những người không đồng ý với Phao-lô (cho nên một sự chuyển ngữ của một số người diễn tả “không có thói ấy” đưa ra về nghĩa tương tự). Mục tiêu của Phao-lô là đưa người Cô-rinh-tô đến sự thuận phục cách ứng xử của Cơ Đốc nhân nói chung có thể chấp nhận được.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con phục vụ một cách tôn trọng trật tự của cộng đồng, chứ không phải đơn giản khẳng định sở thích cá nhân của mình.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Rô-ma 12-13

Bình Luận:

You may also like