Browsing: trắng trong

Tôi Viết
0

Con nghe tiếng Chúa yêu thương Đêm ngày hướng dẫn, soi đường con đi Dẫu…