Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Bộ Tộc Bên-Gia-Min Thất Thủ

Ngày 13 – Bộ Tộc Bên-Gia-Min Thất Thủ

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi Y-sơ-ra-ên thất bại hai lần trước Bên-gia-min, họ nhận ra rằng kết quả của cuộc chiến không phụ thuộc vào sức mạnh và số lượng của họ, nhưng phụ thuộc vào việc Đức Chúa Trời chiến cự cho Y-sơ-ra-ên. 

Các Quan Xét 20:29-48

29 Dân Y-sơ-ra-ên sai quân phục kích chung quanh Ghi-bê-a. 30 Ngày thứ ba, dân Y-sơ-ra-ên đi lên đánh bộ tộc Bên-gia-min và dàn trận đối diện với Ghi-bê-a như các lần trước. 31 Bộ tộc Bên-gia-min đón đánh dân Y-sơ-ra-ên và bị dụ ra xa khỏi thành. Như hai lần trước, chúng tiến đánh và giết khoảng ba mươi người Y-sơ-ra-ên trên con đường cái chia hai ngả chạy qua đồng bằng, một ngả lên Bê-tên và ngả kia lên Ghi-bê-a. 32 Bộ tộc Bên-gia-min nói: “Kìa, chúng bị chúng ta đánh bại như lần trước.” Nhưng dân Y-sơ-ra-ên bảo nhau: “Chúng ta hãy chạy trốn và dụ chúng ra xa khỏi thành cho đến đường cái.” 33 Tất cả người Y-sơ-ra-ên từ vị trí mình đứng dậy, dàn trận tại Ba-anh Tha-ma; còn quân phục kích của họ xông lên tấn công vào chỗ yếu nhất của thành Ghi-bê-a, là nơi không có lính canh bảo vệ. 34 Lúc ấy, mười nghìn quân tinh nhuệ Y-sơ-ra-ên tấn công phía trước Ghi-bê-a và chiến trận diễn ra ác liệt. Nhưng người Bên-gia-min không biết tai họa sắp ập tới mình. 35 Đức Giê-hô-va đánh bại người Bên-gia-min trước dân Y-sơ-ra-ên; và trong ngày đó, dân Y-sơ-ra-ên giết hai mươi lăm nghìn một trăm người Bên-gia-min, tất cả đều có tài đánh kiếm. 36 Người Bên-gia-min thấy rõ họ đã bị đánh bại. Dân Y-sơ-ra-ên nhường bước cho người Bên-gia-min, vì họ tin tưởng vào quân mai phục ở gần Ghi-bê-a. 37 Quân mai phục tấn công chớp nhoáng vào Ghi-bê-a, dùng gươm giết tất cả người trong thành. 38 Dân Y-sơ-ra-ên đã giao hẹn với đội quân mai phục là khi nào họ đốt một ngọn khói đen bốc lên khỏi thành để làm dấu hiệu, 39 thì dân Y-sơ-ra-ên quay lại giao chiến. Người Bên-gia-min bắt đầu đánh và giết chết chừng ba mươi người Y-sơ-ra-ên và nói: “Thật chúng bị chúng ta đánh bại như lần trước rồi!” 40 Nhưng khi trụ khói bắt đầu bốc lên khỏi thành, người Bên-gia-min quay lại nhìn thì thấy cả thành đều có khói bốc lên trời. 41 Bấy giờ, dân Y-sơ-ra-ên quay lại, và người Bên-gia-min kinh hãi vì thấy tai họa đã ập xuống họ. 42 Chúng quay lưng lại trước dân Y-sơ-ra-ên, chạy trốn về phía hoang mạc, nhưng chúng không thể thoát khỏi trận chiến. Quân Bên-gia-min từ các thành khác, ngay trong hàng ngũ của chúng, xông ra giết chúng. 43 Họ bao vây người Bên-gia-min, truy đuổi và tiêu diệt chúng cho đến tận phía đông của thành Ghi-bê-a. 44 Như vậy, có mười tám nghìn người Bên-gia-min đã ngã chết, tất cả đều là dũng sĩ. 45 Khi chúng quay lưng chạy trốn về phía hoang mạc, cho đến tảng đá Rim-môn, thì dân Y-sơ-ra-ên giết dọc đường năm nghìn người. Họ tiếp tục đuổi theo cho đến khi hạ được chúng và giết thêm hai nghìn người nữa. 46 Vậy, tổng số người Bên-gia-min ngã chết trong ngày đó là hai mươi lăm nghìn người có tài đánh kiếm và tất cả đều là dũng sĩ. 47 Nhưng có sáu trăm người quay lưng chạy trốn về phía hoang mạc cho đến tảng đá Rim-môn và ở đó bốn tháng. 48 Dân Y-sơ-ra-ên trở về đánh người Bên-gia-min, dùng gươm diệt tất cả người trong thành, súc vật và mọi vật gặp được. Đến thành nào thì họ phóng hỏa thành đó.

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời, các lực lượng liên minh của Y-sơ-ra-ên đã tấn công Bên-gia-min lần thứ ba. Lần này, họ đánh bại Bên-gia-min và chiếm lấy thành Ghi-bê-a. Ngoài 600 người chạy trốn vào đồng hoang, cả đội quân của Bên-gia-min đã thất thủ. Bộ tộc Bên-gia-min là những người anh em của Y-sơ-ra-ên, một dân được Đức Chúa Trời kêu gọi, nhưng bây giờ họ đang ở trong sự nguy hiểm sẽ bị tuyệt chủng. Tương tự, sự bại hoại của Y-sơ-ra-ên trông có vẻ như được sắp đặt để đưa tới một bi kịch lớn trong sự sụp đổ của một bộ tộc (c.29-48).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.39-41 Có thể sau những thắng lợi ban đầu bộ tộc Bên-gia-min cảm thấy rằng sự công bình của họ được xác nhận, và rằng Đức Chúa Trời cho họ được thỏa mãn. Thực tế, không có giải pháp cho nan đề anh em giết lẫn nhau mà không có sự ăn năn tội lỗi. Tương tự, tốt hơn là khiêm nhường trước một số chiến thắng, và tìm kiếm ân điển của Đức Chúa Trời, hơn là thành công mà không có sự ăn năn.

C.42-48 Y-sơ-ra-ên đã tàn sát những người con trai của Bên-gia-min và tiêu hủy tài sản của họ. Mặc dầu đây là sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với dân Ghi-bê-a, nó cũng là kết quả của sự thù hận và trả thù của dân Y-sơ-ra-ên. Ngày nay, chúng ta hãy phân biệt liệu những hành động của chúng ta có đã là, hoặc đang là, những hậu quả của những cảm xúc cá nhân của chúng ta hay là những quá trình làm thành ý muốn của Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

20:35 Chúa đánh bại Bên-gia-min. Cho dù sự bội đạo của Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời vẫn can thiệp vào những vụ việc của họ và ban cho sự chiến thắng. 20:38 cuộc phục kích. So sánh với cuộc phục kích tổ chức đánh A-hi trong Giô-suê 8:17-22. 20:47 Mặc dù thất bại thảm hại, 600 người nam Bên-gia-min còn sống sót để trở thành hạt nhân của bộ tộc được phục hồi lại (21:13-15).

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con suy ngẫm lời Ngài mỗi ngày, và hành động với sự ăn năn và sự vâng lời chân thành.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-thi-ơ 1-4

Bình Luận:

You may also like