Home Tôi Viết Bối Rối

Bối Rối

by Thanh Tân
30 đọc

Lạy Cha yêu! Lòng con đương bối rối

Tim đập mạnh môi mấp máy không thôi

Chút rung động con tưởng như gió trôi

Nhưng thật tình vấn vương con sớm tối

Tấm lòng này có bao lời muốn hỏi

Con chỉ cần người Chúa chọn mà thôi

Cớ chi lòng lại mong muốn chung đôi…

Với một người giờ đây không “cùng lối”

 

Mỹ Mỹ

Bình Luận:

You may also like