Home Tôi Viết Ăn Năn

Ăn Năn

by Mỹ Mỹ
30 đọc

Con nghe tiếng Chúa yêu thương
Đêm ngày hướng dẫn, soi đường con đi
Dẫu rằng con vẫn nhiều khi
Chối Cha vì những hoài nghi trong lòng
Xót thương Cha vẫn chờ mong
Cho con quay lại nơi vòng tay Cha
Nhìn con, Cha quá xót xa:
Trầy da, tróc thịt, sa đà, ô nhơ
Cha thương con trẻ “ngây thơ”
Tin lời khuyến dụ, tôn thờ thế gian
Vì con Cha đã gian nan
Uống cạn cả chén lầm than nhục hình
Huyết Cha tuôn chảy trong mình
Nay sa xuống đất vì tình yêu con
Tội con, Cha chuộc hoàn toàn
Để con được sống vẹn tròn trong Cha
Yêu con Cha cứ thứ tha
Dẫu lầm, dẫu lỗi, dẫu là tội chi
Cha ơi biến đổi con đi!
Để không còn có những khi yếu lòng
Để sống thánh khiết, trắng trong
Để con tận hiến tuổi hồng cho Cha…

Bình Luận:

You may also like