Home Văn Nghệ Ngài Cứu Tôi

Ngài Cứu Tôi

by Hồ Galilê
30 đọc

Nhớ những lúc bập bềnh sóng vỗ
Chiếc thuyền con như lá giữa dòng
Thôi còn sanh lộ đâu mong
Phủi rồi một kiếp giữa dòng đại dương.

Đã đến lúc cùng đường mạc lộ
Đã đến cơn tuyệt vọng sinh tồn
Nguyện cầu đến Đấng Chí Tôn !
Ra tay cứu vớt đàn con lạc loài.

Cảnh đau khổ biết ai gây tội ?
Sống kiếp người như thể ngựa trâu
Hai sương một nắng dãi dầu
Thiếu cơm, thiếu thuốc, nhờ đâu qua ngày?

Mất tất cả vật chi cũng mất
Cả vợ con, kể cả tình thương
Bàng hoàng chịu cảnh thê lương
Nhà thờ đổ nát, không còn như xưa.

Chúng con nguyện, nhưng chưa mãn nguyện
Nhân sinh còn chịu cảnh bi oan
Biết bao nhiêu nỗi đoạn tràng
Nhờ ơn Từ Phụ, bắc đàng tự do.

Chúa thương xót chung cho nhân loại
Giống Việt nòi tránh khỏi gian lao
Vinh danh Thiên Chúa trên cao
Bình an dưới thế kẻ nào thiện tâm.

Phương Nguyên – Cảm  Tạ Chúa 2015

Bình Luận:

You may also like