Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Tình Yêu Thương Trước Sự Tự Do

Ngày 19 – Tình Yêu Thương Trước Sự Tự Do

by SU Việt Nam
30 đọc

Mặc dù thừa nhận sự tự do của các Cơ Đốc nhân, nhưng Phao-lô nhấn mạnh rằng theo gương của Đấng Christ, sự yêu mến Đức Chúa Trời và tình yêu thương đối với những người khác phải là trước hết.

1 Cô-rinh-tô 10:23-11:1 

23 “Mọi sự đều được phép làm,” nhưng không phải mọi sự đều có ích. “Mọi sự đều được phép làm,” nhưng không phải mọi sự đều xây dựng. 24 Đừng ai tìm lợi ích riêng cho mình, mà hãy tìm lợi ích cho người khác. 25 Tất cả những gì bán ở hàng thịt, anh em cứ ăn, đừng vì lương tâm mà thắc mắc; 26 vì “quả đất và mọi vật chứa trong đó đều thuộc về Chúa.” 27 Nếu có người không tin Chúa mời anh em, và anh em muốn đi thì cứ ăn tất cả những gì họ dọn ra, đừng vì lương tâm mà thắc mắc. 28 Nhưng, nếu có ai nói với anh em rằng: “Vật nầy đã cúng” thì đừng ăn, vì người ấy đã báo tin cho anh em và vì lương tâm nữa. 29 Tôi không nói về lương tâm anh em, nhưng về lương tâm người ấy. Vì tại sao sự tự do của tôi lại bị lương tâm kẻ khác xét đoán? 30 Nếu tôi tạ ơn rồi ăn thì tại sao tôi lại bị trách cứ về bữa ăn mà tôi đã tạ ơn? 31 Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. 32 Đừng gây cớ vấp phạm cho người Do Thái, hay người Hi Lạp, hay là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. 33 Hãy như tôi, gắng sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không tìm lợi riêng cho mình, nhưng cho nhiều người để họ có thể được cứu.

111 Hãy noi gương tôi, như chính tôi noi gương Đấng Christ vậy. 

Suy ngẫm và hiểu

Một số thành viên trong Hội Thánh Cô-rinh-tô quả quyết về sự tự do của các Cơ Đốc nhân, công bố rằng “mọi sự đều hợp pháp”. Trong khi đồng ý với điều này, Phao-lô nói rằng không phải mọi việc đều có ích. Hơn nữa, ông giải thích, liên quan đến việc ăn của cúng thần tượng, rằng sự tự do không được dùng cho tư lợi mà phải vì lợi ích của người khác (cộng đồng) (10:23-30). Nguyên tắc tìm kiếm lợi ích vì người khác trước tiên không chỉ áp dụng cho vấn đề về đồ ăn, nhưng cho tất cả mọi lĩnh vực trong đời sống chúng ta. Dẫu cho chúng ta làm điều gì, chúng ta phải luôn nghĩ về sự vinh quang của Đức Chúa Trời và vì lợi ích của người khác trước tiên, để không phải là một trở ngại gây vấp ngã cho Hội Thánh và để là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (10:31-11:1).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

10:23-24 Như khẩu hiệu của “những người mạnh mẽ” công bố, các Cơ Đốc nhân có thể hưởng tự do trong mọi sự. Tuy nhiên, nếu chúng ta lạm dụng sự tự do này, bản thân chúng ta không được lợi gì, cũng không gây dựng được cộng đồng. Chúng ta phải dùng sự tự do của chúng ta không phải để được phục vụ, nhưng giống như Đức Chúa Jêsus, Đấng đã đến để phục vụ (Mác 10:45), hãy đặt lợi ích của các Cơ Đốc nhân khác lên trước tiên. Tình yêu thương đi trước sự tự do.

11:1 Tấm gương tốt nhất về sử dụng sự tự do là Đức Chúa Jêsus Christ. Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng có thể làm mọi sự, đã thuận phục Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và đã từ bỏ mọi sự tự do của Ngài để cứu chúng ta. Kết quả, cả Ngài và nước của Ngài đều được dấy lên. “Tình yêu thương tốt còn hơn sự tự do lớn nhất.

Tham khảo   

10:23-11:1 Lúc này, Phao-lô bắt đầu nói đến một vấn đề hoàn toàn khác với vấn đề mà ông đã dành hết sự chú ý của mình vào trong chương 8-10:1-22. Những phân đoạn đó đề cập đến việc ăn uống trong đền thờ của người ngoại, nhưng phân đoạn này giải quyết về việc thịt trước đó đã được dâng cho thần tượng rồi được ăn ở nhà riêng, đặc biệt là nhà của một người không tin kính. Tuy nhiên, các nguyên tắc mà Phao-lô triển khai trong chương 9 vẫn áp dụng được. Phao-lô muốn những người Cô-rinh-tô hành động đối với những người khác theo cách sẽ không cản trở sự phát triển của Phúc Âm.

10:27 đừng …thắc mắc. Cơ Đốc nhân không được thắc mắc với chủ nhà về việc có phải đồ ăn đang được thết đãi này có liên quan với các nghi lễ của người ngoại hay không. Về mặt thần học, những câu hỏi như thế là không cần thiết (c.25-26), và vì chúng có thể bị coi là thô lỗ, chúng vi phạm nguyên tắc trong 23-24 và 9:19-23.

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con sống đặt lợi ích của người khác lên trước, để sự ích kỷ của chúng con không được ưu tiên.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Rô-ma 9-11

Bình Luận:

You may also like