Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Việc Phán Xét Sự Gian Dâm

Ngày 08 – Việc Phán Xét Sự Gian Dâm

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô đau buồn về sự gian dâm đã xảy ra tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, và sự dung thứ của mọi người đối với việc này, và lệnh cho họ ngay lập tức quăng xa sự gian dâm này ra khỏi họ.

1 Cô-rinh-tô 5:1-13 

1 Có tin đồn rằng trong anh em có sự dâm loạn, một thứ dâm loạn đến nỗi ngay cả các dân ngoại cũng không có như thế; vì có kẻ đã ăn nằm với vợ kế của cha mình! 2 Thế mà anh em còn vênh vang! Đáng ra anh em phải than khóc và loại trừ kẻ làm điều đó ra khỏi anh em! 3 Vì tôi, thân tuy xa cách, nhưng tâm linh thì ở đó. Tôi đã lên án kẻ làm điều ấy, như thể tôi đang có mặt tại đó. 4 Khi anh em nhóm lại, tâm linh tôi cũng hiện diện cùng với quyền năng của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus; nhân danh Chúa là Đức Chúa Jêsus, 5 chúng ta phó kẻ như thế cho Sa-tan hủy hoại phần thân xác để phần tâm linh được cứu trong ngày của Chúa. 6 Sự kiêu căng của anh em chẳng có gì tốt đẹp cả. Anh em không biết rằng một chút men đủ làm dậy cả đống bột sao? 7 Hãy làm sạch men cũ đi, để anh em có thể trở thành một đống bột mới không men, như anh em thật sự là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ, Chiên Con lễ Vượt Qua của chúng ta đã được dâng làm sinh tế rồi. 8 Vậy, chúng ta hãy kỷ niệm lễ Vượt Qua, chớ dùng men cũ, là men hiểm độc và gian ác, mà hãy dùng bánh không men của sự thành thật và chân lý. 9 Trong thư viết cho anh em, tôi đã dặn đừng giao tiếp với những kẻ gian dâm. 10 Tôi không có ý nói đến những kẻ gian dâm ở thế gian nầy, hay những kẻ tham lam và trộm cướp, hoặc những kẻ thờ thần tượng, vì nếu vậy thì anh em phải rời bỏ thế gian nầy. 11 Nhưng điều tôi viết cho anh em là đừng giao tiếp với bất cứ người nào tự xưng là anh em mà lại gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ thần tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc trộm cướp, cũng không nên ăn chung với người như vậy. 12 Tôi xét xử những người ở ngoài để làm gì? Chẳng phải anh em nên xét xử những người ở trong sao? 13 Đức Chúa Trời sẽ xét xử những kẻ ở ngoài. “Hãy loại trừ những kẻ gian ác ra khỏi anh em.” 

Suy ngẫm và hiểu

Cùng với sự phân rẽ, một vấn đề nghiêm trọng khác trong Hội Thánh Cô-rinh-tô là sự lơi lỏng đạo đức. Trong vòng hội chúng có một người nam phạm tội ăn nằm với mẹ kế, nhưng Hội Thánh đã không quở trách người này. Thực tế, Phao-lô đã gửi thư đến Cô-rinh-tô để bảo mọi người không quan hệ với những người đã gian dâm.Tuy nhiên, mọi người hiểu sai lời của Phao-lô với ý là họ không nên giao du với những người ngoài Hội Thánh, là những người gian dâm, và không xem vấn đề gian dâm trong Hội Thánh là quan trọng. Phao-lô ra lệnh cho mọi người ở Hội Thánh Cô-rinh-tô ngay lập tức loại trừ khỏi họ những người dâm loạn để duy trì sự thánh khiết của Hội Thánh (c.1-13).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-2 Phao-lô nghe tin rằng một người con trai đã ăn nằm với vợ của cha mình – một hành động gian dâm mà đến nỗi ngay cả dân ngoại cũng khó hình dung nổi. Điều mà Phao-lô thậm chí coi là trầm trọng hơn là không khí dung thứ trong Hội Thánh, chứ không phải là đau buồn về vấn đề này. Hội Thánh chúng ta xem là nghiêm trọng đến mức nào, và thận trọng như thế nào về xu thế ngày nay khi mà sự đoan trang được xem là di tích của một thời kỳ dĩ vãng hà khắc và việc ăn ở với nhau như vợ chồng và những vụ ngoại tình được xem là một điều mà thỉnh thoảng có thể xảy ra?

C.4-5, 11-13 Phao-lô bảo Hội Thánh Cô-rinh-tô loại bỏ những kẻ gian dâm. Ông hy vọng rằng bằng cách trục xuất những người bại hoại ra khỏi Hội Thánh và khiến họ phải nhận sự trừng phạt trong lĩnh vực của Sa-tan, thì họ sẽ được dẫn đến sự ăn năn và được cứu rỗi vào ngày của Đức Chúa Jêsus. Nếu chúng ta trì hoãn việc xử lý những vấn đề nghiêm trọng như thế vì trong một khoảnh khắc sợ mất người đó, thì chúng ta có thể mất linh hồn của người đó mãi mãi. Chúng ta phải xem xét vì tính nghiêm trọng của thời kỳ này khi mà hệ thống kỷ luật trong Hội Thánh đã biến mất.

Tham khảo   

5:3-4 tâm linh thì ở đó. Một cụm từ khó mà có thể có nghĩa là quyền năng kỷ luật của Đức Thánh Linh, điều Phao-lô biết được hiện diện trong chính chức vụ của ông (xem lưu ý trong 4:19), cũng sẽ được bày tỏ khi nhóm lại, vì mối liên hệ của Hội Thánh Cô-rinh-tô với Phao-lô.

5:11 đừng giao tiếp. Xem 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:6,14. Một mục đích ở đây, vì trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca là sự cứu chuộc liên quan đến người phạm tội (1Cô-rinh-tô 5: 5; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:14-15). Nhưng mục đích khác là để tránh khiến việc xuất hiện lại tán thành hành vi tội lỗi, kẻo sự đáng xấu hổ lạixảyđến với Hội Thánh và Phúc Âm.

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con dấy lên thân thể thánh khiết của Đấng Christ trong thế giới của sự vô cùng bại hoại thuộc linh này.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Công Vụ 5-7

Bình Luận:

You may also like