Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Một Người Lê-Vi Và Cô Vợ Bé Của Anh Ta

Ngày 08 – Một Người Lê-Vi Và Cô Vợ Bé Của Anh Ta

by SU Việt Nam
30 đọc

Phân đoạn ngày hôm nay nói về một người Lê-vi và cô vợ bé của anh ta, cho thấy mức độ mà xã hội Y-sơ-ra-ên đã trở nên bại hoại.

 Các Quan Xét 19:1-9

1 Trong thời ấy, dân Y-sơ-ra-ên không có vua. Có một người Lê-vi đến kiều ngụ trong một vùng đồi núi hẻo lánh thuộc Ép-ra-im, và người ấy có một cô vợ bé ở Bết-lê-hem, miền Giu-đa. 2 Nhưng cô vợ bé giận chồng và bỏ đi về nhà cha mình tại Bết-lê-hem, miền Giu-đa, rồi ở đó bốn tháng. 3 Chồng nàng trỗi dậy đi tìm nàng, và lấy lời dịu ngọt thuyết phục để đem nàng trở về nhà mình. Người chồng cũng đem theo một đầy tớ và hai con lừa. Nàng mời chồng vào nhà cha mình và khi cha nàng thấy con rể thì vui vẻ tiếp đón. 4 Nhạc gia, là cha của thiếu phụ, cầm con rể ở lại và người con rể ở lại với nhạc gia mình trong ba ngày. Họ ăn uống với nhau và ngủ đêm tại đó.

5 Ngày thứ tư, họ dậy sớm, và khi người Lê-vi sửa soạn ra đi thì cha của thiếu phụ nói với con rể mình rằng: “Các con nên dùng một miếng bánh cho đỡ đói rồi hãy đi.” 6 Vậy họ ngồi lại, ăn uống với nhau. Cha của thiếu phụ nói với con rể: “Con hãy ở lại đêm nay nữa, cho lòng con được vui vẻ!” 7 Người Lê-vi dậy sớm để lên đường nhưng nhạc gia nài ép quá đến nỗi chàng phải ở lại đêm đó nữa.

8 Ngày thứ năm, chàng dậy sớm để lên đường thì cha của thiếu phụ lại nói: “Con hãy dùng bữa, nán lại cho đến xế chiều.” Rồi họ ngồi lại ăn với nhau. 9 Người Lê-vi và vợ bé cùng đầy tớ đứng dậy để lên đường, nhưng nhạc gia, là cha của thiếu phụ lại nói: “Nầy, ngày đã xế chiều gần tối, cha xin hai con hãy ở đêm tại đây. Thật, trời sắp tối rồi, hãy ở lại và vui vẻ thỏa mái. Ngày mai, hai con sẽ thức dậy sớm và lên đường trở về nhà con.” 

Suy ngẫm và hiểu

Một người Lê-vi, người sống cùng cô vợ bé của mình tại Ép-ra-im, đã đến nhà nhạc gia để đưa cô vợ bé của mình, người đã rời khỏi anh ta, trở về. Người Lê-vi đã làm hòa với cô vợ bé, và nhạc gia của anh ta đã đón tiếp anh vô cùng mến khách. Không ai có thể chắc chắn người Lê-vi này sẽ phải đối diện với sự đoán xét nào, nhưng người đọc sách Các Thẩm Phán có thể đoán về lý do tại sao trước giả lại đề cập đến anh ta. Có thể trước giả muốn chỉ ra sự bại hoại của Y-sơ-ra-ên là do sự sa đọa của những nhà lãnh đạo tôn giáo, những người đã quên mất sự kêu gọi của mình (c.1-9).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1 Vào thời khi Y-sơ-ra-ên chưa có vua, một người Lê-vi nhất định đã sống với người vợ bé của mình ở vùng đồi núi hẻo lánh. Những người Lê-vi là những người được Đức Chúa Trời biệt riêng làm những thầy tế lễ của Y-sơ-ra-ên và chịu trách nhiệm hướng dẫn cho dân Y-sơ-ra-ên đến với Đức Chúa Trời, Vị Vua thực sự. Vì thế, nếu họ thực hiện bổn phận của mình một cách đúng đắn, thì có lẽ chúng ta sẽ không đọc thấy rằng Y-sơ-ra-ên chưa có vua. Nhưng bởi vì những người Lê-vi lúc đó đã quên mất mục vụ của mình (họ sống ở những vùng đồi núi hẻo lánh hơn là tại đền tạm, và sống không khác gì những người khác và có vợ bé), Y-sơ-ra-ên đã lâm vào tình trạng bối rối là họ thường không có vua. Giống như thời của Các Thẩm Phán, khi sự bại hoại của các thầy tế lễ dẫn đến sự bại hoại của dân chúng, chúng ta hãy xem xem liệu sự bại hoại của xã hội ngày nay có nguồn gốc từ sự bại hoại của Hội Thánh hay không.

Tham khảo   

19:1 Một người vợ bé là một người đầy tớ hoặc nô lệ nữ, được coi như một phần của gia đình. Nhiệm vụ thông thường của cô ta là sinh con để phát triển gia đình (so sánh với người vợ bé A-ga của Áp-ra-ham [Sáng Thế Ký 16]; những người vợ bé của Gia-cốp Bi-la và Xinh-ba [Sáng Thế Ký  30:4-13]). Bết-lê-hem ở Giu-đa cũng là quê hương của thầy tế lễ của Mi-ca (Các Thẩm Phán 17:9).

19:3-9 Một nghi lễ của lòng mến khách tỉ mỉ và mở rộng được trình bày ở đây: người Lê-vi nghỉ ở nhà cha của vợ bé mình năm ngày, do sự nài nỉ của người cha. Luật tiếp khách nghiêm ngặt vẫn còn đóng vai trò quan trọng trong nhiều nền văn hóa của các bộ lạc vùng Cận Đông. Sự tiếp khách một cách kỹ càng mô tả ở đây đối lập một cách rõ nét với những gì nối tiếp trong những cảnh tiếp theo.

Cầu nguyệnĐức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con tránh xa khỏi nền văn hóa ăn uống quá độ, và để sống đời sống vâng theo lời Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xa-cha-ri 1-4

Bình Luận:

You may also like